Kurnik na 39,9 tyś kur koło Nasielska

Sprawa kurników w Mazewie Dworskim A (w gminie Nasielsk), czy raczej fermy drobiowej usytuowanej w 2 budynkach, intensywnej hodowli i transporcie 239 400 tys. kurczaków rocznie, oborniku wynoszącym 440 000 ton, to temat dyskusji mieszkańców okolicznych wsi z Burmistrzem Bogdanem Ruszkowskim. Spotkanie odbyło się w ubiegłą niedzielę 26 stycznia br.

Mazewo Dworskie A koło Nasielska

Zacznijmy od końca. Wygrana sprawa w NSA w styczniu 2019 r. – to sprawa kasacyjna, którą doprowadziła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego jedna z mieszkanek, nie zgadzająca się z decyzjami wydanymi przez Urząd Miejski w Nasielsku, a mówiąc dokładniej na wydane decyzje Burmistrza Nasielska i decyzję środowiskową przygotowaną przez Wydział Środowiska.

Na jesieni 2014 r. na wniosek inwestora we wsi Mazewo Dworskie A, zaledwie około 100 m od zwartej zabudowy ma powstać kurnik na 39,9 tys. kur. Liczba ta pozwala uniknąć wykonania „Zintegrowanego pozwolenia środowiskowego”, które jest wymagane od 40 tys. szt.

Z uwagi na nieuwzględnienie dowodów w sprawie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w marcu 2016 r. zaskarżoną decyzję przez mieszkańców uchyliło i wycofało do ponownego rozpatrzenia przez Burmistrza Nasielska. W międzyczasie zostało zebranych 350 podpisów, od osób które opowiedziały się przeciw tej inwestycji.

Zaledwie po 4 miesiącach zostaje przez Urząd Miejski w Nasielsku wydana błędna kolejna decyzja środowiskowa. Jest to o tyle zastanawiające, że wykonany za prywatne pieniądze mieszkanki Mazewa koreferat Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego nie został dołączony do sprawy, tylko raport, który przedstawił inwestor. Dziwne jest również to, że IOŚ-PIB „dostał” od Urzędu Miejskiego w Nasielsku 72 godziny (!) na przygotowanie analizy. Czas krótki zwłaszcza, że miało to miejsce w lipcu, w okresie wakacyjnym.

Mazewo Dworskie A koło Nasielska

Na ten dokument mieszkańcy również wnieśli odwołanie, ale zarówno SKO jak i WSA utrzymało decyzję Burmistrza Nasielska w mocy. Dopiero przywołany na samym początku wyrok NSA stwierdził, że bez należytego rozpatrzenia dowodów w sprawie decyzja Burmistrza Nasielska nie powinna być wydana.

Szanowni Państwo, sprawa kurników w Mazewie powróciła na jesieni 2019 r., kiedy Burmistrz Ruszkowski powiadomił o wznowieniu postępowania administracyjnego. Do końca stycznia br. inwestor ma zrobić nowy raport. Odbyły się dwa spotkania mieszkańców z Burmistrzem. Przy pierwszym z nich (grudzień 2019 r.) pan Ruszkowski zobowiązał się do zrobienia analizy, z której będą wynikały wszelkie uciążliwości dla mieszkańców i środowiska. Przy drugim spotkaniu (styczeń 2020 r.) już była mowa tylko o przejrzeniu raportu. Różnica jest taka, że analiza jest szersza i dokładniejsza. Wydaje się, że z uwagi na zdrowie mieszkańców koszt przygotowania dokumentu powinien być sprawą drugorzędną. Inną sprawą jest też to, że przez kilka lat można było skutecznie opracować i uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który by nie pozwalał na tego typu inwestycje blisko budynków mieszkalnych. Czy radny Kalinowski złożył taki wniosek? Zapewne Burmistrz Nasielska podobnie jak w przypadku Jaskółowa jest teraz bardziej przeciw, ale jak sam przyznał, jeżeli raport przygotowany przez inwestora będzie dostarczony, to Burmistrz zgodnie z prawem będzie musiał wydać decyzję. Czy tym razem uwzględni wszystkie dowody w sprawie i zrobi to rzetelnie? Tego mieszkańcom życzymy.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk