Podziękowania za akcję „Posprzątajmy nasze lasy”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej akcji porządkowania granic gmin Nasielsk i Serock – Burmistrzowi Nasielska, pracownikom Urzędu Miejskiego w Nasielsku, radnemu Andrzejowi Pacocha, mieszkańcom Zabłocia, Popowa Borowego, Psucina, Żabiczyna, członkom Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team.

Dziękujemy gorąco dzieciom biorącym udział w akcji. ❤️

Dziękujemy gminie Serock za wyposażenie nas w niezbędne narzędzia do prowadzenia akcji i szybki odbiór śmieci. 👍

Już niedługo obszerniejsza relacja z wydarzenia.

Akcja sprzątania gmin Nasielsk i Serock

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

„Sprzątajmy nasze lasy” akcja na granicy gminy Nasielsk i Serock

Akcja sprzątania w gminie Nasielsk i Serock

Już po raz kolejny chcielibyśmy zaprosić mieszkańców, radnych do wspólnego sprzątania terenów gminy Nasielsk i Serock. Tym razem wspólnie posprzątamy granicę gmin na skraju miejscowości Jaskółowo i Zabłocie.

Miejsce zbiórki akcji sprzątania w gminie Nasielsk i Serock

Osoby bez transportu zapraszamy na zbiórkę o 9:40 pod Basztą w Nasielsku. O 10:00 zbieramy się wszyscy na drodze numer 622 przy tabliczkach informujących o zmianach powiatu.

Sezon grzybowy dobiega końca. Może więc warto pozbierać śmieci?

Dla uczestników zapewniamy rękawiczki, worki na śmieci oraz ciepłe napoje.

Miejsce zbiórki o 10:00 https://goo.gl/maps/Qqk1U4PUTDwCjzRFA

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Urodziny, minął rok… Aktywnego i Czystego Nasielska

I minął nam rok, pracowity rok. Rok w którym podjęliśmy wiele działań.

Kiedy zakładaliśmy Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk, naszym celem było podejmowanie szerokich działań na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności przeciwdziałanie powstaniu ZZO Jaskółowo, ochrony obszarów położonych w gminie Nasielsk oraz w gminach sąsiednich. Kolejnym celem był rozwój ekonomiczny i kulturalny gminy Nasielsk jak również podnoszenie jakości i warunków życia jej mieszkańców.

Urodziny Stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk

Działania przeciw ZZO stanowił chyba największy kawałek naszego (urodzinowego) tortu. Podjęliśmy ogrom pracy przeciwstawiając się ZZO Jaskółowo i wydanym decyzjom (w tym z naruszeniem prawa) przez władze naszego miasta. Współpracowaliśmy z niezależnymi planistami, prawnikami, braliśmy czynny udział w spotkaniach organizowanych przez UM i inne podmioty. Czy się udało? Czas pokaże. Ten rozdział nie został zamknięty. Ujawniliśmy planowane przedsięwzięcia na terenie miejscowości Kosewo. Również poruszyliśmy śmierdzący temat rzeki Nasielnej.

Wspieraliśmy lokalne społeczności biorąc czynny udział w imprezach parafialnych podczas, których m.in. prowadziliśmy kampanie edukacyjne w zakresie ekologii i współorganizacji imprezy. Działaliśmy na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego w całej gminie, walczyliśmy aktywnie z panującym brudem na ulicach Nasielska. Prowadziliśmy akcje sprzątania, w które zaangażowaliśmy mieszkańców naszej gminy (już dziś chcemy zaprosić na kolejną akcję planowaną na 12 października tego roku).

Braliśmy czynny udział w sesjach rady miejskiej w Nasielsku oraz komisjach zgłaszając problemy,z którymi borykają się mieszkańcy. Podczas tych spotkań poruszaliśmy wiele kwestii, w których zwracaliśmy burmistrzowi i radnym uwagę na nieprawidłowości w naszej gminie. Przygotowaliśmy wiele różnych petycji i próśb do władz samorządowych.

Działaliśmy aktywnie, aby sala sportowa dla dzieci w Popowie Borowym nie stanowiła zagrożenia dla ich życia (sala wymagała częściowej rozbiórki).
Nasze stowarzyszenie działa m.in. jako organizacja watchdogowa czyli dokonuje kontroli obywatelskiej. Jednym z obszarów tych działań jest monitoring. Obserwujemy jakie zapadają decyzje, uchwały, przeglądamy Biuletyn Informacji Publicznej, uzyskujemy informacje w trybie dostępu do informacji publicznej. Informujemy o tym mieszkańców. Chcemy, aby działania podejmowane przez władze naszej gminy były transparentne. Chcemy wiedzieć co się dzieje i i mamy do tego prawo. Wykonujemy ogrom pracy analizując dokumenty. To co państwo widzą na stronie https://www.aktywnynasielsk.org.pl czy na profilu Facebook to tylko wierzchołek góry lodowej, to wynik wielogodzinnej pracy przy analizie dokumentów.

Wydarzenia związanie z ZZO Jaskółowo pokazały nam, że warto spojrzeć władzy lokalnej „na ręce”. Takie działania powinny być docenione już nie tylko przez samych mieszkańców, ale również przez samych urzędników. Nie robimy tego dla poklasku. Chcemy, aby nam wszystkim żyło się lepiej w gminie Nasielsk, aby Nasielsk nie zostawał w tyle za sąsiednimi gminami, aby nasze wspólne finanse nie były marnotrawione.

Wśród członków stowarzyszenia nie ma urzędników. Mamy prawo czasem się pomylić i np. użyć złego słowa z nomenklatury urzędniczej. Często (szczególnie osoby związane z Urzędem Miejskim w Nasielsku) próbują podważyć nasze działania czy wręcz nas oczernić, mówiąc (np.) że paraliżujemy prace urzędu czy sesji. To jest absurdalny zarzut. Czy urzędnicy nie mają czasu dla mieszkańców i w sposób obiektywny wyjaśnić dany problem?

Preambuła ustawy Prawo o stowarzyszeniach rozpoczyna się słowami „W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów (…)”. I dalej są już szczegóły o tym jak mogą funkcjonować stowarzyszenia. Oznacza to, że członkowie stowarzyszenia mają zagwarantowaną możliwość uczestniczenia w życiu publicznym. Ale takie prawa ma każdy z nas. Dlatego chcielibyśmy zachęcić mieszkańców do wspólnego aktywnego działania.

Nie czekajcie na nas.

Uwierzcie. Macie bezpośredni wpływ na nią. A członkowie stowarzyszenia są przecież tacy jak wszyscy – mamy rodziny, mamy pracę, swoje własne hobby, życie prywatne. Działajmy wspólnie dla dobra naszej gminy.

Dziękujemy ogromnie wszystkim członkom i sympatykom wspierających nasze działania. Jesteście cudowni!

I można by tak pisać jeszcze długo. Ciężko wszystko wymienić. Mamy poczucie spełnionego obowiązku, wiedząc, że u wielu mieszkańców zyskaliśmy zaufanie. Odbieraliśmy wiele telefonów, maili w tematach związanych z funkcjonowaniem naszej gminy. Dziękujemy Wam, mieszkańcom za wspólny rok.

Prezes Marcin Tracz i członkowie Stowarzyszenia Aktywny i Czysty NasielskDroga ekspresowa S10 przetnie gminę Nasielsk

Wygląda na to, że ”przybliżymy się” bardziej do stolicy i tym samym do dalekich podróży dzięki bliskości systemu dróg szybkiego ruchu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przedstawiła plany nowej trasy S10, która połączy Szczecin z Warszawą. Wszystkie warianty korytarzy przebiegu przewidują, że trasa będzie przebiegać najprawdopodobniej w południowej części gminy Nasielsk i stanie się jednocześnie także częścią dużej obwodnicy Warszawy (tzw. obwodnica aglomeracyjna).
Celem obwodnicy jest odciążenie dróg z okolic Warszawy oraz połączenie północnego Mazowsza z aglomeracją bydgosko-toruńską.

Realizacja trasy S10 planowana jest w latach 2026 – 2029.

Zapytaliśmy GDDKiA o planowany przebieg trasy przez gminę Nasielsk oraz jakie są planowane dalsze działania GDDKiA w temacie. Otrzymaliśmy informację, że dokładny przebieg proponowanych tras będzie znany na etapie opracowania studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i aktualnie nie zostały przygotowane mapy, które mogły by być podstawą do wydania decyzji środowiskowej. W tym czasie mają być prowadzone konsultacje społeczne, które m.in. ocenią oddziaływanie trasy na otoczenie.

Będziemy monitorować temat i informować mieszkańców w temacie.

Informacje na stronie GDDKiA:
https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/sa-cztery-warianty-tzw-duzej-obwodnicy-warszawy-68416.html

Odpowiedź GDDKiA na zapytanie Stowarzyszenia:
https://www.aktywnynasielsk.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/OdpowiedzGDDKiA_wrzesien2019.pdf

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk​

Źródło mapy: GDDKiA

Kompostowania w gminie Świercze

W sąsiedniej gminie Świercze trwają konsultacje społeczne (a sesja z 27.09.2019 w dużej mierze była poświęcona tematowi) dot. budowy kompostowni najprawdopodobniej między miejscowościami Klukówek a Świeszewo. Jak powiedział jeden z radnych, firma która planuje budowę wysypiska znalazła gminę, w której nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Powoduje to, że wydanie pozwolenia na takie przedsięwzięcie jest łatwe i wystarczy decyzja Burmistrza dot. Warunków Zabudowy, tzw. WZ (dla większych zakładów jak ZZO Jaskółowo konieczna jest już „większa” decyzja dot. Lokalizacji Celu Publicznego).

Ale czy podobnie nie jest w naszej gminie? Nawet miasto Nasielsk nie ma MPZP (ten który był został unieważniony przez Sąd). Czy może jednak dla mieszkańców lepiej będzie jak w naszej gminie będą uchwalane MPZP? Bo póki co, brak MPZP służy raczej garstce…
A może w gminie Świercze mieszkańcy powinni polegać na zapewnieniach ich Wójta? Burmistrz Nasielska B. Ruszkowski mówił mieszkańcom, żeby nie obawiali się ZZO Jaskółowo, bo „zabezpieczenia są z górnej półki”…

Poniżej wspomniana sesja dot. kompostowni w gminie Świercze: https://www.youtube.com/watch?v=LgUmqUUp0vc (aktualnie część dot. kompostowni została usunięta, całość w przyszłym tygodniu)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Zachowanie Burmistrza na sesji 26.09.2019

„Za swój największy sukces uważam natomiast każde spotkanie z mieszańcami gminy, sołtysami, pracownikami urzędu – te ogólne i te indywidualne. Dostarczają mi one wiele przemyśleń i pomysłów, pozwalają poznać i wziąć pod uwagę zdanie innych osób, nawet jeśli to zdanie różni się od mojego. Dla pełniejszej wiedzy ważne jest wsłuchiwanie się w opinie i pozyskiwanie informacji od osób, które spoglądają na ten sam problem, tę samą sprawę z innej perspektywy.”

Burmistrz Bogdan Ruszkowski – Życie Nasielska nr 8 z 2014r.

Cieknący dach na sali w Popowie Borowym

Radny Rodryg Czyż od początku swojej kadencji oferował swoją fachową pomoc przy budowanej sali w Popowie Borowym w gminie Nasielsk. Pomoc ta jednak nie została przyjęta przez pana Burmistrza Ruszkowskiego. Na ostatniej sesji po raz kolejny pan Czyż poruszył temat dachu sali. Jednak chyba nawet on nie podejrzewał, że pierwszy egzamin sala w Popowie Borowym obleje po krótkim deszczu.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

II Nasielski Bieg Terenowy

Stowarzyszenie Nasielsk Baszta Team dało mieszkańcom możliwość spędzenia weekendu aktywnie na łonie natury.
Zawody biegowe z piknikową atmosferą przyciągnęły wielu dorosłych i dzieci nie tylko z gminy Nasielsk.

Wcześniej grupa zaangażowała się w sprzątanie lasu, przygotowując trasę, miejsce imprezy do przyjęcia gości.

II Nasielski Bieg Terenowy już za nami. Mamy nadzieję, że uczestnikom zostanie w pamięci nasielskie wspólne bieganie, a już za rok będziemy mogli je wspólnie powtórzyć.
Zapraszamy do materiału filmowego. Do biegu, gotowi, start….

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Turyści z Warszawy w gminie Nasielsk

W ostatnim wydaniu ‚‚Życia Nasielska” mogliśmy przeczytać historię dwóch turystek z Warszawy, które po obejrzeniu emisji programu z Nasielska w TVP3, postanowiły zobaczyć jego walory turystyczne, o których opowiadał sekretarz naszej gminy pan Marek Maluchnik.

Bez problemów dotarły nasze bohaterki pociągiem do stacji kolejowej ”Nasielsk”. Jednakże już po dotarciu napotkały na pierwsze „schody”. Nie uzyskały informacji gdzie znajdą „młyn” o którym można poczytać w internecie. Nawet pani w kasie (być może od niedawna pracująca) nie wiedziała o czym mówią. Mimo, że historyczny obiekt – młyn znajdował się za dworcem.
W nowoczesnym dworcu nie było odpowiednich grafik, map, tablic informacyjnych czy folderu z opisem regionu, z atrakcjami dla zwiedzających i jak do nich dotrzeć.

Kolejnym utrudnieniem był czas oczekiwania na autobus, który wynosił ponad 30 min. Dojazd dotyczył odcinka Nasielsk Stacja kolejowa – Nasielsk Miasto, który teoretycznie powinien mieć największą częstotliwość przejazdów. Warto zauważyć, że można go realizować z obu stron torów.
Rowerów miejskich panie chyba też nie znalazły.

Panorama na miasto Nasielsk

Cieszymy się, że udało nam się zareklamować gminę na Mazowszu dzięki propozycji Urzędu Miejskiego w Nasielsku i ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, którzy przesyłali ciekawe zdjęcia naszej gminy i później oddawali na nie swoje głosy. Jednak to jedynie połowa sukcesu.

Trzeba stworzyć mechanizmy, broszury, mapy, foldery – słowem wszystko to, aby Nasielsk nie zniechęcał, a był przyjazny dla turystów.
Wiemy, że pierwsze kroki już zostały poczynione. Więcej dowiecie się Państwo niebawem. Wierzymy, że stopniowo ta sytuacja się poprawi.

Mamy również nadzieje, że ta historia spowoduje szerszą dyskusję u naszych władz samorządowych. Mamy również nadzieję, że w przyszłości turyści będą mieli pełną, dostępną informację na temat ważnych i ciekawych miejsc, które mogą zwiedzić.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Przegrana Inwestora ZZO w Jaskółowie w I instancji

Zaczniemy od dobrych wiadomości. Inwestor ZZO Jaskółowo przegrał sprawę w sądzie w Pułtusku o ustanowienie dostępu do drogi publicznej. I choć jest to przegrana Inwestora w I instancji, to chcemy podziękować wszystkim tym, którzy bronili w sądzie interesu gminy Nasielsk i jej mieszkańców.

Przypomnijmy, że dwa lata temu Inwestor uzyskał zgodę od Burmistrza Ruszkowskiego na korzystanie z drogi wewnętrznej. Dopiero po fali protestów mieszkańców w ubiegłym roku, Burmistrz w czerwcu tę zgodę wycofał. Zanim jednak to zrobił, swoją decyzję na sesji Rady Miejskiej w Nasielsku argumentował, że będzie miał zrobioną drogę ze środków pieniężnych Inwestora, bez wkładu środków z gminy. I dobrze, że ta decyzja przez Burmistrza Ruszkowskiego została cofnięta, ponieważ była to jedna z przesłanek, na którą powołała się Starosta Nowodworski pani Magdalena Biernacka odmawiając Inwestorowi pozwolenia na budowę. Ten sam argument podtrzymał później Wojewoda Mazowiecki. Był to początek walki, aby ZZO Jaskółowo nie powstał. Walki, która jednak cały czas trwa.

Ku przestrodze do czego może doprowadzić wydanie zgody na składowisko odpadów, proszę obejrzeć materiał, który został pod koniec ubiegłego tygodnia wyemitowany w TVN w programie „Uwaga”. W programie tym, zostały zaprezentowane legalnie działające zakłady utylizacji odpadów. Biznesmeni prowadzący śmieciowy interes zarobili ogromne pieniądze na ściąganiu odpadów z zachodniej Europy. Maksymalne kary w wysokości 1 mln zł wydają się śmieszne w porównaniu z ich zyskiem. Mieszkańcy miejscowości zostali ze śmierdzącym problemem, a koszty utylizacji odpadów wcześniej czy później obciążą samorząd.

Prosimy o chwilę rozwagi naszych lokalnych władz, prosimy w imieniu własnym i mieszkańców, aby zacząć pracować nad MPZP, które zabezpieczą nasze interesy. Nie chcemy, aby podobny los spotkał nas. Jak pokazują reporterzy programu, wystarczy znaleźć teren…oby to nie było Jaskółowo czy Kosewo.

https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/polska-smietnikiem-europy-stworzylismy-fikcyjny-system-na-ktorym-zarabia-sie-miliony-cz-1-oficjalna-,298705.html
https://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/polska-smietnikiem-europy-pieniadze-zagluszaja-sumienie-cz-2-oficjalna-strona-programu-uwaga-tvn,298794.html

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk