Czy Nasielsk wypłaci odszkodowanie w wysokości 8,3 mln zł?

Gdy w styczniu 2019 r. wystosowaliśmy apel do burmistrza Ruszkowskiego i radnych Rady Miejskiej o uchwalenie DOBREGO planu i zabezpieczenie w nim ewentualnych roszczeń inwestora, byliśmy krytykowani jako hamulcowi szybkiemu wejściu przepisów.

Rozwiązań było wiele (jeszcze do nich powrócimy). Niestety, tak jak przewidywaliśmy, pośpiech nie był dobrym doradcą. Po prawie 4 latach toczy się przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce postępowanie z powództwa ówczesnego inwestora ZZO Jaskółowo przeciwko Gminie Nasielsk.

W dniu wczorajszym odbyła się kolejna rozprawa (w której uczestniczyliśmy jako publiczność), gdzie najważniejszą kwestią była opinia biegłego sądowego inż. Jerzego Dudkiewicza.

Pan biegły wyjaśnił, że zgodnie z tezą postawioną przez sąd została przygotowana opinia, w której „przeznaczenie nieruchomości jest skonsumowane, czyli posiada aktualną decyzję”. Na tej podstawie zostało wyliczone odszkodowanie w wysokości 8,3 mln zł.

Obserwując wczorajszą rozprawę możemy wysnuć wniosek, że odszkodowanie jest nieuniknione. Czy do takiego wniosku doszedł również burmistrz Ruszkowski stwierdzając, że „opinia nie jest po naszej myśli”?

Wyrok z dużym prawdopodobieństwem będzie jeszcze w tym roku, a raczej na pewno poznamy go przed wyborami. Czy w takim razie burmistrz poprzez swoje wydane decyzje dla ZZO Jaskółowo ma jeszcze moralny mandat, aby kandydować?

Czy Nasielsk wypłaci odszkodowanie w wysokości 8,3 mln zł?