Szesnaście wyzwań dla Burmistrza Nasielska i 15 Radnych #7

W siódmej odsłonie „Szesnastu wyzwań dla wyjątkowych szesnastu osób z naszej gminy: Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy” – pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Rzucone dotychczas wyzwania mają jeden wspólny mianownik – pieniądze. Bez nich niestety nie uda się żadna inwestycja. Po wstąpieniu do UE Polska od kilkunastu lat korzysta z jej pomocy i dofinansowań. Niestety w naszej gminie ze skutkiem, którym nikt nie chce się chwalić, a temat pozyskanych funduszy jest najściślej chronioną tajemnicą gminy Nasielsk.

Nasielsk pozyskiwanie środków zewnętrznych

Panie burmistrzu, to wyzwanie jest przede wszystkim kierowane do pana, bo wszystkie narzędzia i decyzje są w pańskich rękach. To pan obiecał wyborcom zintensyfikowanie działań w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W ubiegłym roku został w tym celu utworzony specjalny wydział zajmujący się funduszami. Praca tych ludzi jak na razie jest mało efektywna. Może warto dokonać pewnych korekt? Czasami, aby zmienić wynik gry, należy wymienić zawodników i postawić na inny skład.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

30 lecie samorządu terytorialnego w Gminie Nasielsk

Dziś nie będzie wyzwań dla Burmistrza Nasielska i radnych. Dlaczego? Bo dziś wielkie Święto! Czas otworzyć szampana! Dokładnie 30 lat temu powrócił samorząd do polskich gmin. 27 maja 1990 odbyły się pierwsze wybory samorządowe, które zniosły Rady Narodowe – organ władz PRL wzorowany na sowieckich radach. Zniknął monopol na władzę, a każdy z nas może kształtować małą ojczyznę. Czyż nie? No właśnie czasami mamy wątpliwości. Cechą samorządu terytorialnego jest to, że każdy mieszkaniec do niego należy. I każdy ma wpływ na otaczającą nas gminę. Każdy wybiera swojego radnego, którego obowiązkiem jest utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z nim czy organizacjami. To podstawowa rola radnego.

30 lecie samorządu terytorialnego - Gmina Nasielsk

A jakie są nasze odczucia? Znaczna część radnych wydaje się głosować bezrefleksyjnie na kolejnych sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku. No bo gdzie dyskusja? Na pewno nie na sesji. Ta najlepiej jakby skończyła się jak najszybciej. Wiceprzewodniczący Kordowski jeszcze przy okazji skróci czas wypowiedzi mieszkańców intonując w kółko swoje „proszę konkretne pytanie”. Może dyskusja na komisji? Raczej też nie. Przysłuchując się pracom komisji można odnieść wrażenie, że w większość decyzji zapadła już wcześniej. A przecież przed tym wszystkim radni powinni być jeszcze w kontakcie ze społecznością. Na szczęście są wyjątki wśród radnych. Ale głosowania pokazują, że to bardziej „Burmistrzorząd” niż „Samorząd”. Jakby zatarł się podział władzy na wykonawczą i uchwałodawczą. A sam Burmistrz Nasielska Ruszkowski odpowiada na pytania zadane przez mieszkańców na sesji w stylu „odpowiem panu w moim gabinecie”, jednocześnie nie dopuszczając do siebie.

Czy Nasielsk ma co świętować? Wszak ustawa o samorządzie gminnym mówi, że mieszkańcy mają prawo być obecni na pracach komisji i sesjach, to pan przewodniczący Lubieniecki nie stosuje się do wspomnianej ustawy. Drzwi Urzędu Miejskiego w Nasielsku nadal realnie są zamknięte dla mieszkańców, a w najbliższy czwartek kolejna sesja. I choć radny Domała zapewniał nas, że w punkcie „sprawy różne” mieszkańcy będą mogli zabierać głos, to szykuje się kolejna sesja bez ich udziału, jak to precyzuje ustawa o samorządzie gminnym.

Oby przyszłe lata istnienia samorządu przyniosły poprawę w nasielskiej gminie. Życzymy wszystkim, aby radni szczerze zaangażowali się we wspólną pracę z mieszkańcami, a burmistrz Ruszkowski rozpoczął prawdziwy dialog. Przepraszamy, że tak bez entuzjazmu. Ale gdy muszą być publiczne zrzutki na toalety w szkołach dla naszych pociech, to jest się z czego cieszyć?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Szesnaście wyzwań dla Burmistrza Nasielska i 15 Radnych #6

W szóstej odsłonie „Szesnastu wyzwań dla wyjątkowych szesnastu osób z gminy Nasielsk: Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy” – przejęcie terenów od PKP i wieży ciśnień.

Być może jest to jedno z trudniejszych wyzwań, które stawiamy naszym władzom. O przejęciu terenów od PKP mówi się na sesjach od wielu, wielu lat. Doświadczeni radni co jakiś czas przypominają o tym panu burmistrzowi, który w odpowiedzi rozkłada ręce i jak mantrę powtarza: „Nie da się…”. A jednak ostatnie inwestycje u naszych sąsiadów pokazują, że się da. Na terenach przytorowych powstają parkingi, które ułatwiają codzienną podróż do pracy setkom osób. Tymczasem ludzie dojeżdżający do stacji kolejowej w Nasielsku swoimi samochodami z trudem parkują auta na przymałym parkingu, powoli poszerzając nieformalnie jego zasięg na pobliskie trawniki i wszelkie dostępne przestrzenie.

wieża cisnień Nasielsk PKP

A przecież PKP na pewno otwarta jest na dialog. Świadczy o tym chociażby przeniesienie punktu wypożyczeń rowerów miejskich na jej teren. Drogą porozumienia można byłoby spróbować dokonać rewitalizacji zabytkowej wieży ciśnień – zaniedbanej perełki ziemi mazowieckiej, która mogłaby się stać jednym z punktów na mapie miejsc wartych do zobaczenia w gminie Nasielsk.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Wstęp na sesje i komisje Rady Miejskiej w Nasielsku dla mieszkańców

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 878, §12) od poniedziałku 25 maja urzędy administracji samorządowej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi mieszkańców gminy Nasielsk. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Korzystając z tej okazji, złożyliśmy pismo skierowane do przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku Pana Jerzego Lubienieckiego do dostępnej skrzyneczki w wejściu Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Nasze pytania dotyczyło prac Komisji Rady jak i planowanych sesji Rady Miejskiej. Zgodnie ze Statutem Gminy Nasielsk oraz ustawą o samorządzie gminnym sesje jak i posiedzenia komisji mają być dostępne dla mieszkańców. Art 11b ustawy o samorządzie gminnym mówi wprost, że „jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do (..) wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji(…)”.

Dostępność Urzędu Miejskiego w Nasielsku dla mieszkańców

Rozporządzenia Rady Ministrów dot. walki z COVID-19 dopuszczają formę zdalnej pracy „online”, ale bynajmniej nie unieważniają Statutu Gminy Nasielsk jak i ustawy o samorządzie gminnym. Czy mieszkańcy otrzymają co najmniej możliwość obecności zdalnej? Czekamy na odpowiedź Pana Lubienieckiego.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Szesnaście wyzwań dla Burmistrza Nasielska i 15 Radnych #5

W piątej odsłonie „Szesnastu wyzwań dla wyjątkowych szesnastu osób z naszej gminy: Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy Nasielsk” – odpowiednie planowanie.

2,5 mln zł., to wartość projektów z ostatnich 6 lat – projektów, których część z dużym prawdopodobieństwem nigdy w gminie Nasielsk nie zostanie zrealizowana. Istnieje również ryzyko, że w wyniku zmian prawa, opracowane dokumenty trzeba będzie wyrzucić do kosza. Takie sytuacje miały już miejsce w przeszłości. Na razie nie wiemy jak wirus wpłynie na finanse naszej gminy, ale nie ulega wątpliwości, że Nasielsk nie będzie wyjątkiem wśród samorządów i budżet będzie mniejszy.

Wizualizacja - Nasielski Ośrodek Kultury NOK

Dlatego w kolejnym wyzwaniu, apelujemy o odpowiednie planowanie i zamawianie projektów poprawiających jakość życia mieszkańców gminy Nasielsk, a jednocześnie mających realne szanse otrzymania dofinansowań zewnętrznych. Nawołujemy do przestrzegania czterech złotych zasad w wydatkowaniu środków publicznych: rzetelności, gospodarności, legalności i celowości.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Szesnaście wyzwań dla Burmistrza Nasielska i 15 Radnych #4

W czwartej odsłonie „Szesnastu wyzwań dla wyjątkowych szesnastu osób z naszej gminy: Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy Nasielsk” – budowa placu zabaw, przedszkola i domu kultury.

Nasielsk nigdy w przeszłości nie miał miejskiego placu zabaw z prawdziwego zdarzenia. O jego budowie mówi się od dawna. Na pewno już od roku 2014, odkąd burmistrz Ruszkowski mając na ten cel pieniądze w budżecie miał zrealizować marzenie najmłodszych nasielszczan.

Plac przy DPS w Nasielsku

To już niestety historia i warto wyciągnąć z niej wnioski. Trwające obecnie prace projektowe nad placem zabaw naprzeciwko DPS niosą odrobinę nadziei, że dzieci i młodzież znajdą miejsce do zabawy i wypoczynku. Powstanie placu zabaw z parkiem linowym (o którym wielokrotnie była mowa w kampanii wyborczej) może wpłynąć również na poprawę demografii przez przyciągnięcie uwagi potencjalnych, przyszłych mieszkańców Nasielska i ich rodzin poszukujących swojego wymarzonego miejsca na Ziemi.

Przykład sąsiednich gmin jasno pokazuje, w którym kierunku powinien pójść rozwój, aby zwiększyć liczbę mieszkańców. A jak oczekiwane są takie miejsca, świadczyć może popularność lodowiska otwartego w tym roku w gminie Nasielsk.

Równie ważna jest budowa samorządowego przedszkola w Pieścirogach i rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury (NOK). Obie te inwestycje wpisane są do programu wyborczego burmistrza i radnych. Na obydwie został przedstawiony kosztorys, który w przypadku przedszkola uległ podwojeniu. Te trzy wielomilionowe projekty, to wyzwanie dla naszych władz. Mamy nadzieję, że za trzy lata zobaczymy ich efekt końcowy, a nie tylko atrakcyjną wizualizację w broszurze kampanii wyborczej.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Bonifikata za mieszkania w Nasielsku

Jeśli jesteś najemcą lokalu komunalnego w Nasielsku to masz swoje prawa. I to nie małe prawa!

Możesz zostać właścicielem mieszkania bez posiadania „milionów monet” czy wiązania się z bankiem umową kredytową na 30 i więcej lat. Jak tanio kupić mieszkanie w gminie Nasielsk??

Wystarczy udać się do Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Na wniosek Panów Radnych Kordowskiego, Świderskiego, Lewandowskiego i Kalinowskiego Rada Miejska w Nasielsku w dniu 22 kwietnia 2020 roku na zdalnej sesji podjęła uchwałę (11 głosów ZA, 4 wstrzymujące się) dzięki której mieszkania komunalne można kupować nawet z 80% zniżką!

Nasielsk ulica Starzynskiego

Przykładowo na ul. Starzyńskiego 3 dotychczasowi najemcy lokalu o powierzchni 34 metrów kwadratowych przy naliczeniu 80% rabatu mogą stać się właścicielami nieruchomości w centrum miasta już za około 15 520 zł. To mniej niż napis „I love Nasielsk” zakupiony przez Urząd Miejski w Nasielsku! Czyż nie warto skorzystać?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Szesnaście wyzwań dla Burmistrza Nasielska i 15 Radnych #3

W trzeciej odsłonie „Szesnastu wyzwań dla wyjątkowych szesnastu osób z naszej gminy: Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy Nasielsk” – budowa infrastruktury kanalizacyjnej, chodników i dróg osiedlowych.

W deszczową aurę „bez kajaków ani rusz„! Ponad trzydziestoletnie drogi osiedlowe w Nasielsku, Pieścirogach i kilku innych miejscowości naszej gminy nie doczekały się jak dotąd chodników ani utwardzenia nawierzchni asfaltem lub kostką. A przecież mieszkańcy tych – bądź co bądź wcale nie małych osiedli – odprowadzają przez lata podatki zasilające budżet gminy Nasielsk, w tym budowę dróg w „uprzywilejowanych” okręgach.

Choć tereny osiedlowe często posiadają pełną infrastrukturę (gaz, woda, kanalizacja), brakuje niestety dobrej woli i porozumienia ze wszystkimi stronami. Brakuje również opracowania przysłowiowej „mapy drogowej” inwestycji, w której o kolejności decydować będą czynniki merytoryczne, a nie znajomości wąskiej grupy tzw. „przekonywaczy” – o których była mowa na sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku poprzedniej kadencji.

Krojenie „tortu budżetowego”, pokazało jakie są prawdziwe intencje nasielskich radnych – każdy chce z tego tortu jak największy kawałek, a podobno wszyscy działają dla dobra gminy Nasielsk. Panowie radni, wyzwanie przyjęte?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Światowy Dzień Pszczół i gmina Nasielsk

20 maja ONZ ustawiło Światowy Dzień Pszczół. Warto zatrzymać się na chwilę w naszych ogrodach w gminie Nasielsk i pomyśleć o naszych małych niezastąpionych przyjaciołach. Spójrzmy czy w naszych ogrodach znajdują się miododajne roślinki – to źródło pokarmu dla pszczół jak i innych zapylających owadów.

Niestety w ostatnim czasie postępuje wymierania pszczół. Najprawdopodobniej przyczyną tego zjawiska jest agresywna gospodarka rolna, w której stosuje się zabójcze dla tych owadów pestycydy czy ograniczony dostęp do roślinności będącej pokarmem dla owadów. Gdyby ukochane pszczoły zniknęły z naszego środowiska ludzkość stanęła by w obliczu ogromnego zagrożenia.

Pomóżmy pszczołom

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku przygotowała materiał o problemach pszczół i jak można im pomóc: https://www.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/z-kwiatka-na-kwiatek

Dla najmłodszych Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” przygotował pakiet edukacyjny, który można pobrać ze strony: https://www.ekokalendarz.pl/dzien-pszczol-pakiet-edukacyjny/

Jak cenne są dla nas pszczoły możemy zobaczyć na kanale Nauka. To lubię: https://www.youtube.com/watch?v=_HXRRsCJEqM

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Szesnaście wyzwań dla Burmistrza Nasielska i 15 Radnych #2

W drugiej odsłonie „Szesnastu wyzwań dla wyjątkowych szesnastu osób z naszej gminy: Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy” – rewitalizacja miasta Nasielsk oraz głównych dróg zarządzanych przez powiat i województwo.

W powojennej audycji radiowej redaktor Andrzej Mularczyk (scenarzysta filmu „Sami Swoi” czy autor książki „Katyń. Post mortem”) w 1959 r. Nasielsk opisał słowami – „jedna ulica i reszta, co się przy niej nie zmieściła”. W tej samej audycji, jedna z mieszkanek rozbrajająco stwierdza, że „Nasielsk z krzywymi domami, oberwanymi i obszarpanymi kamienicami, koślawymi chodnikami i zapachami, że trzeba czasem nos zatykać, jest dla niej najpiękniejszy i kocha to miasto”.

Taki obraz – mocno nadgryziony zębem czasu – w wielu miejscach naszego miasta utrwalił się niestety aż do dnia dzisiejszego. My również kochamy Nasielsk i z tego powodu postanowiliśmy apelować o konieczność jego rewitalizacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na arterie głównych, reprezentacyjnych ulic, zarządzanych przez powiat Nowodworski i województwo Mazowieckie, a także upiornych ruin budynków, które są w rękach prywatnych. Zdajemy sobie sprawę, iż wyzwanie to jest o tyle trudne, że wymaga czasochłonnych uzgodnień i prawdziwej debaty, prowadzonej w atmosferze współpracy. Może z innymi projektantami niż dotychczas…? Gdyż połączyć współczesne potrzeby mieszkańców z długą i ciekawą historią Nasielska z wyjątkowymi miejscami, jak widać nie jest łatwo.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk