Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nasielsku kontroluje wg. własnych umiejętności

90% tematów, którymi ma się zająć Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nasielsku zgłosił radny Rodryg Czyż.

Pan radny z wykształcenia jest inżynierem. Interweniował, analizował dokumenty i dokonywał obliczeń konstrukcyjnych w sprawie sali w Popowie Borowym. To m.in. jego działania przyczyniły się do częściowej rozbiórki sali i naprawienia błędów.

Pan Czyż zajmował się również wyjaśnieniem wysokich rachunków za prąd w nasielskim przedszkolu.

Nie ulega wątpliwości, że jest to osoba, która właściwie i merytorycznie może ocenić dokumenty, które będą tematem dzisiejszej komisji rewizyjnej:

  • weryfikacja naliczenia kar za opóźnienia i płatności bezpośrednie przy realizacji budowy sali w Popowie Borowym;
  • analiza powstania i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej na budynku przedszkola samorządowego w Nasielsku i związanych z tym wysokich rachunków za prąd.

Dlaczego o tym piszemy? Ponieważ pana Czyża nie będzie na tej komisji. Przed wyjazdem na urlop prosił przewodniczącego Brodowskiego, aby podczas jego nieobecności komisja zajęła się tematami, które były zgłoszone przez inne osoby. Można było się zająć np. sprawami odbioru ścieków-stawka za wywóz 1m3 zostanie na najbliższej sesji podniesiona.

Czy pozostali radni z Nasielska wyjaśnią te bulwersujące od lat sprawy? Patrząc na dotychczasowe prace komisji, brak aktywności i milczenie pozostałych radnych, to wydaje się, że jest na to mała szansa. Obyśmy się mylili.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk