„Wykańczanie” rodzin w Gminie Nasielsk?

Właśnie trwa Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Czy wiedzą Państwo nad czym debatują nasi radni? Nad kolejną podwyżką opłat za odbiór odpadów.

Radni planują podniesienie stawki z 31 zł do 35 zł. Czy rodziny w naszej gminie udźwigną kolejną podwyżkę?

W tym momencie 5 osobowa rodzina zapłaci aż 175 zł miesięcznie za odbiór odpadów (ulga w wysokości ~150 zł w przypadku kompostowania bioodpadów, ale nie wszyscy mają taką możliwość).

Czy to jedyne planowane podwyżki za odbiór nieczystości?Za domek letniskowy podwyżka z kwoty 181,90 zł do 191,90 zł rocznie, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałej z 18,19 zł do kwoty 24,94 zł za worek 120l.

W uzasadnieniu propozycji uchwały możemy przeczytać „Wpływy z opłat stanowią dochody budżetu gminy i w obecnej wysokości nie są wystarczające, aby pokryć koszty związane z systemem gospodarki odpadami”.

Do jakich wniosków dojdą na dzisiejszej komisji radni? Jak zagłosują na najbliższej sesji 25.11.2021?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk