Zaniedbania na drogach gminy Nasielsk – „Wiadukt drogowy – Studzianki” – ciąg dalszy

Wracamy do tematu – Zaniedbania Powiatu na drogach – „Wiadukt drogowy – Studzianki”.

Po publikacji naszej prośby, aby radni powiatu zajęli się rozwiązaniem opisanego problemu, posypały się w naszą stronę uszczypliwe komentarze m.in. od osób związanych ze Starostwem, a także wice przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku, że ten problem dotyczy PKP.

Zajmujemy się tym problemem już dłuższy czas. Aby być precyzyjnym, postanowiliśmy potwierdzić pisemnie kto i za co odpowiada u źródła, czyli w PKP.

W odpowiedzi na nasze pismo, PKP PLK S.A. wyjaśnia, że do spółki PKP nie należy oznakowanie pionowe i poziome ani utrzymanie barierek jezdni i chodnika. Odpowiada za to w naszym przypadku Powiat Nowodworski. Przepisy ustawy o drogach publicznych wprost wskazują kto jest właściwym zarządcą drogi i jakie ma nałożone z tego tytułu obowiązki.

Z uwagi na fakt, iż gmina Nasielsk i Starostwo Powiatowe w NDM odmówiły przejęcia wiaduktów na terenie naszej gminy, dalsze rozmowy prowadzone są z zarządcą dróg wojewódzkich, które wyraziło chęć przejęcia obiektów.

Szkoda, że po wielu latach od wybudowania wiaduktów nie udało się nawiązać porozumień. Poszkodowanymi są zwykli mieszkańcy, zagrożone są dzieci w drodze do szkoły, a osoby mające działać dla dobra nas wszystkich bawią się w lokalną „politykę”.

Czy radni powiatowi powinni działać w tym temacie na rzecz mieszkańców? Czy lepiej zepchnąć temat poza obszar swojego działania? Czy zależy im na poprawie bezpieczeństwa?

Tym bardziej, że chodzi o bezpieczeństwo w naszej gminie, a przeprawy przez tory wymagają szczególnego utrzymania – zwłaszcza zimą.
Prosimy Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim by zaczął działać w tej sprawie.

Cały dokument z PKP PLK:

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Święto Niepodległości w gminie Nasielsk

Każdy może świętować Niepodległość Polski na swój sposób. Mieszkańcy rozwiesili na swoich domostwach flagi, harcerze z 1 NDH zorganizowali patriotyczne ognisko, stowarzyszenie Dolina Wkry wraz z przyjaciółmi śpiewało patriotyczne pieśni, z kolei Nasielsk Baszta Team manifestowało ten radosny dzień na sportowo. A my – stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk posprzątaliśmy ulicę Żwirki i Wigury. Warto, aby w ten uroczysty dzień nasze okolice były czyste i zadbane.

Na filmie Nasielsk Baszta Team można zobaczyć jak kolory jesieni pomalowały nasze miasto. Czyż nie jest piękna nasza Mała Ojczyzna?..

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Aktywny Nasielsk sprząta Nasielsk

101 lat temu Polacy uroczyście, tłumnie i z entuzjazmem manifestowali odzyskanie niepodległości.

Aktywny i Czysty Nasielsk wraz z chętnymi nasielszczanami, chcąc godnie uczcić obchody organizowane przez Urząd Miejski w Nasielsku, wysprzątał ulicę Żwirki i Wigury, przy której w dniu dzisiejszym oraz jutrzejszym będą organizowane uroczystości.

Biorąc przykład z innych miast (np. Legionowa i nawiązując do innych naszych akcji jak np. sprzątanie ul. Elektronowej), które zachęcają do pozostawiania liści na trawnikach i w parkach, my również to, co zebraliśmy pozostawiliśmy wśród drzew. Być może będzie to schronienie dla jeży, których na chodniku nie spotkaliśmy.

Miłego świętowania!
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Decyzja lokalizacji celu publicznego dla ZZO Jaskółowo – co dalej?

Szanowni mieszkańcy, postaramy się wyjaśnić dlaczego odpowiedź Urzędu Miejskiego nie wyjaśnia problemu, który opisaliśmy w liście otwartym do Burmistrza Nasielska – „dlaczego Inwestor ma nadal ważną decyzję lokalizacji celu publicznego?”. Urząd Miejski w Nasielsku uzasadnia brak możliwości wygaszenia tej decyzji powołując się na postanowienie SKO, które dotyczy decyzji „stwierdzającej wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego z naruszeniem prawa”.

Posłużymy się do tego prostą infografiką.

Pokażemy na niej co się wydarzyło od wydania decyzji lokalizacji celu publicznego (z naruszeniem prawa) do dnia dzisiejszego. Jednocześnie pokażemy co mogłoby się stać (a nie stało się i nadal nie wiemy dlaczego). Mamy opinię kancelarii prawnej potwierdzającą, że decyzja lokalizacji celu publicznego powinna być już dawno wygaszona.

Dokąd zmierzamy w temacie ZZO Jaskółowo?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

List otwarty do Burmistrza Nasielska: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2019/10/21/list-otwarty-do-burmistrza-nasielska-bogdana-ruszkowskiego/

Odpowiedź na komunikat Urzędu Miejskiego w Nasielsku

W odpowiedzi na post Urzędu Miejskiego w Nasielsku z dnia 24.10.2019 na list otwarty do Burmistrza Nasielska:

Po to został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Jaskółowa, żeby decyzja lokalizacji celu publicznego została wygaszona. I należało to zrobić od razu zgodnie z art 65 ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym. Nie byłoby wtedy podstaw do odrzucenia decyzji przez SKO. A tym czasem mamy zaskarżony MPZP przez Inwestora, który ma ważną decyzję lokalizacji celu publicznego.

Urząd Miejski w Nasielsku (Burmistrz) nie odpowiedział na drugą część listu otwartego. W jakim celu została wydana decyzja z 10 lipca 2019 nr ZPN.6733.8.81.2013.2014? Jakie przepisy prawa nakazywały wydanie tej decyzji? Wydanie decyzji ZPN.6733.8.81.2013.2014 spowodowało odwołanie inwestora. Czy wydanie decyzji miało na celu wydłużenie procedury wygaszenia decyzji lokalizacji celu publicznego? Co ochroni gminę gdyby sąd uchylił MPZP dla Jaskółowa?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

List otwarty do Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego

Szanowny Panie Burmistrzu, apelujemy do pana. Nie wiemy czy to „żarcik” z mieszkańców czy celowe działania z Pana strony. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie wygasił Pan decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji ZZO Jaskółowo? Skąd u Pana Burmistrza ta bezczynność? Zgodnie z art 65 ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym ta decyzja powinna być wygaszona zaraz po 1 marca 2019. Jest koniec października, a Inwestor cały czas posiada ważną decyzję.

Szanowny Panie Burmistrzu. Czekamy na wygaszenie przez Pana tej decyzji tak jak nakazuje ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym.

Zgodnie z wyrokiem NSA z 11 kwietnia 2019 roku w sprawie II OSK 510/18 – „Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o ustalaniu lokalizacji celu publicznego ma charakter czysto formalny. Pozostawienie takiej decyzji w obrocie prawnym w sytuacji, kiedy został uchwalony i wszedł w życie plan miejscowy, nie rodzi żadnych skutków prawnych dla strony”.

Czy doczekamy się stanowczego działania z Pana strony? Czy poczekamy aż Inwestor wygra w sądzie sprawę dotyczącą unieważnienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Jaskółowa i będzie mógł cały czas legitymować się wydaną przez Pana decyzją?

Panie Burmistrzu, w jakim celu wydał Pan decyzję o syg. ZPN.6733.8.81.2013.2014 stwierdzającą, że decyzja dot. lokalizacji celu publicznego została wydana z naruszeniem prawa? Jakie zapisy prawa nakazywały wydanie takiej decyzji? Czy chodzi o to, żeby Inwestor ZZO Jaskółowo mógł przez dłuższy czas legitymować się ważną decyzją lokalizacji celu publicznego?
Finalnie SKO uchyliło w całości tę „dziwną” decyzję.

Szanowni Radni, czy My mieszkańcy możemy liczyć na Wasze wsparcie i możecie podjąć działania zmierzające do wygaszenia decyzji przez Burmistrza? Czy jednak znowu ktoś jest bardziej za niż przeciw? Niestety rozdział „ZZO Jaskółowo” w dalszym ciągu nie jest zamknięty.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Podziękowania za akcję „Posprzątajmy nasze lasy”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej akcji porządkowania granic gmin Nasielsk i Serock – Burmistrzowi Nasielska, pracownikom Urzędu Miejskiego w Nasielsku, radnemu Andrzejowi Pacocha, mieszkańcom Zabłocia, Popowa Borowego, Psucina, Żabiczyna, członkom Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team.

Dziękujemy gorąco dzieciom biorącym udział w akcji. ❤️

Dziękujemy gminie Serock za wyposażenie nas w niezbędne narzędzia do prowadzenia akcji i szybki odbiór śmieci. 👍

Już niedługo obszerniejsza relacja z wydarzenia.

Akcja sprzątania gmin Nasielsk i Serock

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

„Sprzątajmy nasze lasy” akcja na granicy gminy Nasielsk i Serock

Akcja sprzątania w gminie Nasielsk i Serock

Już po raz kolejny chcielibyśmy zaprosić mieszkańców, radnych do wspólnego sprzątania terenów gminy Nasielsk i Serock. Tym razem wspólnie posprzątamy granicę gmin na skraju miejscowości Jaskółowo i Zabłocie.

Miejsce zbiórki akcji sprzątania w gminie Nasielsk i Serock

Osoby bez transportu zapraszamy na zbiórkę o 9:40 pod Basztą w Nasielsku. O 10:00 zbieramy się wszyscy na drodze numer 622 przy tabliczkach informujących o zmianach powiatu.

Sezon grzybowy dobiega końca. Może więc warto pozbierać śmieci?

Dla uczestników zapewniamy rękawiczki, worki na śmieci oraz ciepłe napoje.

Miejsce zbiórki o 10:00 https://goo.gl/maps/Qqk1U4PUTDwCjzRFA

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Urodziny, minął rok… Aktywnego i Czystego Nasielska

I minął nam rok, pracowity rok. Rok w którym podjęliśmy wiele działań.

Kiedy zakładaliśmy Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk, naszym celem było podejmowanie szerokich działań na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności przeciwdziałanie powstaniu ZZO Jaskółowo, ochrony obszarów położonych w gminie Nasielsk oraz w gminach sąsiednich. Kolejnym celem był rozwój ekonomiczny i kulturalny gminy Nasielsk jak również podnoszenie jakości i warunków życia jej mieszkańców.

Urodziny Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk

Działania przeciw ZZO stanowił chyba największy kawałek naszego (urodzinowego) tortu. Podjęliśmy ogrom pracy przeciwstawiając się ZZO Jaskółowo i wydanym decyzjom (w tym z naruszeniem prawa) przez władze naszego miasta. Współpracowaliśmy z niezależnymi planistami, prawnikami, braliśmy czynny udział w spotkaniach organizowanych przez UM i inne podmioty. Czy się udało? Czas pokaże. Ten rozdział nie został zamknięty. Ujawniliśmy planowane przedsięwzięcia na terenie miejscowości Kosewo. Również poruszyliśmy śmierdzący temat rzeki Nasielnej.

Wspieraliśmy lokalne społeczności biorąc czynny udział w imprezach parafialnych podczas, których m.in. prowadziliśmy kampanie edukacyjne w zakresie ekologii i współorganizacji imprezy. Działaliśmy na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w całej gminie, walczyliśmy aktywnie z panującym brudem na ulicach Nasielska. Prowadziliśmy akcje sprzątania, w które zaangażowaliśmy mieszkańców naszej gminy (już dziś chcemy zaprosić na kolejną akcję planowaną na 12 października tego roku).

Braliśmy czynny udział w sesjach rady miejskiej w Nasielsku oraz komisjach zgłaszając problemy,z którymi borykają się mieszkańcy. Podczas tych spotkań poruszaliśmy wiele kwestii, w których zwracaliśmy burmistrzowi i radnym uwagę na nieprawidłowości w naszej gminie. Przygotowaliśmy wiele różnych petycji i próśb do władz samorządowych.

Działaliśmy aktywnie, aby sala sportowa dla dzieci w Popowie Borowym nie stanowiła zagrożenia dla ich życia (sala wymagała częściowej rozbiórki).
Nasze stowarzyszenie działa m.in. jako organizacja watchdogowa czyli dokonuje kontroli obywatelskiej. Jednym z obszarów tych działań jest monitoring. Obserwujemy jakie zapadają decyzje, uchwały, przeglądamy Biuletyn Informacji Publicznej, uzyskujemy informacje w trybie dostępu do informacji publicznej. Informujemy o tym mieszkańców. Chcemy, aby działania podejmowane przez władze naszej gminy były transparentne. Chcemy wiedzieć co się dzieje i i mamy do tego prawo. Wykonujemy ogrom pracy analizując dokumenty. To co państwo widzą na stronie https://www.aktywnynasielsk.org.pl czy na profilu Facebook to tylko wierzchołek góry lodowej, to wynik wielogodzinnej pracy przy analizie dokumentów.

Wydarzenia związanie z ZZO Jaskółowo pokazały nam, że warto spojrzeć władzy lokalnej „na ręce”. Takie działania powinny być docenione już nie tylko przez samych mieszkańców, ale również przez samych urzędników. Nie robimy tego dla poklasku. Chcemy, aby nam wszystkim żyło się lepiej w gminie Nasielsk, aby Nasielsk nie zostawał w tyle za sąsiednimi gminami, aby nasze wspólne finanse nie były marnotrawione.

Wśród członków stowarzyszenia nie ma urzędników. Mamy prawo czasem się pomylić i np. użyć złego słowa z nomenklatury urzędniczej. Często (szczególnie osoby związane z Urzędem Miejskim w Nasielsku) próbują podważyć nasze działania czy wręcz nas oczernić, mówiąc (np.) że paraliżujemy prace urzędu czy sesji. To jest absurdalny zarzut. Czy urzędnicy nie mają czasu dla mieszkańców i w sposób obiektywny wyjaśnić dany problem?

Preambuła ustawy Prawo o stowarzyszeniach rozpoczyna się słowami „W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów (…)”. I dalej są już szczegóły o tym jak mogą funkcjonować stowarzyszenia. Oznacza to, że członkowie stowarzyszenia mają zagwarantowaną możliwość uczestniczenia w życiu publicznym. Ale takie prawa ma każdy z nas. Dlatego chcielibyśmy zachęcić mieszkańców do wspólnego aktywnego działania.

Nie czekajcie na nas.

Uwierzcie. Macie bezpośredni wpływ na nią. A członkowie stowarzyszenia są przecież tacy jak wszyscy – mamy rodziny, mamy pracę, swoje własne hobby, życie prywatne. Działajmy wspólnie dla dobra naszej gminy.

Dziękujemy ogromnie wszystkim członkom i sympatykom wspierających nasze działania. Jesteście cudowni!

I można by tak pisać jeszcze długo. Ciężko wszystko wymienić. Mamy poczucie spełnionego obowiązku, wiedząc, że u wielu mieszkańców zyskaliśmy zaufanie. Odbieraliśmy wiele telefonów, maili w tematach związanych z funkcjonowaniem naszej gminy. Dziękujemy Wam, mieszkańcom za wspólny rok.

Prezes Marcin Tracz i członkowie Stowarzyszenia Aktywny i Czysty NasielskDroga ekspresowa S10 przetnie gminę Nasielsk

Wygląda na to, że ”przybliżymy się” bardziej do stolicy i tym samym do dalekich podróży dzięki bliskości systemu dróg szybkiego ruchu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przedstawiła plany nowej trasy S10, która połączy Szczecin z Warszawą. Wszystkie warianty korytarzy przebiegu przewidują, że trasa będzie przebiegać najprawdopodobniej w południowej części gminy Nasielsk i stanie się jednocześnie także częścią dużej obwodnicy Warszawy (tzw. obwodnica aglomeracyjna).
Celem obwodnicy jest odciążenie dróg z okolic Warszawy oraz połączenie północnego Mazowsza z aglomeracją bydgosko-toruńską.

Realizacja trasy S10 planowana jest w latach 2026 – 2029.

Zapytaliśmy GDDKiA o planowany przebieg trasy przez gminę Nasielsk oraz jakie są planowane dalsze działania GDDKiA w temacie. Otrzymaliśmy informację, że dokładny przebieg proponowanych tras będzie znany na etapie opracowania studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i aktualnie nie zostały przygotowane mapy, które mogły by być podstawą do wydania decyzji środowiskowej. W tym czasie mają być prowadzone konsultacje społeczne, które m.in. ocenią oddziaływanie trasy na otoczenie.

Będziemy monitorować temat i informować mieszkańców w temacie.

Informacje na stronie GDDKiA:
https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/sa-cztery-warianty-tzw-duzej-obwodnicy-warszawy-68416.html

Odpowiedź GDDKiA na zapytanie Stowarzyszenia:
https://www.aktywnynasielsk.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/OdpowiedzGDDKiA_wrzesien2019.pdf

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk​

Źródło mapy: GDDKiA