Masz Głos w gminie Nasielsk!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk jest jedną z 463 organizacji i grup nieformalnych z całej Polski, które zgłosiły się do tegorocznej edycji akcji Masz Głos. Najliczniejsza grupa uczestników jest w województwie mazowieckim (15%). Organizatorzy podkreślają, że w akcji Masz Głos nie ma znaczenia staż organizacji, ani status (organizacja formalna, nieformalna), natomiast ważna jest gotowość do realizacji działań we współpracy ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza władzą samorządową. Głównie w tym wspiera akcja Masz Głos swoich uczestników i z tego też powodu stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk przystąpiło do tegorocznej edycji pod hasłem „Poziom debaty publicznej”.

Liczymy na pomoc prawną, ale przede wszystkim na doświadczenie koordynatorek i koordynatorów akcji Masz Głos. Od zmiany Statutu Gminy Nasielsk i prowadzenia sesji Rady Miejskiej głos mieszkańców jest praktycznie niesłyszalny. Chcemy, aby władze naszej gminy nawiązały i odbudowały współpracę z mieszkańcami opartą na zaufaniu, tolerancji i dialogu.

Jak ta współpraca mogłaby wyglądać? Masz Głos to przestrzeń dla wielu inicjatyw. Dotyczą one m.in. integracji mieszkańców, działań na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, wspierania kobiet, wolontariatu, działań sportowych oraz turystyki rowerowej, działań międzypokoleniowych, troski o wspólne miejsca spotkań (świetlice wiejskie), zieleń (m.in. ochrona drzew, inwentaryzacja drzew, łąki kwietne, antybetonoza), opieki nad zwierzętami, ekologii, kulturze, ochrony zabytków oraz kultywowania tradycji oraz rozpowszechniania lokalnej historii. Masz Głos to także porządkowanie przestrzeni publicznej, dostępność urzędów, edukacja, ochrona zdrowia czy wykluczenie komunikacyjne. Katalog ten z pewnością nie jest zamknięty i każdy z nas może znaleźć przestrzeń do działania i zrealizować Swój głos.

Masz Głos!

W naszej gminy widzimy energicznych i zaangażowanych ludzi, którzy chcą zmieniać rzeczywistość. Jesteśmy przekonani, że jeżeli zostanie nawiązana współpraca z samorządem – miasto i gmina ożyją i rozkwitną.

Wisienką na torcie jest nagroda „Super Samorząd”. Otrzymują ją uczestnicy, którzy wprowadzili pozytywne zmiany w swojej społeczności, dzięki współpracy z władzami samorządowymi. Nagrodę otrzymują też władze, które weszły w dialog i pomogły w realizacji oddolnych inicjatyw.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk