Rankingi a rzeczywistość w Gminie Nasielsk

Co nam mówią? Czy dzięki nim mamy lepsze samopoczucie, żyje nam się lepiej? A może ukazują prawdę i dzięki określonej pozycji możemy porównać się na tle innych samorządów.

Nasze Stowarzyszenie od kilku lat bazuje na Rankingach Finansowych Samorządu Terytorialnego w Polsce – dokumentu, który umożliwia nam nie tylko porównanie do innych gmin miejsko – wiejskich, ale również w sposób obiektywny pokazujący pewne finansowe wskaźniki, jak gmina jest zarządzana przez władze samorządowe, m.in.: udział dochodów własnych badanych samorządów w ich dochodzie ogółem, wielkość wydatków inwestycyjnych, udział środków europejskich w wydatkach ogółem i zadłużenie samorządów.

Ranking pokazuje, że rok do roku jesteśmy coraz niżej w klasyfikacji gmin miejsko-wiejskich. W danych za rok 2022 zajmujemy 468 miejsce (na 622 gminy).

W porównaniu z początku kadencji z roku 2018 nastąpił spadek aż o 299 miejsc!

Rankingi a rzeczywistość

Na koniec 2023 zadłużenie gminy Nasielsk ma wynieść 44,4 mln zł. A w roku 2024 burmistrz Ruszkowski planuje kolejne zadłużenie o ponad 10 mln zł. Które miejsce zajmiemy w rankingu?

* Raport przygotowany przez niezależnych ekspertów z Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest oceną funkcjonowania władzy lokalnej.