Centrum Usług Wspólnych (CUW) – nagrody 2020

Kolejną jednostką, której dane o nagrodach w 2020 roku chcemy Państwu przedstawić jest Centrum Usług Wspólnych. Jednostka ta zatrudnia 8 osób (stan na 31.12.2020 r.). W CUW nagrody były wypłacone w wysokości 18344,09 zł brutto.

Ponad połowę tej kwoty otrzymała pani dyrektor. Jej nagroda wyniosła 9744,09 zł brutto. Z oświadczenia majątkowego wiemy, że funkcję tę pełni Pani Hanna Pietrzak http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/pietrzak_hanna.pdf

Główna księgowa otrzymała kwotę 2000 zł brutto, co oznacza, że pozostali pracownicy mogli liczyć średnio na nagrodę w wysokości 1100 zł brutto.

Centrum Usług Wspólnych (CUW) - nagrody 2020

Choć jak zauważył Radny Domała, uśredniona kwota nie zawsze oznacza, że pracownicy taką nagrodę otrzymali. Te informacje jednak nie są dostępne w ramach dostępu do informacji publicznej. Biorąc pod uwagę, że w gminie jest wiele jednostek samorządowych, a wysokość wypłacanych nagród jak i premii jest różnorodna, to przyjęliśmy powyższą zasadę podania uśrednionych nagród.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk