Wymiana kotłów w gminie Nasielsk

Wczorajsza XXVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku trwała kilkanaście minut i zawierała dwa punkty.

Radny Pacocha zapytał o powód ponownego głosowania uchwały służącej ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk.
Aby zdążyć przed 1 maja musimy zmienić zapisy uchwały zakwestionowane przez RIO – odpowiedział Skarbnik Adamski.
Co to oznacza dla naszych mieszkańców? Jeżeli uchwała wejdzie w życie, to dotacje z budżetu gminy na wymianę kotłów mogą ruszyć już za kilka tygodni.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego:

  • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5;
  • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4;
  • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Więcej na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego: https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2671,przypomnienie-o-koniecznosci-wymiany-do-konca-2022-r-pozaklasowych-kotlow-tzw-kopciuchow.html

Wymiana kotłów w gminie Nasielsk

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk