Przyszłość Gminy Nasielsk – komunikacja

Temat 3: KOMUNIKACJA GMINNA

Komunikacja autobusowa, jej jakość lub brak, są tematem powracającym w naszej gminie niemalże od zawsze.

Przetarg na realizowanie gminnych przewozów pasażerskich, niemal co roku wygrywa Spółdzielnia Kółek Rolniczych. Skoro kolejne umowy są zawierane z tą firmą, to można by pomyśleć, że mieszkańcy są zadowoleni ze świadczonych przez nią usług.

Niestety, z pewnością nie jakość jest w procesie przetargowym elementem decydującym. Nieustannie słyszymy głosy o autobusach nie przyjeżdżających na czas, wysokich cenach biletów (przyrównując do gmin sąsiadujących z naszą), o brudnych pojazdach w złym stanie technicznym i braku sensownie zaplanowanego rozkładu jazdy.

Jeśli dodamy do tego ile zachodu wymaga zakup biletów miesięcznych (bardzo mocno ograniczona czasowo dostępność kasy SKR wyłącznie w godzinach 7-15, brak możliwości zakupu biletu u kierowcy lub online, to przepis na wiecznie przepełniony parking pod stacją kolejową mamy gotowy.

Pomimo corocznie otrzymywanego dofinansowania od Wojewody Mazowieckiego z rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA), Gminie nadal nie udało się stworzyć sieci połączeń, która korespondowałaby z potrzebami mieszkańców.

A celem FRPA jest nie tylko wsparcie finansowe samorządu, które od roku 2019 wyniosło dla Gminy Nasielsk kilka milionów złotych, ale również możliwość dotarcia do pracy, szkół czy palcówek zdrowia mieszkańcom przede wszystkim z mniejszych miejscowości.

Żeby nie było wątpliwości, zarówno Urząd jak i sama SKR mają świadomość niezadowolenia nasielszczan z jakości usług świadczonych przez przewoźnika, skargi od mieszkańców lądują na biurkach prezesa SKR i burmistrza regularnie. Kolejna wpłynęła niedawno, również do naszej wiadomości.

Jakie są wasze opinie na temat dostępnej komunikacji gminnej? Korzystacie z niej, czy raczej traktujecie jako opcję ostateczną?