Czystość dróg w gminie Nasielsk

Kolejny temat, który chcielibyśmy poruszyć w zasadzie nie wymaga komentarza. Niezmieniony od kilku lat widok naszych ulic i chodników mówi sam za siebie. Dodatkowo piętrzące się w rowach przydrożnych i lasach śmieci sprawiają, że wstydzimy się gości, którzy nas odwiedzają. Wina leży zarówno po stronie naszych władz samorządowych (gmina Nasielsk, powiat, województwo), jak i również naszej.

Piasek i brud zalegający na ulicach Nasielska

Aby nie narazić się na bezpodstawne oskarżenia o manipulowanie faktami, postanowiliśmy sprawdzić, występując o dostęp do informacji publicznej, jakim sprzętem mechanicznym dysponuje ZGKiM w Nasielsku. Do dyspozycji pani Rutkowskiej, dyrektor ZGKiM jest: ciągniczek Yanmar, który ma w składzie m. in. zamiatarkę o szerokości roboczej 1450 mm. Zapytaliśmy p. dyrektor kiedy i na jakim terenie ww. sprzęt był użyty. Szanowni Państwo, w prawie dwudziestotysięcznej gminie z powierzchnią blisko 208 km2, z ilością 65 sołectw, która to ilość stawia nas na pierwszym miejscu w grupie gmin miejsko-wiejskich w Polsce, sprzątane za pomocą przystawki do zamiatania były tylko trzy ulice (Cmentarna, Folwark i Żwirki Wigury) oraz nasielskie skwery. Pani dyrektor podkreśla, że w miarę możliwości finansowych stale rozbudowuje park maszynowy. Czy tak jest? Kolejny fakt: pan Burmistrz Ruszkowski w 2017 r. zlecił zadanie, aby pani dyrektor zrobiła bilans potrzeb zakupu, ale na sesji RM w grudniu 2018 r. nie wiedział czy to zadanie zostało zrealizowane (sesja dotyczyła uchwalenia budżetu). Pan Burmistrz dodał, że część ulic w naszym mieście należy do innych zarządców dróg, z którymi ma problem w sprawie podpisania porozumienia.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk, mając powyższą wiedzę wystąpiło do zarządców dróg (powiat i województwo) z prośbą o jak najszybsze podpisanie porozumienia z Burmistrzem Nasielska, a przede wszystkim zaapelowaliśmy o wywiązanie się z ich obowiązków w zakresie utrzymania i czystości dróg, chodników oraz rowów przydrożnych.

Przeprowadziliśmy również rozmowy z radnymi (panowie: Lubieniecki, Świderski, Czyż, Pacocha, Pietras i Domała) w sprawie konieczności zakupu zamiatarki na mokro. Taki sprzęt był w naszej gminie. Został zakupiony w 2010 r. (leasing). Dwa lata później, poprzedni burmistrz pan Arciszewski, sprzęt ten sprzedał. Decyzja, choć niewątpliwie dziwna nie jest tak absurdalna, jak stanowisko obecnego burmistrza Nasielska, pana Ruszkowskiego. Radni: Czyż i Świderski w kontekście podjętej dla gminy Nasielsk uchwały antysmogowej, zapytali burmistrza o możliwość zakupu zamiatarki na mokro, podkreślając, że sprzątanie ulic w ten sposób w znaczącym stopniu sposób ogranicza smog uliczny. W odpowiedzi pan Burmistrz Ruszkowski stwierdził, że zamiatarkę sprzedał poprzednik, a w chwili obecnej trwają prace kanalizacyjne.

A zamiatarki w Nasielsku ciągle brak..

Panie Burmistrzu, przerzucanie winy na poprzednika, mogłoby być usprawiedliwione, gdyby pan objął urząd np. na jesieni ubiegłego roku. Pan jednak piastuje urząd już 6 lat. Pan również jest odpowiedzialny za porządek w naszej gminie na podstawie art. 3 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Zadanie to należy do zadań własnych gminy, zatem Burmistrz Nasielska ma obowiązek stworzyć narzędzia i procedury, aby nałożone poprzez ustawę zadanie wykonać. Winić za brud z uwagi na prace kanalizacyjne jest również mało profesjonalne. Kanalizacja jest wykonywana zaledwie na kilku ulicach, ale nawet trwające prace (częściowo już zakończone), nie usprawiedliwiają brudu w okolicznym terenie. To samo się tyczy dróg wojewódzkich i powiatowych. Oczekujemy od Burmistrza naszego miasta skuteczności, więc zdumiewa nas tłumaczenie problemów niemożnością podpisania porozumienia, zwłaszcza z powiatem, w skład którego wchodzą m. in. radni: Radosław Kasiak, Monika Nojbert (zarząd powiatu) oraz Mariusz Kraszewski (zastępca przewodniczącego rady powiatu). Osoby te zostały wybrane z komitetu związanego z burmistrzem Ruszkowskim. I żadna z tych osób nie chce podpisać porozumienia?

Szanowni Państwo, gołym okiem widzimy piasek zalegający na ulicach, ale dopiero to, co jest niewidoczne jest znacznie bardziej groźne. Smog samochodowy to zaledwie 7% zanieczyszczeń pochodzący z rur samochodowych. Reszta smogu w postaci drobinek z klocków samochodowych, drobinek opon i tego, co spadnie z naszych kominów jest zlokalizowana właśnie przy drodze. Dlatego ważne jest systematyczne czyszczenie ulic na mokro. Zrobiliśmy rozeznanie cenowe sprzętu do zamiatania ulic. Ofertę przekazaliśmy panu Świderskiemu – przewodniczącemu komisji Infrastruktury. Jesteśmy przekonani, że mądrze przesunięte w budżecie gminy środki finansowe, pozwolą na zakup odpowiedniego sprzętu, który jest konieczny w naszej gminie.

Nasza akcja sprzątania ulicy Elektronowej, choć jak najbardziej słuszna, miała przede wszystkim pokazać problem brudnych ulic. Niestety czynem społecznym całego miasta i gminy nie damy rady wysprzątać!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz