Czy można optymalnie zarządzać budżetem Gminy Nasielsk?

„Państwo zabrało nam wpływy z pitów znosząc podatek dochodowy tj. 500-600 tysięcy złotych, dołożyło zaś szkolnictwo, na które musimy mieć pieniądze i to pewnie rzędu miliona lub dwóch milionów złotych”

skarbnik gminy Rafał Adamski

Na papierze wygląda to niewinnie. 5 czy 10 groszy, ale mnożąc przez każdy m² okazuje się, że właściciele nieruchomości „uzupełniają dochody bieżące (…) Nie jesteśmy ewenementem w skali kraju, że podnosimy opłatę śmieciową czy podatki” jak to określił pan skarbnik.

Podatki lokalne zostały podniesione w ubiegłym roku. W tym roku po raz kolejny i chyba powinniśmy się do takiego wzrostu powoli przyzwyczaić.

Ale czy jedynym źródłem na „załatanie” dochodów gminy jest sięgnięcie do naszego portfela? Może warto rozpocząć proces optymalizacji wydatków z budżetu Gminy. Łatwo jest sięgać do naszej kieszeni, ale o wiele trudniej wprowadzić plan oszczędnościowy.

Koszt zarządzania stadionem miejskim w Nasielsku

Przykładem może być ogłoszony nie tak dawno przetarg na zarządzanie nasielskim stadionem. Burmistrz obiecał radnym przeorganizować przetarg tak, aby był bardziej konkurencyjny i w konsekwencji tańszy. A wyszło jak co roku, czyli drożej. Wychodzi teraz 239 400 zł rok /19 950 zł miesiąc. Kwota przewidziana przez Burmistrza jest niższa niż złożona oferta. Czy to może oznaczać unieważnienie przetargu? Raczej wątpliwe.

Może warto jeszcze raz, aby burmistrz Nasielska ponownie rozważył inne sposoby zarządzania stadionem i jego finansowanie. Np. poprzez zlecenie zadań do NBM, zatrudnienie pracownika czy chociażby klub MLKS Żbik Nasielsk, który użytkuje stadion mógłby społecznie zarządzać i dbać o niego. Analizę dokładną musiałby przeprowadzić Urząd. Ale czy to możliwe? Czy jak zawsze – poznamy milion argumentów, że się nie da?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk