Nasielski tort budżetowy tylko dla wybranych!

Radny Marcin Szarszewski przyzwyczaił nas do tego, że podczas swoich wystąpień używa bardzo dokładnych i precyzyjnych wyliczeń.

Podczas sesji Rady Miejskiej odbyła się dyskusja nad zmianą uchwały budżetowej, w ramach której wprowadzono zadanie „Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach.” W tej kadencji jest to pierwsza inwestycja drogowa w okręgu nr 7, który reprezentuje radny Szarszewski. Pierwsza i niestety obejmująca tylko część ulicy Bursztynowej.

Skąd to zadanie wzięło się w budżecie? Pani sołtys Bogumiła Rębecka złożyła wniosek do burmistrza Nasielska, pod którym podpisało się 80 mieszkańców tej ulicy. Dodatkowo sołectwo Nowe Pieścirogi zagwarantowało kwotę 43 tys zł. z funduszu sołeckiego, oczekując, że droga zostanie utwardzona na całej długości. Tymczasem burmistrz Ruszkowski i 9 radnych (Brodowski, Dłutowski, Fronczak, Gers, Kalinowski, Kordowski, Lewandowski, Lubieniecki, Sawicki) byli innego zdania. Droga zostanie utwardzona za kwotę 250 tys zł na odcinku 200 m. Jest tam 11 domów i mieszkają 44 osoby.

Nasielsk - drogi nieutwardzone

Dwukrotnie więcej osób mieszka na drugim odcinku 270 m, który ma nie być modernizowany. Jak przedstawił to radny Szarszewski jest tam 21 domów i mieszka 80 osób. Radny Szarszewski podał więcej argumentów. Mieszkańcy z podatku od nieruchomości wpłacą do budżetu gminy ponad 500 tys zł. Jeżeli doliczymy do tego podatek PIT, to wpływy w ciągu 5 lat do kasy gminnej będą wynosiły ok 9 mln zł. Średnio w okręgach buduje się ok 1,3 km dróg. Kwota jaką chce przeznaczyć burmistrz Bogdan Ruszkowski na ul. Bursztynową jest 10-krotnością nagrody jaką otrzymał skarbnik Rafał Adamski. Po przekazaniu kwoty 400 tys zł, o którą wnioskuje radny Szarszewski – w dalszym ciągu na drogi pozostałaby duża kwota ponad 2,3 mln zł. Patrząc na wydatki z lat ubiegłych, na pewno pozostała kwota wystarczyłaby na zadanie modernizacji wybranych odcinków dróg. (Wydano: 1 mln 745 tys zł w 2019 r. oraz 1 mln 140 tys zł w 2020 r.).

Pomimo złożonego wniosku na remont całej ulicy, radni nie wyrazili na to zgody. Radny Szarszewski podsumował to głosowanie zdaniem „Burmistrz Ruszkowski postanowił przebudować tylko część ul. Bursztynowej, a także po raz kolejny utwierdzić mnie w przekonaniu, że dobór inwestycji drogowych w Urzędzie Miejskim cały czas odbywa się wg klucza: nie gdzie bardziej trzeba, tylko komu trzeba”.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk