Wydatki na Stadion Miejski w Nasielsku są tajemnicą?

O tym, jak wyglądał przetarg na zarządzanie stadionem miejskim w Nasielsku już kilkukrotnie pisaliśmy, wspomnijmy tylko, że na przestrzeni kilku lat miesięczny koszt wzrósł z 4000 zł do 35 116,66 zł. Firmie EM-TYM BUD Marek Prusinowski do grudnia 2022 r. gmina Nasielsk za zarządzanie stadionem miejskim wypłaciła ok. 1 mln 218 tys zł (a w styczniu 2023 kolejne 31 900 zł) . Dodatkowo wszelkie koszty związane z mediami (woda, gaz, prąd itp.) opłacała gmina. Ale nie tylko. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy burmistrzem Nasielska, a firmą zarządzającą stadionem EM-TYM BUD Marek Prusinowski, naprawy do 1000 zł brutto pokrywał Zarządca, a powyżej tej kwoty Gmina Nasielsk, czyli my wszyscy.

Koszty zarządzania Stadionem Miejskim w Nasielsku

Chcieliśmy się dowiedzieć w ramach dostępu do informacji publicznej, ile w roku 2022 było napraw zarówno do kwoty 1000 zł opłaconych przez Zarządcę, jak i powyżej tej kwoty opłaconych przez gminę.

Burmistrz poinformował, że „Gmina Nasielsk w roku 2022 poniosła wydatek na stadionie na kwotę 1500 zł” przesyłając jedną kopię faktury wystawionej dla firmy P.P.H.U ProCom Maciej Suwiński oraz informując, że „Gmina Nasielsk nie jest w posiadaniu informacji o ilości wykonanych przez Zarządcę Stadionu napraw do 1000 zł”.

Ostatnie nasze pytanie dotyczyło udostępnienia kopii wszystkich faktur wystawionych przez EM-TYM BUD Marek Prusinowski na rzecz Urzędu Miejskiego w Nasielsku w roku 2022. Odpowiedź wprowadziła nas w zdumienie, ponieważ burmistrz Ruszkowski stwierdził, że „żądane dokumenty nie stanowią informacji publicznej”.

Dzięki pomocy stowarzyszeniu Sieć Obywatelska – Watchdog Polska złożyliśmy wniosek do WSA, mając nadzieję na udostępnienie dokumentów i pełną jawność w wydawaniu publicznych pieniędzy w gminie Nasielsk.