Pełnomocnik ds. sportu w Gminie Nasielsk

Pełnomocnik ds. sportu w Gminie Nasielsk

Dziś nie o premiach, ale o decyzji burmistrza Ruszkowskiego w sprawie odwołania z dniem 5 maja 2020 r. Pełnomocnika Burmistrza ds. sportu szkolnego.

Taką funkcję pełnił Pan Mariusz Kraszewski przez… 16 lat, od maja 2004 r., nauczyciel wychowania fizycznego, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowodworskiego oraz dyrektor szkoły podstawowej nr 2 w Nasielsku.

Miesięczne wynagrodzenie wypłacane z Urzędu Miejskiego w Nasielsku z tego tytułu w ostatnim czasie wynosiło 1560 zł brutto.

Mamy nadzieję, że z powodu odwołania Pana Kraszewskiego z pełnionej funkcji i braku powołania nowej osoby na to stanowisko, duch sportowy oraz chęć rywalizacji w sporcie nie opuści młodzieży.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk