„Godzina dla Ziemi” w gminie Nasielsk

I my dołączyliśmy do akcji „Godzina dla Ziemi”. Nasielsk Baszta Team długo nas do wiosennych porządków zachęcać nie musiał. Wyruszyliśmy w słoneczny i ciepły dzień na ścieżki nasielskich lasów. Niestety jak zwykle śmieci pełno. Przeważają szklane butelki, ale też sporo opakowań po produktach spożywczych dla… naszych dzieci.

Dbajmy o nasze lasy, a tym pięknym przykładem pokazujmy dobry przykład naszej młodzieży. To w nich nadzieja, że nasze lasy będą piękne, zielone bez śmieci.

Więcej o akcji Nasielsk Baszta Team na stronie: https://www.facebook.com/NasielskBasztaBikeTeam/posts/2869791006620702

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk