Kto odpowiada za drogi w gminie Nasielsk?

Podczas posiedzenia radnych na komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska był poruszony temat zimowego utrzymania dróg. Przekazujemy najważniejsze informacje na ten temat wraz z numerami telefonów – informacje pozyskane przez nasze stowarzyszenie bezpośrednio u Zarządców dróg.

W naszej gminie sieć dróg należy odpowiednio do województwa, powiatu i gminy. Warto abyśmy przy wszelkiego rodzaju interwencjach zgłaszali swoje uwagi do odpowiedniego zarządcy.

Kto odpowiada za drogi w gminie Nasielsk?
  • w przypadku dróg gminnych, zarządcą jest burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski;
  • w przypadku dróg powiatowych, zarządcą jest Zarząd Powiatu: Krzysztof Kapusta, Paweł Calak, Jan Serwatka i dwóch radnych z naszego miasta Monika Nojbert i Radosław Kasiak;
  • w przypadku dróg wojewódzkich, zarządcą jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z wydzielonym Rejonem Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki, Obwód Drogowy w Nasielsku.

Zgłoszenia dotyczące bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych, zaśmiecenia, nieoczyszczonych chodników, ulic, przystanków lub pomazanych koszy należy zgłaszać do burmistrza Nasielska tel. 23 69 33 000. Za te prace odpowiada ZGKiM w Nasielsku ul. Płońska 43 – Dział Dróg i Zieleni tel. 604 483 850 lub 23 69 12 364 wew. 135.

Zgłoszenia dotyczące bieżącego i zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz towarzyszącej infrastruktury drogowej można dokonać do Zarządu Powiatu Nowodworskiego ul. Paderewskiego 1B, tel. 22 765 32 24 lub 22 765 32 97, za te prace odpowiada firma Aneta Cieślińska, PPHU „Anetka” ul. Bolesława Prusa 7, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, Cieśliński Maciej tel. 601 489 023.

Zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania dróg wojewódzkich można zgłaszać do Obwodu Drogowego w Nasielsku ul. Płońska 45, tel. 23 691 24 44, za te prace odpowiada firma Władysław Szulc „Tip Top”, ul. Mickiewicza 29, 09-200 Sierpc tel. 604 905 103.