Ocena Radnych – Andrzej Pacocha

Pacocha Andrzej – w wyborach samorządowych w 2018 jako jedyny spośród radnych kandydował na urząd burmistrza Nasielska. Była to jego kolejna próba, w której znacząco poprawił swój wynik względem roku 2014, ale nie na tyle aby dostać się do drugiej tury wyborów (441 głosy/2014 r.; 1554 głosy/2018 r). Poparcie 231 wyborców zapewniło jednak uzyskanie mandatu radnego w okręgu nr 3. Zasiada w trzech komisjach Rady Miejskiej i w jednej z nich – komisji budżetowej – pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

Z wykształcenia politolog, założyciel i przewodniczący nasielskiego Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Pacocha swój program wyborczy oparł na dobrej współpracy z rządem partii, którą reprezentuje w lokalnych strukturach. Jego program odnosił się w całości do pełnienia funkcji burmistrza i opierał na trzech filarach: praca, ekologia, wypoczynek.

Pomimo, że funkcja burmistrza jest zgoła inna niż rola radnego, to Andrzej Pacocha próbuje część ze swoich obietnic realizować. Podajmy kilka przykładów: pomoc w uzyskaniu dofinansowania od Ministra Sportu na dwa obiekty Otwartych Stref Aktywności (OSA), organizacja imprez ekologicznych i koncertów patriotycznych, zakup sprzętu strażackiego, przekazanie komputerów dla szkół oraz sprzętu sportowego, współorganizacja wigilii dla osób potrzebujących czy wreszcie złożenie deklaracji w pozyskaniu 3,5 mln zł dofinansowania na plac zabaw koło DPS.

Skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Odpowiedź znaleźliśmy w pracy dr.hab. Adama Gendźwiłła, odnosząc się do relacji władz z lokalnymi oddziałami partii politycznych stwierdził: „Tam gdzie partie okazują swoją słabość, ktoś inny demonstruje swoją siłę.”

Działania Andrzeja Pacochy pomimo zaplecza politycznego i poparcia ważnych osób z Prawa i Sprawiedliwości nie przynoszą spodziewanego skutku, a przede wszystkim nie znajdują aprobaty u burmistrza Ruszkowskiego. W konsekwencji każdy z tych panów gra do własnej bramki, a między wierszami tej rozgrywki uwidacznia się sieć, która ma przełożyć się na głosy w kolejnych wyborach.

Popatrzmy teraz na działania Andrzeja Pacochy w Radzie Miejskiej. Jako jedyny głosował przeciw powołaniu Straży Miejskiej i był jednym z dwóch radnych, którzy głosowali przeciw przyjęciu Statutu Gminy Nasielsk, w którym nie zagwarantowano prawa do wypowiedzi mieszkańców „jesteśmy dla mieszkańców i powinien taki zapis być ujęty” – umotywował swój sprzeciw Andrzej Pacocha.

Był jednym z trzech radnych (obok radnych R.Czyża i D.Domały), którzy nie głosowali w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla części wsi Jaskółowo, gdzie miał powstać Zakład Zagospodarowania Odpadów. Andrzej Pacocha podczas kampanii wyborczej wyrażał „obawę, że problem składowiska może powrócić”, dlatego jego absencja podczas podjęcia uchwały nad MPZP jest warta odnotowania.

Podczas prac w radzie pyta m.in. o wydawanie publicznych pieniędzy, nadzór nad inwestycjami czy pomoc dla mieszkańców.

Można jednak odnieść wrażenie, że nie są to działania podejmowane z pełną determinacją, a ich skuteczność okazuje raczej słabość, a tam gdzie okazywana jest słabość, to tak jak wyżej wspomnieliśmy, ktoś inny demonstruje swoją siłę. Tak było w przypadku ubiegłorocznego protestu mieszkańców z okręgu nr 3 na osiedlu wokół ulic Ogrodowej, Cisowej Grabowej i Sosnowej. Trafnie spotkanie podsumowała jedna z mieszkanek „po wielkiej demonstracji i spotkaniu radnego z mieszkańcami pozostał kurz, brud i błoto”. Potencjał mieszkańców nie został wykorzystany, a w konsekwencji władza burmistrza Ruszkowskiego zademonstrowała swoją siłę i to ona zdecydowała gdzie i kiedy powstaną chodniki oraz wylany asfalt.

Radny Andrzej Pacocha prowadzi własną działalność gospodarczą, jest emerytem policyjnym i kieruje oddziałem terenowym ARiMR. Jak wynika z oświadczenia majątkowego z 2022 r. dieta radnego wyniosła 15069 zł, emerytura 30593 zł, działalność gospodarcza przyniosła stratę, a dochody ze stosunku pracy nie są podane.