4 czerwca 1989 – powrót do samorządności

4 czerwca 1989 roku odbyły się historyczne wybory do Sejmu i Senatu. Przy pomocy kart wyborczych, miliony Polaków zdecydowało o przyszłości naszego kraju, a ich decyzja oznaczała upragnioną wolność dla Polski.

Trzydzieści lat temu zapoczątkowane również zostały demokratyczne przemiany w samorządzie. I choć ustawa o samorządnie gminnym została uchwalona dopiero rok później, to nie ulega wątpliwości, że na jej kształt miał wpływ wynik wyborczy do Senatu z czerwca 89 roku, w którym władze Solidarności zdobyły aż 92 mandaty, a ich autorzy – Senatorowie – rozpoczęli prace nad reformą samorządową.

Urząd Miejski w Nasielsku

Do tej pory funkcjonujące od czasów zakończenia wojny Rady Narodowe, które miały należeć do „ludu pracującego miast i wsi” na wzór sowiecki, były kierowane przez system partyjny na zasadzie gospodarki socjalistycznej. Rady Narodowe pochodziły z wyborów, ale o tym kto mógł znaleźć się na tych listach decydowała partia. Wprowadzony system ograniczał prawa i wolności obywatelskie, a związanie obywateli z miejscem pracy, nacjonalizacja wszystkich przedsiębiorstw i instytucji w tym rolniczych, eliminował wszelką formę samoorganizacji społeczeństwa.

Polska powróciła do samorządu, który funkcjonował na krótko przed wojną. Dlaczego? Jak wyjaśnia prof. Kulesza „samorząd to najbardziej naturalna droga zarządzania sprawami publicznymi przez mieszkańców”.

Szanowni Państwo, życzmy sobie, aby codzienne nasze wybory były konsekwentnie realizowane przez władze samorządowe. Życzmy sobie, aby gmina Nasielsk rozwijała się, a mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. Życzmy sobie wzajemnego szacunku, aby władza samorządowa mogła realizować w naszym imieniu zadania i współpracowała z mieszkańcami dla wspólnego dobra.

RS
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz