Zachowanie Burmistrza na sesji 26.09.2019

„Za swój największy sukces uważam natomiast każde spotkanie z mieszańcami gminy, sołtysami, pracownikami urzędu – te ogólne i te indywidualne. Dostarczają mi one wiele przemyśleń i pomysłów, pozwalają poznać i wziąć pod uwagę zdanie innych osób, nawet jeśli to zdanie różni się od mojego. Dla pełniejszej wiedzy ważne jest wsłuchiwanie się w opinie i pozyskiwanie informacji od osób, które spoglądają na ten sam problem, tę samą sprawę z innej perspektywy.”

Burmistrz Bogdan Ruszkowski – Życie Nasielska nr 8 z 2014r.

Dodaj komentarz