Budżet Obywatelski Mazowsza – a co w gminie Nasielsk?

Ruszył nabór w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Nabór trwa do 30 kwietnia 2021! Czasu już niewiele.

Budżet Obywatelski Mazowsza pozwala mieszkańcom współdecydować o wydatkach publicznych, w tym roku jest to kwota 25 mln zł! Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje projektów, a najlepsze zostają poddane pod głosowanie i wpisane do budżetu województwa. Nasi sąsiedzi już skorzystali z budżetu w latach ubiegłych, np.:

 • Płońsk, Ciechanów, Pułtusk: doposażenie Biblioteki Pedagogicznej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne
 • Nowy Dwór Mazowiecki: kształcenie kierowców w wieku 18-24 lat w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na torze w Modlinie
 • Nowy Dwór Mazowiecki: poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze nr 630
 • Ciechanów: budowa aktywnych przejść dla pieszych
Budżet Obywatelski Mazowsza - a co w gminie Nasielsk?

To tylko przykładowe realizacje, które mogą dotyczyć takich obszarów jak:

 • edukacja publiczna
 • promocja i ochrona zdrowia
 • kultura oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami
 • pomoc społeczna
 • wspieranie rodziny
 • kultura fizyczna i turystyka
 • transport zbiorowy i drogi publiczne
 • ochrona środowiska i gospodarka odpadami

A może czas na gminę Nasielsk? Każdy mieszkaniec może zgłosić propozycje, wystarczy skorzystać z formularza na stronie https://bom.mazovia.pl/rejestracja

Należy tylko pamiętać, że projekty muszą być związane z jednostkami organizacyjnymi jak i nieruchomościami samorządu województwa mazowieckiego czy wojewódzkich spółek prawnych. Warto skorzystać!
Szczegóły na stronie https://bom.mazovia.pl/
Służymy również pomocą!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Wymiana kotłów w gminie Nasielsk

Wczorajsza XXVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku trwała kilkanaście minut i zawierała dwa punkty.

Radny Pacocha zapytał o powód ponownego głosowania uchwały służącej ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk.
Aby zdążyć przed 1 maja musimy zmienić zapisy uchwały zakwestionowane przez RIO – odpowiedział Skarbnik Adamski.
Co to oznacza dla naszych mieszkańców? Jeżeli uchwała wejdzie w życie, to dotacje z budżetu gminy na wymianę kotłów mogą ruszyć już za kilka tygodni.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego:

 • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5;
 • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4;
 • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Więcej na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego: https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2671,przypomnienie-o-koniecznosci-wymiany-do-konca-2022-r-pozaklasowych-kotlow-tzw-kopciuchow.html

Wymiana kotłów w gminie Nasielsk

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Fort – premiera filmu o tragedii Fortu III w Pomiechówku

Już 15 kwietnia będzie można obejrzeć premierę filmu „Fort” – wstrząsającego dokumentu, który opowiada mało znaną historię zbrodni niemieckich dokonywanych na Polakach i Żydach w murach Fortu III w Pomiechówku.

Darmowy bilet do pobrania ze strony: https://onestage.pl/wydarzenie/ipn-fort

Film dostępny jest w dniach od 15-04-2021 00:00 do 18-04-2021 23:59.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Masz Głos w gminie Nasielsk!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk jest jedną z 463 organizacji i grup nieformalnych z całej Polski, które zgłosiły się do tegorocznej edycji akcji Masz Głos. Najliczniejsza grupa uczestników jest w województwie mazowieckim (15%). Organizatorzy podkreślają, że w akcji Masz Głos nie ma znaczenia staż organizacji, ani status (organizacja formalna, nieformalna), natomiast ważna jest gotowość do realizacji działań we współpracy ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza władzą samorządową. Głównie w tym wspiera akcja Masz Głos swoich uczestników i z tego też powodu stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk przystąpiło do tegorocznej edycji pod hasłem „Poziom debaty publicznej”.

Liczymy na pomoc prawną, ale przede wszystkim na doświadczenie koordynatorek i koordynatorów akcji Masz Głos. Od zmiany Statutu Gminy Nasielsk i prowadzenia sesji Rady Miejskiej głos mieszkańców jest praktycznie niesłyszalny. Chcemy, aby władze naszej gminy nawiązały i odbudowały współpracę z mieszkańcami opartą na zaufaniu, tolerancji i dialogu.

Jak ta współpraca mogłaby wyglądać? Masz Głos to przestrzeń dla wielu inicjatyw. Dotyczą one m.in. integracji mieszkańców, działań na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów, wspierania kobiet, wolontariatu, działań sportowych oraz turystyki rowerowej, działań międzypokoleniowych, troski o wspólne miejsca spotkań (świetlice wiejskie), zieleń (m.in. ochrona drzew, inwentaryzacja drzew, łąki kwietne, antybetonoza), opieki nad zwierzętami, ekologii, kulturze, ochrony zabytków oraz kultywowania tradycji oraz rozpowszechniania lokalnej historii. Masz Głos to także porządkowanie przestrzeni publicznej, dostępność urzędów, edukacja, ochrona zdrowia czy wykluczenie komunikacyjne. Katalog ten z pewnością nie jest zamknięty i każdy z nas może znaleźć przestrzeń do działania i zrealizować Swój głos.

Masz Głos!

W naszej gminy widzimy energicznych i zaangażowanych ludzi, którzy chcą zmieniać rzeczywistość. Jesteśmy przekonani, że jeżeli zostanie nawiązana współpraca z samorządem – miasto i gmina ożyją i rozkwitną.

Wisienką na torcie jest nagroda „Super Samorząd”. Otrzymują ją uczestnicy, którzy wprowadzili pozytywne zmiany w swojej społeczności, dzięki współpracy z władzami samorządowymi. Nagrodę otrzymują też władze, które weszły w dialog i pomogły w realizacji oddolnych inicjatyw.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Nasielski tort budżetowy tylko dla wybranych!

Radny Marcin Szarszewski przyzwyczaił nas do tego, że podczas swoich wystąpień używa bardzo dokładnych i precyzyjnych wyliczeń.

Podczas sesji Rady Miejskiej odbyła się dyskusja nad zmianą uchwały budżetowej, w ramach której wprowadzono zadanie „Przebudowa ul. Bursztynowej w Nowych Pieścirogach.” W tej kadencji jest to pierwsza inwestycja drogowa w okręgu nr 7, który reprezentuje radny Szarszewski. Pierwsza i niestety obejmująca tylko część ulicy Bursztynowej.

Skąd to zadanie wzięło się w budżecie? Pani sołtys Bogumiła Rębecka złożyła wniosek do burmistrza Nasielska, pod którym podpisało się 80 mieszkańców tej ulicy. Dodatkowo sołectwo Nowe Pieścirogi zagwarantowało kwotę 43 tys zł. z funduszu sołeckiego, oczekując, że droga zostanie utwardzona na całej długości. Tymczasem burmistrz Ruszkowski i 9 radnych (Brodowski, Dłutowski, Fronczak, Gers, Kalinowski, Kordowski, Lewandowski, Lubieniecki, Sawicki) byli innego zdania. Droga zostanie utwardzona za kwotę 250 tys zł na odcinku 200 m. Jest tam 11 domów i mieszkają 44 osoby.

Nasielsk - drogi nieutwardzone

Dwukrotnie więcej osób mieszka na drugim odcinku 270 m, który ma nie być modernizowany. Jak przedstawił to radny Szarszewski jest tam 21 domów i mieszka 80 osób. Radny Szarszewski podał więcej argumentów. Mieszkańcy z podatku od nieruchomości wpłacą do budżetu gminy ponad 500 tys zł. Jeżeli doliczymy do tego podatek PIT, to wpływy w ciągu 5 lat do kasy gminnej będą wynosiły ok 9 mln zł. Średnio w okręgach buduje się ok 1,3 km dróg. Kwota jaką chce przeznaczyć burmistrz Bogdan Ruszkowski na ul. Bursztynową jest 10-krotnością nagrody jaką otrzymał skarbnik Rafał Adamski. Po przekazaniu kwoty 400 tys zł, o którą wnioskuje radny Szarszewski – w dalszym ciągu na drogi pozostałaby duża kwota ponad 2,3 mln zł. Patrząc na wydatki z lat ubiegłych, na pewno pozostała kwota wystarczyłaby na zadanie modernizacji wybranych odcinków dróg. (Wydano: 1 mln 745 tys zł w 2019 r. oraz 1 mln 140 tys zł w 2020 r.).

Pomimo złożonego wniosku na remont całej ulicy, radni nie wyrazili na to zgody. Radny Szarszewski podsumował to głosowanie zdaniem „Burmistrz Ruszkowski postanowił przebudować tylko część ul. Bursztynowej, a także po raz kolejny utwierdzić mnie w przekonaniu, że dobór inwestycji drogowych w Urzędzie Miejskim cały czas odbywa się wg klucza: nie gdzie bardziej trzeba, tylko komu trzeba”.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Wierzba obok nasielskiej baszty

Wierzba obok nasielskiej baszty

Hura! Udało się!
Miejsce po wyciętej wierzbie, znów będzie zielone. Mamy nowo posadzone drzewo pod nasielską basztą.
Dziękujemy pracownikom i pani Jadwidze Szymańskiej z Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Sadzenie drzew to miła okazja, aby nawiązać do Świąt Wielkanocnych. Życzymy Państwu zdrowia, radości i by Nam wszystkim szczęście dopisywało.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Gminna prawda – drugi numer!

Udało się!
Wójt przyznał naszej gazetce dofinansowanie. Od dziś nowy numer do kupienia w dobrych sklepach na terenie naszej gminy. Zapraszamy!

Gminna Prawda - gazetka

Czy Burmistrz Nasielska skorzysta z dofinansowania na Stadion Miejski?

W dniu wczorajszym odbyła się Gminna Rada Sportu i dyskusja na temat Stadionu Miejskiego. Co z dofinansowaniem stadionu? Pan Burmistrz Ruszkowski stwierdził, że wniosku na stadion w tym roku nie składał, ponieważ stara się o dofinansowanie na boiska przy szkołach. W ramach tego zadania można składać tylko jeden wniosek.

Sprawdziliśmy tę informację u źródła w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Rozmawialiśmy z Panią Katarzyną Prokurat, zajmującą się obsługą programu Sportowa Polska 2021 dla województwa mazowieckiego.

Gmina Nasielsk maksymalnie z tego programu może pozyskać 50% inwestycji nie więcej niż 6 mln zł. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca. W przypadku naszej gminy wynosi on 1530,84 zł. I najważniejsza informacja można złożyć wiele wniosków!

Złożone przez gminę wnioski na boiska przy szkołach nie wykluczają, aby złożyć na stadion. „Gdy wartość zadania dotyczy większej ilości obiektów (kompleksów), wysokość dofinansowania oblicza się dla tych obiektów oddzielnie, a wartość nie może przekroczyć 6 mln zł.” – poinformowała nas Pani Katarzyna Prokurat.

Termin upływa w dniu dzisiejszym o północy i mamy nadzieję, że Pan Burmistrz jednak przychyli się do naszej propozycji i przez kilka godzin wraz ze swoim zespołem przygotuje odpowiednią dokumentację i złoży wniosek (treść postu przesłaliśmy na adres mailowy Urzędu Miejskiego).

A na boiska i zewnętrzną infrastrukturę np. siłownie była możliwość złożenia wniosków do Marszałka Województwa z dofinansowaniem aż 75%. Termin jednak upłynął 22 marca.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

„Jestem złym człowiekiem, bo nie będę słuchał” – Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Nasielsku (25.03.2021 r.), to pokaz żenującej wymiany zdań wśród radnych. Uszczypliwości, docinki, wzajemna złośliwość i zamiast dyskusji na tematy ważne dla gminy, część radnych wcieliła się w rolę prokuratorów.

Temat w długiej dyskusji dotyczył również stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk, którego nazwę wywoływano kilkukrotnie. Z uwagi na to, że nie uczestniczyliśmy w sesji nie mogliśmy się do tych wypowiedzi odnieść, natomiast po jej zakończeniu rozmawialiśmy z Przewodniczącym Lubienieckim i przypomnieliśmy wprowadzoną zasadę, że o osobach nieobecnych na sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku miało się nie dyskutować.

O naszym środowisku wypowiedział się również Burmistrz Nasielska Pan Ruszkowski, stwierdzając że jest złym człowiekiem i nawet gdyby były ciekawe czy fajne pomysły od tego środowiska, nie będzie ich słuchał.

Panie Burmistrzu, Panowie Radni, równo 3 lata temu, 29 marca 2018 r. odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której „ci zatroskani obywatele, i nieprzychylne władzy środowisko” powiadomiło Radę o planowanej inwestycji ZZO Jaskółowo.

Dużo się na ten temat mówiło, jeszcze więcej plotek powstało, ale jeżeli ktoś ma wątpliwości, kto walczył w pierwszym szeregu i proponował rozwiązania, aby gigantyczny śmieciowy biznes w naszej gminie nie powstał, niech przeczyta protokół z sesji http://archiwum-umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/ptotokol_nr_46-18.pdf

Od tego dnia, część mieszkańców naszej gminy, za namową wielu ludzi, postanowiło o utworzeniu stowarzyszenia, które będzie patrzyć władzy na ręce. Jaskółowo było początkiem, ale później wskazywaliśmy na wiele innych nieprawidłowości.

Uniknięcie katastrofy budowlanej sali w Popowie Borowym, czy astronomiczne rachunki za prąd w przedszkolu samorządowym, wyszły na jaw dzięki tym „nieprzychylnym władzy środowisku”. Nikt z ówczesnych radnych na to nie zwrócił uwagi, tylko ci „zatroskani obywatele”, których teraz się nie dopuszcza do głosu. Nie dopuszcza się do głosu w sprawach gminy, tworząc parasol ochronny przed władzą.

Jeszcze kilka miesięcy temu Pan Burmistrz dziękował temu „nieprzychylnemu władzy środowisku” za akcję szycia maseczek. Ci „zatroskani obywatele” angażowali się w realizację imprez sportowych, patriotycznych czy związanych z ochroną środowiska. Robiliśmy i wciąż będziemy to robić nie dla nagród czy pochwał. Uważamy, że angażując się w życie gminy zmieniamy ją na lepsze.

Ale nic byśmy nie zdziałali, gdybyśmy nie czuli wsparcia i pomocy ze strony Państwa. Dostajemy dużo wiadomości prywatnych z prośbą o zajęcie się jakąś sprawą. Pomimo, że nie mamy praktycznie żadnych możliwości do podejmowania decyzji, to działamy dalej. I nie przestaniemy! Pomimo prób wszczynania kontroli administracyjnych przeciwko „zatroskanym obywatelom”, pomimo utrudnienia nam zabrania głosu, nadal będziemy patrzeć władzy na ręce, bo samorząd to nie burmistrz, samorząd to nie radni. Samorząd, to wszyscy mieszkańcy naszej gminy!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

„Godzina dla Ziemi” w gminie Nasielsk

I my dołączyliśmy do akcji „Godzina dla Ziemi”. Nasielsk Baszta Team długo nas do wiosennych porządków zachęcać nie musiał. Wyruszyliśmy w słoneczny i ciepły dzień na ścieżki nasielskich lasów. Niestety jak zwykle śmieci pełno. Przeważają szklane butelki, ale też sporo opakowań po produktach spożywczych dla… naszych dzieci.

Dbajmy o nasze lasy, a tym pięknym przykładem pokazujmy dobry przykład naszej młodzieży. To w nich nadzieja, że nasze lasy będą piękne, zielone bez śmieci.

Więcej o akcji Nasielsk Baszta Team na stronie: https://www.facebook.com/NasielskBasztaBikeTeam/posts/2869791006620702

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk