Historia nasielskiego radiowozu

Od nowego roku nasielska Policja dysponuje nowym samochodem. Taką informację mogliśmy przeczytać na portalu społecznościowym Urzędu Miejskiego, a przy okazji wielkie podziękowania, które skierował Komendant podinspektor Dariusz Leszczyński w stronę władz naszej gminy.

Nie jest żadną tajemnicą, że od kilkunastu miesięcy pan podinspektor Leszczyński czynił starania o wsparcie finansowe z gminy. Natomiast hierarchia podziękowań pana Komendanta chyba powinna być odwrócona, bo pan Burmistrz Ruszkowski wielokrotnie się wypowiadał w tej sprawie i za każdym razem był przeciwny zakupowi.Przypomnijmy kto z radnych wnioskował o zabezpieczenie środków w budżecie i to w czasach przed pandemią kiedy finanse publiczne były w dużo lepszej kondycji (czerwiec 2019 r.).

Wniosek radnego Pacochy o zabezpieczenie kwoty 50 tys zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Nasielsku. Wynik głosowania (5 głosów za: Czyż, Domała, Pacocha, Pietras, Szarszewski, 8 głosów przeciw: Brodowski, Dłutowski, Fronczak, Kalinowski, Kordowski, Lewandowski, Lubieniecki, Sawicki, 2 głosy wstrzymujące się: Gers, Świderski).

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk