Statut Gminy Nasielsk – co proponuje Rada Miejska w Nasielsku

Złożone uwagi do Statutu Gminy Nasielsk przez nasze stowarzyszenie nie uderzają w nikogo. Chcemy, aby nasza „lokalna konstytucja” była zgodna z zapisami ustaw i Konstytucji RP. Uwagi pomimo ich złożenia pod koniec listopada 2020 r. dla większej części komisji nie były znane, a przypomnijmy, że dotyczyły 17 zagadnień do przepisów, których tożsame zapisy zakwestionowały w wyrokach sądy administracyjne.

Szczegółową analizę ma dopiero przeprowadzić biuro prawne. Niestety przewodniczącemu komisji nie udało się zaprosić radcy prawnego, pomimo pisemnej prośby radnych: Czyża i Pacochy.

W jednym zdaniu moglibyśmy podsumować komisję, że radni przegłosowali te punkty w statucie, które przysparzały ostatnio problemów burmistrzowi lub przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nasielsku.

Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Nasielsku

Zauważyliśmy niebezpieczne zjawisko. Część nasielskich radnych nadal chce uchwalać przepisy, które są niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym rozszerzając uprawnienia przewodniczącemu Rady Miejskiej. Niepokojący jest również fakt, że pomysł wydłużający odpowiedzi radnym przez burmistrza do 30 dni wyszedł nie od burmistrza, ani sekretarza gminy, a od radnego Brodowskiego, który zgodnie z ustawą ma rolę uchwałodawczą oraz kontrolną. Nota bene par 24 ust 6 ustawy o samorządzie gminnym mówi o 14 dniach – zwrócił na to uwagę radny Czyż, ale większość radnych uważa, że najważniejszy jest statut, a nie ustawa.

Były również ciekawe aspekty. Niestety zakończone bez happy endu. Ciekawy wniosek złożył radny Czyż. Proponowana zmiana dotyczyła udziału mieszkańców w sesjach Rady Miejskiej. Byłby on uzależniony od wcześniejszego zgłoszenia tematu zgodnego z kompetencjami organów gminy (rada i burmistrz).

W podobnym tonie wypowiedział się radny Domała. Uważa, że mieszkańcy powinni mieć prawo wypowiedzi, a sesja nie powinna ograniczać się tylko i wyłącznie do jak najszybszego podjęcia uchwał (a taka propozycja padła, aby wypowiedzi radnych były obwarowane w ramach czasowych – 5 minut!).

Nasz argument był taki, aby w relacjach radni – mieszkańcy był wzajemny szacunek. Obecna sytuacja prowadzi do podziałów i konfliktów, które nie powinny mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa.

Każdy ma prawo do wypowiedzi. Wolność i prawa obywatelskie powinny być przestrzegane zgodnie z przywołanym przez nas zapisem preambuły Konstytucji RP nawiązującej do okresu PRL „pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane”. To gorzkie doświadczenie powinno być dla nas drogowskazem, w którym kierunku powinniśmy kształtować ustrój gminy Nasielsk.

Demokracja ma jednak tę wadę, że stery władzy należą do większości, a ta w naszej gminie jest po stronie radnych z obozu burmistrza Ruszkowskiego i większość propozycji nie spotkała się z akceptacją członków komisji.

Pamiętajmy o tym przy następnych wyborach. Bo nasielska demokracja od dwóch lat skręca w niebezpieczną stronę.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk