Porozmawiajmy o przyszłości Gminy Nasielsk

Drodzy @obserwujący, jest Was na naszym profilu ponad trzy tysiące i chcemy wykorzystać ten potencjał.

Jak wiecie niebawem czekają nas wybory samorządowe. Będziemy wybierać władze naszego Miasta i Gminy na kolejną, czteroletnią kadencję.

Piłka jest teraz po naszej stronie.

Porozmawiajmy o przyszłości Gminy Nasielsk

Porozmawiajmy o tym jak chcemy, aby wyglądało nasze Miasto i Gmina.

Podzielmy się tym, co uważamy za sukces, a co za porażkę ostatnich pięciu lat. Pokażmy również, na co powinien być położony nacisk przyszłych władz samorządowych.

Proponujemy cykl postów, których tematy będą zależały wyłącznie od Was.

Co uważacie za szczególnie ważne? Czego Wam brakuje i jakie zmiany chcielibyście wiedzieć w swojej okolicy po wyborach?

Dajcie znać na Facebooku w komentarzach, na Messenger lub naszego maila (stowarzyszenie @ aktywnynasielsk . org . pl), jakie tematy chcielibyście poruszyć i poddać pod przedwyborczą dyskusję.

I na koniec ważna informacja!

Debata społeczna przeznaczona jest wyłącznie dla Mieszkańców, bez udziału obecnych władz (Burmistrza i Radnych). Prosimy także o używanie prawdziwych kont.

Będziemy monitorować, aby zachowany był odpowiedni poziom dyskusji i kultury wypowiedzi (komentarze wulgarne, oczerniające i naruszające przepisy prawa będą usuwane).

Czekamy na Wasz głos!

Ocena Radnych – Dariusz Sawicki

Sawicki Dariusz – radny od dwóch kadencji reprezentujący w radzie mieszkańców z kilku sołectw, w tym jednego z największą liczbą mieszkańców Starych Pieścirogów. Zarówno w roku 2014, jak i 2018 startował z komitetu burmistrza Ruszkowskiego KWW Mała Ojczyzna. W ostatnich wyborach zdobył poparcie 237 wyborców.

Słusznie zauważył jeden z mieszkańców naszej gminy stwierdzając, że „Nasielsk jest daleki od ideału demokracji” i jest to teza jak najbardziej uzasadniona. Słynna „9” radnych, w tym radny Dariusz Sawicki przyczynili się w tej kadencji do stworzenia całego systemu, który podważa zasady demokracji zapoczątkowane w starożytnych Atenach w VI wieku p.n.e.

Wolność słowa, wyrażania swoich opinii czy zgłaszania uwag (zwłaszcza krytycznych) od roku 2019 w nasielskim samorządzie praktycznie nie istnieje. Bardzo wyraźny upust swoich subiektywnych ocen dokonuje radny Sawicki, grożąc nam pozwami w sądzie z powództwa cywilnego.

Każdego dnia zaglądamy do skrzynki pocztowej, ale jak na razie pozwu nie ma. Za to mamy odpowiedź Wojewody Mazowieckiego ze stycznia 2021 r., który na naszą prośbę ocenił jedno z głosowań radnego Sawickiego i przyznał nam rację, że w głosowaniu nad uchwałą przyznającą dietę sołtysom, radny Dariusz Sawicki naruszył przepis art. 25 a ustawy o samorządzie gminnym i w tym konkretnym przypadku nie powinien brać udziału w głosowaniu w swojej sprawie. Z tym słowem „nie powinien” do dnia dzisiejszego radny Sawicki nie może się pogodzić. Dlatego jeszcze raz zacytujmy i przypomnijmy panu radnemu słowa Wojewody „Uchwała przyznająca dietę sołtysom niewątpliwie dotyczy interesu prawnego, który jest jednocześnie sołtysem i w tym przypadku Radny Dariusz Sawicki nie powinien brać udziału w głosowaniu”.

Kolejnym punktem zaczepnym, który odbiega od standardów demokracji, a bliżej mu do systemów autokratycznych, to publiczne wypowiedzi radnego Sawickiego odmawiające nam nagrywania jawnych posiedzeń komisji Rady Miejskiej i publikowania tych nagrań bez zgody radnych. Co ważne dopytywany radny Sawicki, jakie przepisy powszechnie obowiązującego prawa tego zabraniają, podaje w krótkich słowach: „prawa i obowiązki”.

Bez podania konkretnych przepisów nie wiemy co ma na myśli radny Sawicki, tymczasem wyrażona w art 61 ust 2 Konstytucji RP zasada jawności, to fundament demokratycznego państwa prawa. W sytuacji, gdy te prawa są ograniczane np. poprzez uchwalenie Statutu Gminy Nasielsk, z którego usunięto punkt gwarantujący wypowiedzi mieszkańców czy też wyssane z palca formułowane zakazy, uwidacznia się ideologizacja debaty publicznej.

Tymczasem to od mieszkańców radny Sawicki dowiedział się o planowanej sortowni odpadów w Kosewie – miejscowości, których mieszkańców w radzie reprezentuje. Od mieszkańców dowiedział się o zasypywaniu niecki w Kosewie odpadami, których tam nie powinno być. Wreszcie pod koniec ubiegłego roku od mieszkańców radny Sawicki dowiedział się o problemach z gazyfikacją Starych Pieścirogów. Czy w takim razie warto było, aby głos mieszkańców w Radzie Miejskiej w Nasielsku był pacyfikowany?

Radny Sawicki startując do wyborów postawił sobie cele, które razem z burmistrzem Ruszkowskim zamierzał w Starych Pieścirogach zrealizować: budowę nowego przedszkola modułowego wraz ze żłobkiem (finalnie zostało zbudowane z rocznym opóźnieniem o 1,5 mln w wyższej kwocie niż podpisana przez burmistrza Ruszkowskiego i kierownika Kasiaka w roku 2020 umowa), gazyfikację, budowę orlika, budowę sali gimnastycznej, rozwój i modernizację infrastruktury drogowej. Na jednym ze spotkań przedwyborczych był również poruszony temat budowy ścieżek rowerowych oraz wymiana licznych kopciuchów z programu „Czyste Powietrze”.

Radny Dariusz Sawicki wg złożonego za rok 2022 oświadczenia majątkowego, pobrał dietę sołtysa w wysokości 1000 zł, wynagrodzenie za czynności społeczne sołtysa 2108 zł oraz dietę radnego w wysokości 19320 zł.

Czy Nasielsk to dziura?

W wielu komentarzach tak właśnie nasze miasto jest określane i trudno się z tą tezą nie zgodzić patrząc na jakość prac wykonanych na nasielskich ulicach.

W połowie stycznia zwróciliśmy się z prośbą do Urzędu Miejskiego o naprawę dwóch płyt chodnikowych na ul. Młynarskiej i ul. Kilińskiego. Chodniki zostały naprawione z tym, że po kilku dniach zapadniętych płyt w tym miejscu jest więcej.

Czy to problem źle zrobionych prac, czy też odebranej kanalizacji lub szczurów? Tego nie wiemy, ale dziś ponownie zgłosiliśmy ten problem zarówno do Obwodu Drogowego w Nasielsku jak i ZGKiM. Mamy zapewnienie, że jeszcze dziś zostanie to naprawione.

Nasielskie Fake Newsy

Nie jest to post o wydawaniu naszych publicznych pieniędzy na funkcjonowanie redakcji gazety samorządowej, choć może taki powinien być. Jest to post o dezinformacji w postaci niesprawdzonych newsów w samorządowej „gazecie” Życie Nasielska.

Takim „fake newsem” (pozbawionym jakiejkolwiek dziennikarskiej rzetelności) jest podana w ww. artykule informacja „Sezon użytkowania lodowiska trwać będzie prawdopodobnie, tak jak w poprzednich latach, ok. 3 miesiące”.

Drodzy mieszkańcy, a zwłaszcza „redaktorzy Życia Nasielska”, lodowisko od momentu jego zakupu w roku 2019, było czynne ŁĄCZNIE PRZEZ WSZYSTKIE LATA NIECAŁE 3 miesiące. Po raz pierwszy od 3.01.2020 r do końca lutego i drugi raz zaledwie kilkanaście dni od 20 do 31 grudnia 2021 r.

Niestety nie potwierdziła się też data, jaką pozyskano z nasielskiego magistratu. Wiemy już, że choć może planowano 6 stycznia otworzyć lodowisko, to plany się na pewno zmieniły. Mamy 6 stycznia, a po lodowisku ani śladu.

Wg naszych informacji, pozyskanych od Dyrektora SP nr 2 Pana Mariusza Kraszewskiego, lodowisko w drugiej połowie przyszłego tygodnia ma być rozłożone.

Czytając informacje te w Życiu Nasielska, a gazeta rozchodzi się w ok. 1000 egz., mieszkańcy mogą się dowiedzieć o (raczej) nieistniejącej propagandzie sukcesu, aniżeli o rzetelnych informacjach.

Pogoda wymarzona, a i czas świąteczny, tylko niestety, jak na łyżwy to w Nasielsku z lodowiska zakupionego za 0,5 mln zł nie można dziś i na pewno w kilku najbliższych dniach skorzystać. Trzymamy kciuki za pogodę i żeby przed feriami lodowisko w końcu czekało gotowe na nasielskie dzieci. 👍

Nasielskie Fake Newsy

Gdzie na łyżwy!? Do Pułtuska!

Gdzie na łyżwy!? Do Pułtuska! Już od 6 grudnia osoby kochające sport, a w szczególności jazdę na łyżwach, mogą w pełni poczuć magię sportów zimowych!

Gdzie jeszcze na łyżwy? Do Lodowej Areny w Legionowie (choć tu ciut więcej osób) lub w Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Gdzie jeszcze polecacie udać się na łyżwy?

Szkoda, że nasielskie lodowisko jest przykryte kurzem nie wiadomo gdzie. Ale kto by się (z samorządu) tym przejmował. Choć ważny pozytywny „nius” – gdzieś jest!

Po 4 latach Andrzej Waldemar Kordulewski już nie będzie pełnił funkcji zastępcy burmistrza!

To koniec! Po 4 latach Andrzej Waldemar Kordulewski już nie będzie pełnił funkcji zastępcy burmistrza. I tak jak na początku serdecznie gratulowaliśmy Panu Kordulewskiemu objęcia funkcji, tak teraz z wielką ulgą przyjmujemy informacje o jej zakończeniu.

Funkcje publiczne się pełni przez jakiś czas, a człowiekiem się jest przez całe życie – popularna sentencja ma odniesienie do każdej funkcji i do każdego z nas.

Pan Kordulewski w dniu wczorajszym podczas uroczystej sesji pożegnał się z pracownikami urzędu i radnymi. Swoją wypowiedź skierował również do naszego Stowarzyszenia. Szanowny Panie, zgodnie z Pana sugestią obiecujemy, że w naszej działalności, tak jak dotychczas to czynimy, będziemy dostrzegać zarówno dobro jak i zło. Będziemy w naszej ocenie jak najbardziej obiektywni, a swoje wnioski przedstawiać w oparciu o dokumenty pozyskane w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niestety na ocenę wielu spraw będziemy musieli poczekać, bo był Pan jedną z osób odmawiających nam tych informacji. Na szczęście dla jawności życia publicznego w sądach administracyjnych zapadają wyroki, które obnażają Pańskie decyzje wydane z upoważnienia burmistrza. Obiecujemy, że z pietyzmem będziemy je w przyszłości publikować, podkreślając Pańską rolę w orzeczeniach sądu.

Trzeba również wspomnieć, że pod Pana adresem w maju ub.r. część pracowników Urzędu Miejskiego składała na Pana skargę do burmistrza Ruszkowskiego. Spadochron ochronny jednak nad Panem jest rozwinięty, bo nie tylko nie poniósł Pan żadnych konsekwencji, ale doceniając skuteczność w budowaniu konfliktu i napiętej atmosfery, od nowego roku, jak nieficjalnie się dowiedzieliśmy, decyzją burmistrza Ruszkowskiego zostanie Panu powierzona nowa rola – Kierownika w Urzędzie Miejskim w Nasielsku ds. zarządzania kryzysowego. Jeżeli nasza informacja w nowej strukturze urzędu się potwierdzi, to niejeden kryzys przy Pańskim udziale będzie, tego jesteśmy pewni.

Czy warta 8 mln inwestycja rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Nasielsku groziła katastrofą budowlaną?

Czy warta 8 mln inwestycja rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Nasielsku groziła katastrofą budowlaną?

Informacje o przekroczeniu norm nośności ścian parterowych od kilkunastu do nawet kilkuset procent, poinformował radny Rodryg Czyż. Po jego interwencji u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego konstrukcja budynku jest wzmacniana.

Do sprawy wkrótce powrócimy i podamy więcej szczegółów. Niestety sprawę bagatelizują radni z koalicji burmistrza, którzy nie wyciągają wniosków z bliźniaczej interwencji inżyniera Czyża z roku 2018. Wówczas sala gimnastyczna w Popowie Borowym w wyniku błędów konstrukcyjnych została w części rozebrana i pobudowana od nowa…. tuż przed wyborami. Ośrodek ma być oddany do użytku do końca maja 2024 roku. Czy mają państwo déjà vu?

Ocena radnych – Tomasz Pietras

Pietras Tomasz – 124 głosy, to najmniejszy wynik poparcia spośród wszystkich 15 radnych w wyborach samorządowych w roku 2018. Ciekawostką jest fakt, że identyczny wynik w tym samym okręgu wyborczym uzyskał 4 lata wcześniej radny Jaskólski Roman i kolejnym ciekawym faktem jest ten, że tylko w tym jednym okręgu zarówno w wyborach 2014 jak i 2018 roku nie został wystawiony kandydat z komitetu burmistrza Ruszkowskiego (KWW Mała Ojczyzna).

Nie ukrywamy, że opisanie działalności radnego Pietrasa, naszego kolegi, z którym dzielimy wspólne pasje sportowe nie jest zadaniem łatwym i przyjemnym. Ale spróbujmy…

„Kompletnie nie wiedziałem, o co tam chodzi. Ograniczałem się do podniesienia ręki, kiedy trzeba było to zrobić” – opowiedział w jednym z wywiadów o swoich doświadczeniach w radzie miasta Malbork były strongmen Jarosław Dymek.

Czy podobnie jest z radnym Tomaszem Pietrasem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba prześledzić jego aktywność i pracę podczas sesji i komisji, a przede wszystkim odnieść tę aktywność do deklaracji składanych przed wyborami.

W programie wyborczym Tomasza Pietrasa możemy przeczytać o aktywnej pracy w radzie m.in. nad utrzymaniem przejezdności dróg, naprawie drogi w Paulinowie oraz Lorcinie, oświetlenia ulic. Znaleźć możemy również deklaracje dotyczące budowy węzła sanitarnego OSP w Nunie, a także przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Żabiczynie i budowę przy niej strefy wypoczynku.

Odnosząc się do ww. programu wyborczego, to przez pięć lat o większość tych spraw radny Pietras apelował lub składał wnioski na sesjach o zabezpieczenie środków w budżecie. Odbywał również z mieszkańcami spotkania z zarządem powiatu w sprawie remontu drogi Nasielsk- Nuna. Do katalogu ciekawych spraw przypomnijmy propozycję radnego Pietrasa na temat modernizacji kina Niwa poprzez zwiększenie kubatury obiektu umożliwiającej powstanie nowoczesnej biblioteki i kina w jednym miejscu. Zabieg ten miał na celu obniżenie kosztów funkcjonowania dwóch instytucji.

Działalność radnego Pietrasa powinniśmy dokonać również pod kątem jego zaangażowania w komisjach i sesjach Rady Miejskiej. W tych pierwszych radny Pietras jest bardziej aktywny niż w sesjach. Sesja wg radnego Pietrasa powinna mieć uroczysty charakter, podczas której zostają zaprezentowane uchwały – bez kłótni, bez zbędnych dyskusji.

Ale dyskusja się odbywa, nader często w tym samym gronie, bez udziału mieszkańców. Swój mały kamyczek dla wyeliminowania głosu mieszkańców z publicznej debaty przyłożył radny Pietras głosując w maju 2019 za przyjęciem Statutu Gminy Nasielsk, w którym wykreślono punkt „zapytania mieszkańców”. Jednak odnotować należy fakt, że radny Pietras wielokrotnie domaga się, aby głos mieszkańcom został przywrócony.

W znacznej większości głosowań nie znamy przyczyn czym kieruje się radny Pietras, ponieważ jego akt podjęcia uchwały sprowadza się do podniesienia ręki bez czynnego udziału w dyskusji. W najważniejszych głosowaniach dotyczących m.in. budżetu gminy przez pierwsze dwa lata wstrzymywał się od głosu lub był przeciwny, natomiast od roku 2020 głosuje za przyjęciem budżetu. Zmianie uległo również jego głosowanie w sprawie diet dla sołtysów, gdzie radny Pietras, podobnie jak kilku innych radnych pełniących podwójną rolę: sołtysa i radnego nie powinni brać udziału w głosowaniu w swojej sprawie. Pomimo, że od 2020 r. radny Pietras wstrzymuje się od głosu, to i tak nie realizuje go zgodnie z obowiązującym prawem. Radny Pietras, podobnie jak znaczna większość radnych nie bierze udziału w dyskusji nad corocznym raportem o stanie gminy.

Czy w takim razie przyjęte przez radnego Pietrasa zasady „uroczystej sesji” eliminują dyskusję? Raczej nie, bo są sprawy związane z okręgiem radnego czy też miasta, o które interweniuje. Rola ta w zdecydowanej większości ogranicza się wyłącznie do apeli i zadawania pytań, w których brakuje zarówno elementu sokratejskiego jak i reaktywnego dialogu. Bez dociekliwości i zgłębienia tematu nie ma szans uzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi np. do dzisiejszego dnia brakuje na BIP odpowiedzi burmistrza na interpelację radnego o pozyskanych środkach przez gminę Nasielsk w latach 2018-2019. Bez wypracowania strategii nie ma też szans, aby radny Pietras uzyskał poparcie radnych nad składaną propozycją np. przesunięcia środków na remont drogi w Młodzianowie, czy remont strażnicy w Nunie. Same chęci, których radnemu Pietrasowi nie można odmówić, to jednak za mało. Niezbędna jest jeszcze wiedza, a nade wszystko umiejętność jej zastosowania.

Tymczasem po drugiej stronie jest doświadczony burmistrz są też radni z jego koalicji, którzy nie pozwolą, aby ustalony układ wydatków budżetowych został zachwiany przez „jakiś tam wniosek”, nawet jeżeli jest on słuszny. Nie wystarczy chcieć, nie wystarczy wiedzieć, trzeba umieć.

Pobierana dieta radnego przyniosła w roku 2022 dochód 16069 zł. W jego oświadczeniu majątkowym nie jest wymieniona dieta z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Środki zebrane z zebranych wpłat należności podatkowych od mieszkańców sołectwa, radny/sołtys Pietras w całości przeznacza na fundusz solecki.

Wzrost podatku od nieruchomości w gminie Nasielsk 2019-2024

Każdego roku oczy wielu właścicieli gruntów i budynków skierowane są w stronę Rady Miejskiej, która określa nam wysokość obowiązkowej daniny.

Wpływy z podatków od nieruchomości, to ważna część dochodów własnych gminy i jak widać z przedstawionych w tabeli danych, ich wysokość wzrosła w tej kadencji od 75 do 200%.

Radni, którzy głosowali za podniesieniem podatków sięgnęli do naszej kieszeni dużo głębiej niż wskaźnik inflacji GUS. W ciągu 6 lat, tzw. „5 groszy” podatku opłacanego przez właścicieli gruntów i budynków zwiększyły budżet gminy Nasielsk o 110% z 6 mln zł w 2019 r. do 12,6 mln zł w 2024 r.

ℹ Tak dla przypomnienia wypowiedź radnego Kordowskiego o „5 groszach”.

Czy ta inwestycja miała szansę? Ścieżka rowerowa Nasielsk – Poniaty. #4

📢 Pokazany przez nas przykład wniosków na dofinansowanie ścieżki rowerowej ukazał mechanizm działania nasielskiego samorządu.

Nie jest to odosobniony przypadek. Tak było z wieloma wnioskami składanymi przez nasielski samorząd, jak np. z dwoma wnioskami z lat 2017-2020, które miały przywrócić do świetności budynek po byłej Szkole Podstawowej w Nunie. W roku 2020 wniosek miał błędy formalne, ale była szansa na jego poprawę. Jednak burmistrz Ruszkowski zrezygnował z ubiegania się o dofinansowanie z powodów finansowych budżetu gminy.

Przypadek? W tym samym roku wnioski na ścieżkę rowerową również nie spełniły wymogów formalnych i jak pokazaliśmy ich jakość merytoryczna była bardzo słaba. Czy w takim razie ta inwestycja miała szansę powstać? Czy czasami zasłanianie się przez burmistrza Ruszkowskiego sformułowaniem „dać lub nie dać” było nieudolną próbą usprawiedliwienia przed opinią publiczną kiepskiej kondycji budżetu?

Czasu jednak nie cofniemy… szkoda tych kilku lat, straconych lat w opinii wielu mieszkańców, gdzie w Nasielsku nic się nie zmienia – nie tylko w sprawie ścieżek rowerowych.

Wnioski złożone przez Gminę Nasielsk i Gminę Winnicę