Czy Burmistrz Nasielska skorzysta z dofinansowania na Stadion Miejski?

W dniu wczorajszym odbyła się Gminna Rada Sportu i dyskusja na temat Stadionu Miejskiego. Co z dofinansowaniem stadionu? Pan Burmistrz Ruszkowski stwierdził, że wniosku na stadion w tym roku nie składał, ponieważ stara się o dofinansowanie na boiska przy szkołach. W ramach tego zadania można składać tylko jeden wniosek.

Sprawdziliśmy tę informację u źródła w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Rozmawialiśmy z Panią Katarzyną Prokurat, zajmującą się obsługą programu Sportowa Polska 2021 dla województwa mazowieckiego.

Gmina Nasielsk maksymalnie z tego programu może pozyskać 50% inwestycji nie więcej niż 6 mln zł. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca. W przypadku naszej gminy wynosi on 1530,84 zł. I najważniejsza informacja można złożyć wiele wniosków!

Złożone przez gminę wnioski na boiska przy szkołach nie wykluczają, aby złożyć na stadion. „Gdy wartość zadania dotyczy większej ilości obiektów (kompleksów), wysokość dofinansowania oblicza się dla tych obiektów oddzielnie, a wartość nie może przekroczyć 6 mln zł.” – poinformowała nas Pani Katarzyna Prokurat.

Termin upływa w dniu dzisiejszym o północy i mamy nadzieję, że Pan Burmistrz jednak przychyli się do naszej propozycji i przez kilka godzin wraz ze swoim zespołem przygotuje odpowiednią dokumentację i złoży wniosek (treść postu przesłaliśmy na adres mailowy Urzędu Miejskiego).

A na boiska i zewnętrzną infrastrukturę np. siłownie była możliwość złożenia wniosków do Marszałka Województwa z dofinansowaniem aż 75%. Termin jednak upłynął 22 marca.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk