„Jestem złym człowiekiem, bo nie będę słuchał” – Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Nasielsku (25.03.2021 r.), to pokaz żenującej wymiany zdań wśród radnych. Uszczypliwości, docinki, wzajemna złośliwość i zamiast dyskusji na tematy ważne dla gminy, część radnych wcieliła się w rolę prokuratorów.

Temat w długiej dyskusji dotyczył również stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk, którego nazwę wywoływano kilkukrotnie. Z uwagi na to, że nie uczestniczyliśmy w sesji nie mogliśmy się do tych wypowiedzi odnieść, natomiast po jej zakończeniu rozmawialiśmy z Przewodniczącym Lubienieckim i przypomnieliśmy wprowadzoną zasadę, że o osobach nieobecnych na sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku miało się nie dyskutować.

O naszym środowisku wypowiedział się również Burmistrz Nasielska Pan Ruszkowski, stwierdzając że jest złym człowiekiem i nawet gdyby były ciekawe czy fajne pomysły od tego środowiska, nie będzie ich słuchał.

Panie Burmistrzu, Panowie Radni, równo 3 lata temu, 29 marca 2018 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której „ci zatroskani obywatele, i nieprzychylne władzy środowisko” powiadomiło Radę o planowanej inwestycji ZZO Jaskółowo.

Dużo się na ten temat mówiło, jeszcze więcej plotek powstało, ale jeżeli ktoś ma wątpliwości, kto walczył w pierwszym szeregu i proponował rozwiązania, aby gigantyczny śmieciowy biznes w naszej gminie nie powstał, niech przeczyta protokół z sesji http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/ptotokol_nr_46-18.pdf

Od tego dnia, część mieszkańców naszej gminy, za namową wielu ludzi, postanowiło o utworzeniu stowarzyszenia, które będzie patrzyć władzy na ręce. Jaskółowo było początkiem, ale później wskazywaliśmy na wiele innych nieprawidłowości.

Uniknięcie katastrofy budowlanej sali w Popowie Borowym, czy astronomiczne rachunki za prąd w przedszkolu samorządowym, wyszły na jaw dzięki tym „nieprzychylnym władzy środowisku”. Nikt z ówczesnych radnych na to nie zwrócił uwagi, tylko ci „zatroskani obywatele”, których teraz się nie dopuszcza do głosu. Nie dopuszcza się do głosu w sprawach gminy, tworząc parasol ochronny przed władzą.

Jeszcze kilka miesięcy temu Pan Burmistrz dziękował temu „nieprzychylnemu władzy środowisku” za akcję szycia maseczek. Ci „zatroskani obywatele” angażowali się w realizację imprez sportowych, patriotycznych czy związanych z ochroną środowiska. Robiliśmy i wciąż będziemy to robić nie dla nagród czy pochwał. Uważamy, że angażując się w życie gminy zmieniamy ją na lepsze.

Ale nic byśmy nie zdziałali, gdybyśmy nie czuli wsparcia i pomocy ze strony Państwa. Dostajemy dużo wiadomości prywatnych z prośbą o zajęcie się jakąś sprawą. Pomimo, że nie mamy praktycznie żadnych możliwości do podejmowania decyzji, to działamy dalej. I nie przestaniemy! Pomimo prób wszczynania kontroli administracyjnych przeciwko „zatroskanym obywatelom”, pomimo utrudnienia nam zabrania głosu, nadal będziemy patrzeć władzy na ręce, bo samorząd to nie burmistrz, samorząd to nie radni. Samorząd, to wszyscy mieszkańcy naszej gminy!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk