Podwyżka wynagrodzenia Burmistrza Nasielska

Działalność gminy opiera się na budżecie. Za jego realizację w przypadku gminy Nasielsk odpowiedzialny jest burmistrz Ruszkowski i w tym tygodniu odbędą się ważne głosowania, poprzedzone – miejmy nadzieję – rzeczową dyskusją, do której Państwa zachęcamy, bo uwagi do budżetu może zgłaszać każdy mieszkaniec, czy to poprzez swojego radnego lub bezpośrednio do burmistrza.

Będzie to czwarte głosowanie naszych radnych w tej kadencji nad uchwałą budżetową, ale pierwsze nad planowanymi podwyżkami wynagrodzenia burmistrza, która ma wynieść do wysokości 20 tys zł brutto oraz podwyżkami diet radnych od 44 do 57,5%.

Podwyżka wynagrodzenia Burmistrza Nasielska

My nie negujemy podwyższenia uposażenia, czy też diet, ale poddajemy w wątpliwość, czy władze naszego miasta zapracowały na podwyżkę, zwłaszcza że zostanie ona sfinansowana m.in. z planowanej po raz kolejny podwyżki podatków i opłat lokalnych.

W sytuacji kiedy brakuje pieniędzy na zrobienie całej ulicy (np. Bursztynowa), kiedy zadłużenie gminy wyraźnie od roku 2018 rośnie i obecnie jest na poziomie 28 mln zł, kiedy burmistrz nie zrealizował praktycznie żadnego projektu z uchwały rewitalizacji gminy, kiedy średnie wynagrodzenie urzędników miejskich nie zajmujących kierowniczych stanowisk jest na poziomie ok 4,2 tys zł brutto… itd. można wyliczać.

Czy te podwyżki są uzasadnione? Przekażmy swój głos radnym!

Kilka wyliczeń z planowanego budżetu 2022 i wzrost w stosunku do 2019 roku:

  • Dochody 95,6 mln zł (wzrost o 16,79%) jest tu jeszcze uwzględnione 500+;
  • Wydatki 108,5 mln zł (wzrost o 27,08%)
  • Deficyt 12,8 mln zł (wzrost o 269,21%)
  • Podatki i opłaty lokalne 11,4 mln zł (wzrost o 40,67%)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk