Budżet Obywatelski Mazowsza – a co w gminie Nasielsk?

Ruszył nabór w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Nabór trwa do 30 kwietnia 2021! Czasu już niewiele.

Budżet Obywatelski Mazowsza pozwala mieszkańcom współdecydować o wydatkach publicznych, w tym roku jest to kwota 25 mln zł! Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje projektów, a najlepsze zostają poddane pod głosowanie i wpisane do budżetu województwa. Nasi sąsiedzi już skorzystali z budżetu w latach ubiegłych, np.:

 • Płońsk, Ciechanów, Pułtusk: doposażenie Biblioteki Pedagogicznej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne
 • Nowy Dwór Mazowiecki: kształcenie kierowców w wieku 18-24 lat w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na torze w Modlinie
 • Nowy Dwór Mazowiecki: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze nr 630
 • Ciechanów: budowa aktywnych przejść dla pieszych
Budżet Obywatelski Mazowsza - a co w gminie Nasielsk?

To tylko przykładowe realizacje, które mogą dotyczyć takich obszarów jak:

 • edukacja publiczna
 • promocja i ochrona zdrowia
 • kultura oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami
 • pomoc społeczna
 • wspieranie rodziny
 • kultura fizyczna i turystyka
 • transport zbiorowy i drogi publiczne
 • ochrona środowiska i gospodarka odpadami

A może czas na gminę Nasielsk? Każdy mieszkaniec może zgłosić propozycje, wystarczy skorzystać z formularza na stronie https://bom.mazovia.pl/rejestracja

Należy tylko pamiętać, że projekty muszą być związane z jednostkami organizacyjnymi jak i nieruchomościami samorządu województwa mazowieckiego czy wojewódzkich spółek prawnych. Warto skorzystać!
Szczegóły na stronie https://bom.mazovia.pl/
Służymy również pomocą!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk