8 mln zł odszkodowania?

Po prawie czterech latach wraca sprawa, która zjednoczyła mieszkańców naszej gminy w walce przeciwko powstaniu ogromnego wysypiska śmieci w Jaskółowie.

Przypomnijmy, że wynikiem był uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i przeznaczenie tego terenu jako teren rolny.

Odszkodowanie dla właściciela działem planowanych pod wyspisko w Jaskółowie

Przypomnijmy również, że inwestor, a tym samym właściciel działek we wsi Jaskółowo był w posiadaniu ostatecznych i prawomocnych decyzji, w tym decyzji nr 12/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez burmistrza Ruszkowskiego.

Mając wiedzę o przystąpieniu gminy do sporządzenia MPZP, inwestor zaproponował gminie porozumienie i uchwalenie planu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Inwestor w 2018 r. oszacował kwotę ewentualnego odszkodowania na 50 mln zł. Miała to być kwota kary umownej za niewykonanie przez Gminę zobowiązania wynikającego z zaproponowanego porozumienia.

Po czterech latach już nie w formie propozycji, a z gotowym wnioskiem do sądu właściciel działek przewidzianych pod wysypisko założył sprawę przeciwko gminie Nasielsk o odszkodowanie żądając 7 994 604 zł wraz z odsetkami. Jest to kwota dużo niższa niż zapowiedziane 50 mln zł, ale i tak robiąca piorunujące wrażenie – wrażenie jak się okazuje nie na wszystkich. Część radnych z komitetu pana burmistrza KWW MO zdaje się bagatelizować sprawę, uszczypliwie komentując „Tylko 8 mln? Miał żądać 50…”. Również burmistrz Ruszkowski fakt pierwszej rozprawy w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce, która odbyła się 27 czerwca br. przemilczał i w swoim sprawozdaniu na sesji, mającej miejsce zaledwie trzy dni później w ogóle o tym nie wspomniał.

Po kilku latach należy się zastanowić, czy propozycja rozbudowy tego niewątpliwie urokliwego terenu nie byłaby dobrym rozwiązaniem. Robione inwestycje w Szkole Podstawowej w Popowie Borowym są dla najmniejszej liczby uczniów w naszej gminie (ok. 100 uczniów). Władza postanowiła inaczej, a ocenę pozostawiamy przede wszystkim Państwu.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Przetarg na rewitalizację skweru Jana Pawła II unieważniony

Miała być rewitalizacja skweru Jana Pawła II, a jak to mawiał już inny klasyk „nie będzie niczego”.

Rewitalizacja skweru Jana Pawła w Nasielsku

Widząc zakres prac jaki nasielski urząd zawarł w przetargu w okresie astronomicznego wzrostu cen i usług, było do przewidzenia, że zaplanowana kwota 4 000 000 zł (do niedawna było jeszcze 5 000 000 zł, ale burmistrz zdjął z zadania 1 mln zł) to Sci-Fiction.

A może o to chodziło?
Czy może burmistrz liczył na litość podwykonawców?

Przypomnijmy. W maju został ogłoszony przetarg na rewitalizację skweru, jednego z ważnych zadań, które Urząd Miejski w Nasielsku chciał wykonać w tym roku. UM chwalił się nawet, że ma na to dofinansowanie, ale jak się okazało, dofinansowania na dzień dzisiejszy nie ma, a informacja zamieszczona na profilu Facebook UM „była przez pomyłkę”.

Najtańsza oferta zaproponowana przez OK Bud zakłada wykonanie prac za 8 922 912 zł. Najwyższa to 15 463 337 zł. Postępowanie dotyczące przetargu unieważniono.

Więcej o rewitalizacji skweru Jana Pawła w Nasielsku i zakresie zaplanowanych prac: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2022/05/20/skwer-jana-pawla-ii-w-nasielsku-i-zakres-rewitalizacji/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Rowerowa akcja sprzątania w gminie Nasielsk

W zeszły weekend dołożyliśmy swoją cegiełkę do tegorocznego Dnia Ziemi. Drugi rok z rzędu sprzątaliśmy przydrożne rowy wzdłuż drogi powiatowej, tym razem w okolicach wsi Krogule.

Wybór miejsca był nieprzypadkowy.

Wytyczone w tym miejscu rowerowe szlaki (zielony i czerwony) z pewnością są urocze. Stare przydrożne krzyże i wierzby nadają specyficzny, sielski klimat. Niestety takiego klimatu nie oddają śmieci zalegające w przydrożnych rowach. Udało nam się oczyścić około 1 km rowów. Pozostało dużo więcej. Sami jednak nie damy rady i stąd wysłane wcześniej zaproszenie do wszystkich radnych z Powiatu Nowodworskiego. Nikt jednak na nasze zaproszenie nie odpowiedział i nie wziął udziału w zorganizowanym wydarzeniu.

Z radnymi chcieliśmy również porozmawiać na temat zaniedbanego odcinka (około 1,5 km) ścieżki rowerowej z Bud Siennickich do Krogul. Nasze pytania prześlemy w ramach informacji publicznej, domagając się również od Zarządu Powiatu zwiększenia prac nad czystością poboczy.

Stowarzyszenie Aktywny i i Czysty Nasielsk

Skwer Jana Pawła II w Nasielsku i zakres rewitalizacji

Cokolwiek tam zrobimy, będzie o niebo lepsze niż stan obecny. Takie zdanie usłyszeliśmy od jednego z radnych na temat ogłoszonego przetargu na prace budowlane rozbudowy skweru Jana Pawła II.

Po prawie trzech latach możemy wreszcie zobaczyć gotowy projekt „Rozbudowy skweru im. Jana Pawła II”. Rozbudowa nie jest w tym przypadku dobrym słowem, bo zakres prac jaki jest przewidziany na skwerze i przylegających do niego ulic, wskazuje na głęboką rewolucję i zmianę dotychczasowego wizerunku.
Konsultacje z projektantem szły jak po grudzie. Radni zwracali uwagę, że kontakt projektanta z mieszkańcami był mocno ograniczony. Od jesieni 2019 r. można było zgłaszać uwagi. Czy zostały uwzględnione? Część na pewno tak. Wymienimy dwie, które zgłaszało nasze stowarzyszenie: zlikwidowany został skatepark, a także został podkreślony handlowy (targowy) charakter rynku poprzez odbudowanie kawałka bruku.

Skwer będzie posiadał kilka stref:

 • ogrodzony plac zabaw (243m2), a w nim na bezpiecznej nawierzchni urządzenia dla najmłodszych: huśtawka, terenowa skarpa ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową oraz tunelami z rur betonowych, urządzenie do wspinaczki, trampolina, piaskownica;
 • w strefie historycznej będzie wspomniany powyżej bruk z otoczaków, stałe ekspozycje oraz kapsuła czasu, która mamy nadzieję zostanie wypełniona ciekawymi pamiątkami z tysiącletniej historii Nasielska, obok będzie można usiąść na ławce multimedialnej;
 • teren na imprezy okolicznościowe;
 • miejsca wypoczynku zostały rozmieszczone wokół drewnianych pergoli. Z urządzeń warto wspomnieć o słupie zraszającym, 24 ławkach, 13 stojakach rowerowych oraz kilkudziesięciu koszach na śmieci w tym również do segregacji odpadów;
 • dwie wiaty przystankowe będą umieszczone w tej samej części jak dotychczas, a obok kiosk handlowy z toaletą publiczną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażoną w przewijak dla dzieci;
 • 104 miejsca postojowe są zaprojektowane całkowicie inaczej niż ma to miejsce obecnie. Przewidziane są parkingi dla osób niepełnosprawnych oraz podwójna stacja ładowania samochodów elektrycznych. Pojazdy mają się poruszać z prędkością 30 km/h. W tej strefie piesi będą mieli możliwość przechodzenia w dowolnym miejscu jezdni, a brak przejść dla pieszych projektant uzasadnia: „wymusza na obu kolidujących grupach uczestników ruchu drogowego (pieszych i kierujących pojazdami) zachowanie szczególnej ostrożności”. Nie zaprojektowano wydzielonego pasa dla ścieżek rowerowych;
 • oświetlenie skweru i przyległych ulic: Rynek, Starzyńskiego, Młynarskiej, Kościuszki i Małej ma być całkowicie zmodernizowane i wyposażone w gustowne lampy;
 • ponad 30 drzew zostanie usuniętych, ale dwukrotnie więcej drzew i krzewów zostanie posadzonych m.in. lipa, o której była mowa w filmie „Three Minutes: A Lengthening”. Zieleń będzie zajmowała ok 3600 m2 – 26,8% powierzchni działki;
 • istniejące schody do budynków mają być wykończone antypoślizgowymi płytkami gresowymi w kolorze nowej kostki brukowej;
 • do demontażu przewidziany jest pomnik Jana Pawła II.

Otwarcie ofert nastąpi za tydzień tj. 27 maja o godzinie 10.00. Trzymajmy kciuki, aby przewidziana przez burmistrza Ruszkowskiego kwota 5 mln zł nieznacznie odbiegała od kwot wykonawców.

Skwer Jana Pawła II w Nasielsku
Skwer Jana Pawła II w Nasielsku

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dofinansowania do pomp ciepła dla nowych budynków

Można już składać wnioski na dofinansowania instalacji pomp ciepła z programu „Moje ciepło” dla nowych domów. To dobra okazja, aby przygotować się na kolejny zimowy sezon, który również może okazać się kosztowny przy tradycyjnych kotłach na paliwo stałe. A czas wymiany kotłów i tak już się zbliża.️

Warunki uzyskania dofinansowania:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
 • Uwaga, dom musi spełniać wymagania WT 2021

Kwota dofinansowania to 30% lub 45% (w przypadku osób posiadających Kartę Dużej Rodziny) kosztów ale nie więcej niż:

 • pompa ciepła powietrze/woda: 7000 zł
 • pompa ciepła gruntowa: 21.000 zł

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.mojecieplo.gov.pl/
Składanie wniosków: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Warto działać! Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł. A w razie wątpliwości postaramy się pomóc!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Prawda czasu, prawda ekranu – po nasielsku

3 447 920 zł, taką kwotą zakończył się rok 2018 w wypłatach wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Kwota zawiera również wypłatę nagród, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia tzw. „trzynastka” oraz odprawy emerytalne.

W kolejnych latach pracowników w Urzędu Miejskiego w Nasielsku nieznacznie przybyło, a wraz z nimi rosły wydatki na wynagrodzenia. W 2019 r. było to już ponad 4 mln zł; 2020 r. prawie 4,5 mln zł; a w ubiegłym roku po podwyżce na kierowniczych stanowiskach wydatki wyniosły 5 177 055 zł. W porównaniu z rokiem 2018 jest to znaczący wzrost wydatków wynoszący blisko 50%.

Część nowych etatów w nasielskim urzędzie powstała zaraz po wyborach. Nowi pracownicy wg burmistrza Ruszkowskiego mieli być odpowiedzialni za „jak najszerszy kontakt z mieszkańcami”. W styczniu 2020 r. została powołana jednoosobowa Straż Miejska oraz został wyznaczony Andrzej Waldemar Kordulewski na stanowisko zastępcy burmistrza. W rozmowie z nami pan Kordulewski – w niedługim czasie po objęciu obowiązków – przyznał, że zarobki jego wynoszą 6500 zł. Po dwóch latach zarobki zastępcy burmistrza wzrosły dwukrotnie i wynoszą 14 498 zł brutto.

Wynagrodzeni

Stan zatrudnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku na koniec 2021 roku wynosił 79 osób.

Można pokusić się o analizę wzrostu wynagrodzenia i jej przełożenia na rozwój naszej gminy. Zamiast tego niech będzie komentarz osoby podkreślającej dbałość o finanse naszej gminy:💬 „W sprawie podwyżek dla pracowników urzędu będę decydował osobiście kto i ile dostaje” – burmistrz Ruszkowski.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Udział mieszkańców w sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku

Jaka jest różnica między udziałem a oglądaniem?

UDZIAŁ oznacza, że uczestniczymy w jakimś przedsięwzięciu razem z innymi osobami.

Zupełnie inne znaczenie ma słowo OGLĄDANIE, oznaczające przypatrywanie się komuś (czemuś) lub dające możliwość zapoznawania się z czymś.

Od kliku tygodni, po dwóch latach spotykania się naszych radnych za pośrednictwem monitora komputera, komisje i sesje powróciły do trybu stacjonarnego. Na te sesje mieszkańcy byli zapraszani do oglądania bez możliwości zabrania głosu.

W dniu wczorajszym powróciła forma zaproszenia – nas mieszkańców do udziału w sesji Rady Miejskiej.

Jak ważny jest udział mieszkańców i ich cenne uwagi nie powinniśmy nikogo przekonywać, zwłaszcza osób, które w swoich kompetencjach mają prawo udzielenia głosu. Czy forma czynnego udziału zostanie zachowana? Jak mawia klasyk z nasielskiej rady „czas pokaże”!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Inwestycje nasielskiego samorządu pod znakiem zapytania?

Dwie z sześciu najważniejszych inwestycji gminy Nasielsk na ten rok zostały rozstrzygnięte. Niestety firmy budowlane dyktują ceny znacznie przekraczające zaplanowane przez burmistrza Ruszkowskiego w budżecie kwoty.

Oferta na rozbudowę sieci drogowej od ulicy Łącznej do Chrcynna przekroczyła aż o 265%. 6 mln zł jaką samorząd chciał na ten cel przeznaczyć okazała się zbyt niską kwotą. Jedyna oferta, która została złożona opiewała na kwotę prawie 22 mln zł!!!

Planowana kwota 260 tys zł okazała się również za niska na modernizację budynku świetlicy w Jackowie Dworskim. Radni zdecydowali o zwiększeniu budżetu na ten cel o 57% i 200 osobowe sołectwo z okręgu radnego Kalinowskiego doczeka się swojej świetlicy i miejsca do zabawy.

Czy oferowane ceny w przetargach w Nasielsku są wyjątkowe? Sprawdziliśmy kilka okolicznych gmin i porównaliśmy przetargi na roboty budowlane od początku roku. Oferowane przez firmy kwoty, przekraczające kilkadziesiąt procent są niemal normą. Z tego powodu część samorządów zmienia swoje plany inwestycyjne i podejmuje decyzje o rezygnacji.

Inwestycje nasielskiego samorządu pod znakiem zapytania?

Przywołany przez nas przetarg drogowy ulicy Łącznej do Chrcynna okazał się najbardziej niedoszacowany. Podobnie było w Nowym Dworze Mazowieckim przy przetargu drogowym (przekroczona oferta 253%) oraz przetargu z przed kilku dni w Zakroczymiu na zagospodarowanie rynku miejskiego wraz z oświetleniem (przekroczona oferta 228%).

Nasielsk w 2022 r. czeka co najmniej jeszcze kilka przetargów. W pierwszym kwartale miał być ogłoszony przetarg na rewitalizację skweru Jana Pawła II. Modernizacja NOK i przyległego skweru, budowa kanalizacji sanitarnej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej czekają w kolejce. Czy starczy czasu i funduszy?

„Plany inwestycyjne burmistrza na 2022 rok są ambitne i oczekiwane. Oby były zrealizowane z należytą starannością, w terminie i bez dokładania dodatkowych środków finansowych”. – tak pisaliśmy w poście w lutym br.: https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2022/02/02/inwestycje-w-nasielsku-w-2022/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Nasielskie skargi

Adresatem wszystkich skarg i wniosków dotyczących dróg jest zarządca dróg gminnych, ale burmistrz i tak nigdy nic z tymi pismami nie robi”

radny M. Szarszewski

W ostatniej części opisu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Nasielsku chcemy Państwa zachęcić do wysłuchania fragmentów polityki samorządu nasielskiego przy włączonych mikrofonach. Poświęćcie Państwo kilka minut!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Rozwiązanie Aktywnego Nasielska!

Decyzja zapadła!

„Wychodząc poza swoje standardowe działania, mówiąc językiem psychologii: wychodząc poza strefę komfortu” – było niewątpliwie ciężkim i trudnym okresem dla nasielskiego samorządu i w 100% zgadzamy się ze słowami naszego burmistrza Ruszkowskiego.

Koniec pandemii przywrócił nam normalną pracę a „strefa komfortu” wreszcie odeszła do lamusa. Nie chcemy tej strefy w jakikolwiek sposób dezorganizować i postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych władz. Nie chcemy polemizować z Zastępcą Burmistrza Andrzejem Waldemarem Kordulewskim, który art. 7 Konstytucji RP opanował do perfekcji.

Działanie w granicach i na podstawie prawa to podstawa demokratycznego Państwa prawa i w żaden sposób nie chcemy narazić nasz samorząd na jego łamanie.

Stąd nasza decyzja:

 • nie będziemy już więcej zabierać głosu w sesjach, ani w komisjach Rady Miejskiej. Zgadzamy się z Zastępcą Burmistrza, że żaden przepis prawa nam na to nie zezwala;
 • nie będziemy więcej występować o dostęp do informacji publicznej, bo 5 pism, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w pierwszym kwartale tego roku dezorganizuje pracę naszego urzędu;
 • nie będziemy pojawiać się na sesjach i komisjach, aby nasza obecność „nie zamurowała” burmistrza Ruszkowskiego i nie daj boże zburzyła pracę „poza strefą komfortu” – zdrowie psychiczne i komfort pracy jest priorytetem!!!

Nie pozostaje nam nic innego, jak rozwiązać stowarzyszenie. Działaliśmy od 2018 r. Ale jak mawiał jeden, wysoki rangą radny tzw. rzecznik burmistrza „Nasielsk się nie zawali”.

Wszystkiego dobrego dla Państwa!