Po 4 latach Andrzej Waldemar Kordulewski już nie będzie pełnił funkcji zastępcy burmistrza!

To koniec! Po 4 latach Andrzej Waldemar Kordulewski już nie będzie pełnił funkcji zastępcy burmistrza. I tak jak na początku serdecznie gratulowaliśmy Panu Kordulewskiemu objęcia funkcji, tak teraz z wielką ulgą przyjmujemy informacje o jej zakończeniu.

Funkcje publiczne się pełni przez jakiś czas, a człowiekiem się jest przez całe życie – popularna sentencja ma odniesienie do każdej funkcji i do każdego z nas.

Pan Kordulewski w dniu wczorajszym podczas uroczystej sesji pożegnał się z pracownikami urzędu i radnymi. Swoją wypowiedź skierował również do naszego Stowarzyszenia. Szanowny Panie, zgodnie z Pana sugestią obiecujemy, że w naszej działalności, tak jak dotychczas to czynimy, będziemy dostrzegać zarówno dobro jak i zło. Będziemy w naszej ocenie jak najbardziej obiektywni, a swoje wnioski przedstawiać w oparciu o dokumenty pozyskane w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niestety na ocenę wielu spraw będziemy musieli poczekać, bo był Pan jedną z osób odmawiających nam tych informacji. Na szczęście dla jawności życia publicznego w sądach administracyjnych zapadają wyroki, które obnażają Pańskie decyzje wydane z upoważnienia burmistrza. Obiecujemy, że z pietyzmem będziemy je w przyszłości publikować, podkreślając Pańską rolę w orzeczeniach sądu.

Trzeba również wspomnieć, że pod Pana adresem w maju ub.r. część pracowników Urzędu Miejskiego składała na Pana skargę do burmistrza Ruszkowskiego. Spadochron ochronny jednak nad Panem jest rozwinięty, bo nie tylko nie poniósł Pan żadnych konsekwencji, ale doceniając skuteczność w budowaniu konfliktu i napiętej atmosfery, od nowego roku, jak nieficjalnie się dowiedzieliśmy, decyzją burmistrza Ruszkowskiego zostanie Panu powierzona nowa rola – Kierownika w Urzędzie Miejskim w Nasielsku ds. zarządzania kryzysowego. Jeżeli nasza informacja w nowej strukturze urzędu się potwierdzi, to niejeden kryzys przy Pańskim udziale będzie, tego jesteśmy pewni.