Archiwalne nagrania sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

Jest akcja mieszkańca i reakcja Urzędu Miejskiego w Nasielsku” – tak podsumował radny Marcin Szarszewski skargę jednego z mieszkańców na brak zamieszczenia transkrypcji na materiałach Urzędu Miejskiego, w tym posiedzeń z Rady Miejskiej.

Radny Lewandowski tłumaczył to warunkami z podpisanej umowy, ale jak się dowiedzieliśmy takiej umowy Urząd Miejski w Nasielsku nie zawarł. Czasu na przygotowanie się było wystarczająco dużo (przepisy obowiązują od 1,5 roku).

Ale z początkiem roku widać progres, bo sesja z końca grudnia już na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku jest zamieszczona i pięknie opisana. Jak widać można i nawet nie przeszkodził długi weekend sylwestrowo-świąteczny. Tylko czy o to chodzi, aby mieszkańcy zwracali uwagę burmistrzowi?

Przypominamy, że na poprzednią publikację nagrania z sesji trzeba było czekać ponad miesiąc. Teraz udało się to w 8 dni. Jest postęp. Cieszymy się. Choć wg. statutu nagrania należy publikować w ciągu 7 dni od sesji.

Archiwalne nagrania z sesji Rady Miejskiej w Nasielsku dostępne są na stronie: https://nasielsk.sesja.pl/portal/videos

Sesja Rady Miejskiej w Nasielsku

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk