Co się wydarzyło w Borkowie nad Wkrą?

Jak zwrócili uwagę nasi czytelnicy w komentarzach, sprawa dojazdu do rzeki przez stowarzyszenie Nasza Wkra, to zagmatwany temat. Ale czy na pewno?

Czy rzeczywiście burmistrzowi Ruszkowskiemu, który postanowił wykopać rów wzdłuż drogi gminnej (wcześniej była to droga wojewódzka) chodziło o przywrócenie stanu prawnego?

Chcąc poznać problem od środka rozmawialiśmy z wieloma osobami i we wszystkich rozmowach pojawiał się temat konfliktu dotyczący przejęcia przez Gminę Nasielsk działki od osoby prywatnej, na której obecnie stoi pomnik w Borkowie. Temat ten, niczym bumerang, wraca od kilku lat przed obchodami rocznicowymi (np. protokół z sesji Rady Miejskiej nr L/18 z 30.07.2018 r.). Czy to był realny powód powstania sporu burmistrza ze stowarzyszeniem Nasza Wkra?

Jeżeli spór burmistrza z mieszkańcem naszej gminy wywołał konflikt o zjazd z drogi gminnej, to jak wytłumaczyć zachowanie władzy, która nie mogąc rozwiązać swoich problemów – niezwiązanych ze stowarzyszeniem (sic!) – właśnie w to stowarzyszenie uderza i wykorzystuje je jako narzędzie do swojej walki? Jest to szokujące i z punktu widzenia obywatela wręcz niebezpieczne!

„Tonący brzytwy się chwyta” – władza Nasielska niestety tak zadziałała, sprowadzając na Nasielsk protest „bogu ducha winnych” członków stowarzyszenia i przedsiębiorców jednocześnie, którzy ni stąd ni zowąd zostali odcięci od terenu gdzie prowadzili swój biznes dzierżawiąc go od Wód Polskich. I finalnie burmistrz Ruszkowski z pomysłu blokowania zjazdu się wycofał.

Jako mieszkańcy oczekujemy uczciwego dialogu władzy z nami – mieszkańcami. Oczekujemy pozytywnego rozwoju naszej gminy. Chcemy czuć się tutaj dobrze! Chcemy miejsc, gdzie w miłej rodzinnej atmosferze spędzimy wspólnie czas z rodzinami.

Nie chcemy rowów, murów i sztucznych podziałów. Nie tędy droga ku pozytywnemu rozwojowi gminy Nasielsk.

Chcieliśmy szczerze porozmawiać z burmistrzem Ruszkowskim m.in. o tym jaka była podstawa prawna do postawienia kolejnego „muru” w naszej gminie. Niestety okazało się to niemożliwe.

W imieniu Burmistrza Nasielska wypowiedział się Sekretarz Gminy: „ (…) sprawa będąca przedmiotem protestu została załatwiona w toku rozmowy między zainteresowanymi stronami. Burmistrz Nasielska uważa, iż temat został wystarczająco wyjaśniony.”

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Protest kajakarzy przed Urzędem Miejskim w Nasielsku!

Protest kajakarzy przed Urzędem Miejskim w Nasielsku!

Spływ kajakowy rzeką Wkrą to pełna i profesjonalna obsługa. Firmy z kilku gmin są zrzeszone w stowarzyszeniu. Nie wszystkie jednak do niego należą. Jest kilka firm, które dostęp do rzeki mają, a tym samym możliwość wodowania kajaków.

Gmina Nasielsk przejęła w Borkowie drogę i rozkopała dojazd uniemożliwiając w ten sposób działalność firmom zrzeszonym w stowarzyszeniu. W firmach tych pracuje ok. 300 osób.

Po dzisiejszym proteście i spotkaniu z burmistrzem, wypracowano po długich negocjacjach stanowisko, że firmy nadal będą mogły korzystać z dojazdu, ale pod pewnymi warunkami:

Protest kajakarzy przed Urzędem Miejskim w Nasielsku!
 • na swój koszt zasypią wykop,
 • na swój koszt ustawią szlaban,
 • zwrócą gminie koszty prac dwóch dni koparki.

Pytanie jakie się nasuwa, to po co takie podchody ze strony burmistrza? Czy komuś zależało, aby wyeliminować konkurencję? Czy mniejsza konkurencja spowodowałaby spadek czy wzrost cen?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

25 rocznicy zdobycia pierwszego w historii polskiego strzelectwa sportowego przez Renatę Mauer-Różańską

Z pewnością wielu z nas miało okazję poznać Panią Renatę Mauer-Różańską osobiście i wie, że jest bardzo sympatyczną i zawsze uśmiechniętą kobietą.

Dziś z okazji 25 rocznicy zdobycia pierwszego w historii polskiego strzelectwa sportowego pań, złotego medalu olimpijskiego, na kilka dni przed olimpiadą w Tokio powróćmy do wspomnień.

25 rocznicy zdobycia pierwszego w historii polskiego strzelectwa sportowego przez Renatę Mauer-Różańską
Fot. Andrzej Zawadzki

Strzelanie z karabinka, to niezwykle precyzyjna dyscyplina sportowa, gdzie o zwycięstwie decyduje środek tarczy, którym jest milimetrowa kropeczka. Tak było również w Atlancie 20 lipca 1996 r. w pierwszym dniu igrzysk. O zwycięstwie i złotym medalu zdecydował ostatni strzał!

Cztery lata później, 20 września 2000 r. przy strzałach z dokładnością do… jednej setnej milimetra Ranata Mauer-Różańska w wyrównanej walce z Rosjankami, ponownie zdobyła złoto olimpijskie. Renata Mauer-Różańska udowodniła w ten sposób, że pomimo drobnej postury i niewielkiej wagi potrafi walczyć do końca.

Strzelecka arcymistrzyni, multimedalistka rodem z Nasielska, Honorowa Obywatelka Miasta Nasielska. Urodzona 23 kwietnia 1969 w Nasielsku w wielodzietnej rodzinie (cztery siostry i trzech braci). Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 1 w Nasielsku. Specjalistka w strzelaniu z karabinku pneumatycznego i karabinu kulowego z trzech postaw, dwukrotna mistrzyni olimpijska z Atlanty (1996) i Sydney (2000).

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 – Infrastruktura

W gminie Nasielsk mamy trzy kategorie dróg należących do różnych zarządców i podmiotów zajmujących się ich bieżącym utrzymaniem. Województwo odpowiada za 3 drogi, powiat za 15, a gmina za pozostałe, których ilość jest określona na 295 km. Niestety z „Raportu o stanie Gminy Nasielsk za 2020 rok” nie dowiemy się ile jest dróg utwardzonych wg Systemu Oceny Stanu Nawierzchni.

W raporcie też nie jest wymieniona długość dróg (ścieżek) rowerowych, bo praktycznie ich nie mamy. We wrześniu ub.r. zakończyły się prace nad „tymczasowym rozwiązaniem” ścieżki biegnącej od PKP do ul. POW, a prace nad powstaniem ścieżki rowerowej po byłej wąskotorówce mają być kontynuowane.

Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 - Infrastruktura

Potrzeba bezpiecznych miejsc do przemieszczania się jednośladów jest ogromna i została wyrażona przez mieszkańców również podczas otwarcia pilotażowego programu „Nasielski rower miejski”. Program rozpoczęty w połowie lipca 2019 r. i jest nadal kontynuowany. Na rowery miejskie wydaliśmy dotąd prawie 300 tys zł.

Raport nie wspomina o mieszkańcach podłączonych do sieci gazowej (a raczej jej braku). Problem ten dotyczy wielu mieszkańców – zwłaszcza teraz, gdy musimy spełnić wymogi uchwały antysmogowej. Rozmów z Mazowiecką Spółką Gazownictwa w Ciechanowie podjął się burmistrz Ruszkowski oraz niektórzy radni, ale rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy Nasielsk ciągle się wlecze.

Stan techniczny lokalnej sieci drogowej pozostawia wiele do życzenia. Burmistrz uchwalony budżet na modernizację dróg gminnych zrealizował w ubiegłym roku na poziomie zaledwie 41,18% planu. Na ten temat można by pisać bardzo dużo, przedstawiając gdzie i jakie drogi zmodernizowano. Trafnie to ujął radny Marcin Szarszewski: „Dobór inwestycji drogowych w Urzędzie Miejskim cały czas odbywa się wg klucza: nie gdzie bardziej trzeba, tylko komu trzeba.” Podobnie rzecz się ma z przebudową chodników gminnych. W budżecie radni uchwali kwotę 300 tys. zł, a burmistrz zrealizował ją na poziomie 56,46%.

Za minione lata do roku 2017 włącznie wypłacono odszkodowania na wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych. Z planu 1,5 mln zł, wypłacono 100 tys zł.

Optymistycznie brzmi informacja statystyczna, że na terenie gminy Nasielsk jest 14 placów zabaw (4 w przestrzeni publicznej i 9 na terenach szkół). Ilość obiektów sportowych wymieniona w raporcie również wyglądają imponująco. Stan techniczny tych obiektów jednak pozostawia wiele do życzenia i w tym roku na wniosek Gminnej Rady Sportu część z nich zostanie naprawiona. Na uwagę niewątpliwie zasługuje otwarcie w styczniu 2020 roku lodowiska, które działało przez 2 miesiące. W tym czasie sprzedano 2,8 tys biletów.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Sesja nadzwyczajna w Nasielsku i zmiany w budżecie

W zasadzie powinniśmy się już przyzwyczaić do dwóch rzeczy: zdalnych sesji oraz przesunięć w budżecie z powodów niedoszacowania inwestycji. Ale warto się zastanowić skąd biorą się przesunięcia w budżecie?

Na dzisiejszej sesji będzie tego sporo, ale my podamy tylko dwa przykłady: stadion miejski oraz przedszkole w Starych Pieścirogach.

Stadion Miejski (I etap) miał kosztować poniżej 4 mln zł. Zwracaliśmy uwagę, że inflacja materiałów budowlanych w br. jest bardzo duża i będzie bardzo ciężko zrealizować tę inwestycję za zaplanowane środki. Zwracaliśmy również uwagę, a nawet apelowaliśmy do burmistrza, aby złożył wniosek o środki zewnętrzne na budowę stadionu. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że wniosek nie został złożony, ponieważ burmistrz stara się o dofinansowanie na boiska przy szkołach (wniosek na boiska nie wykluczał złożenia na stadion).

Posunięcie burmistrza pochwalała jedna osoba z Gminnej Rady Sportu zarządzająca od kilku lat stadionem miejskim – „ja bardzo się cieszę, że burmistrz nie składał wniosków na stadion, a otrzyma dofinansowanie na boiska przy szkolne”. W efekcie dofinansowanie na boiska przy szkołach z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej uzyskała tylko szkoła w Budach Siennickich w kwocie 150 tys zł. Reszta szkół z naszej gminy nie miała szans z uwagi na dysponowaną kwotę 30 mln zł udzieloną dla ponad 200 jednostek z Mazowsza. I tu pojawia się kolejna już „furtka” przeniesienia 0,5 mln zł z zadania „Budowa boisk przyszkolnych” na zadanie „Modernizacja Stadionu Miejskiego”. Wcześniej przeniesiono kwotę z modernizacji wybranych odcinków dróg.

Warto zauważyć, że przesuwana kwota wynika m.in. z błędnie zaakceptowanego przez Urząd Miejski w Nasielsku projektu, który nie spełniał wymogów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Czy znów nikt nie poniesie odpowiedzialności?

Przedszkole to kolejny ciekawy temat. Jego budowa miała się zamknąć w kwocie 5,2 mln zł z dofinansowaniem zewnętrznym 1,2 mln zł. Dziś radni będą głosować nad przesunięciem 0,8 mln zł z oddalającej się niestety wizji „Rewitalizacja skweru Jana Pawła II”.

Może dla niektórych pocieszeniem będzie budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku za jedyne ~340 000 zł (połowa z dofinansowania!)?

Jakie w tym wszystkim można wyciągnąć wnioski? Pracownicy Urzędu Miejskiego odpowiedzialni za inwestycje wciąż mają problem nie tylko z napisaniem dobrego wniosku o dofinansowanie zewnętrzne, ale również z oszacowaniem inwestycji. Po Domu Nauczyciela, Bibliotece teraz stadion i przedszkole. Niedoszacowanie powoduje wymuszone przesunięcia kosztem innych inwestycji.

Z drugiej strony oferenci biorący udział w przetargu podają kwotę za jaką zrealizują inwestycje na podstawie dostępnej dokumentacji tzw. projektów. Dziwne jest zatem dlaczego burmistrz Ruszkowski tak łatwo dokłada Wykonawcom pieniądze. Jest to nie fair w stosunku do innych oferentów, którzy być może byli niewiele drożsi. Ale może byli drożsi, bo lepiej skalkulowali koszta realizacji?

Więcej:

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 – Usługi komunalne

Z „Raportu o stanie Gminy Nasielsk za 2020 rok” możemy przeczytać, że usługi komunalne, w tym zaopatrzenie w sieć wodociągową jest na poziomie 90%. Zdecydowanie gorzej jest z siecią kanalizacyjną, która w ocenie przygotowujących raport jest niedostateczna i duża część mieszkańców miasta jest poza jej zasięgiem. Na koniec 2020 roku do sieci kanalizacyjnej było podłączonych ok 42% mieszkańców Gminy Nasielsk.

Negatywna ocena małej ilości sieci kanalizacyjnej jest w wielu materiałach przygotowanych przez Urząd Miejski w Nasielsku z lat poprzednich. Trzeba jednak podkreślić, że to zadanie wymaga znacznych nakładów finansowych, najlepiej z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Budowę małych sieci wodociągowo-kanalizacyjnych zrealizowano w 2020 r. za kwotę prawie 150 tys. zł. natomiast na odcinku ul. Leśnej (do torów) wybudowano w 2020 r. kanalizację za kwotę 480 tys zł.

Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 - Usługi komunalne

Mieszkańcy ulic: Ogrodowej, Miodowej, Chmielnej, Cisowej, Gajowej, Grabowej, Jaworowej, Sosnowej oraz kilku domów w bliskim sąsiedztwie ul. 11 Listopada w niedługim czasie wg zapewnień Urzędu Miejskiego doczekają się kanalizacji.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Drogi w Nasielsku za głosowanie?

Kolejne inwestycje drogowe ogłoszone przez burmistrza Ruszkowskiego budzą kontrowersje. Bez żadnych dyskusji w radzie, ani komisji zostaną zmodernizowane wybrane odcinki dróg.

Słowo „wybrane” odzwierciedla sytuację doboru inwestycji, ponieważ inwestycje odbędą się w okręgach 8 radnych, którzy zawsze podnoszą rękę, aby bezdyskusyjnie poprzeć uchwały burmistrza lub odrzucić propozycje zgłaszane przez opozycyjnych radnych.

Jak będzie wyglądać Gmina Nasielsk na koniec tej kadencji? Co z rozwojem w innych okręgach? Czy nierówny rozwój naszej gminy pod kątem infrastruktury drogowej będzie sprzyjał rozwojowi?W czyich okręgach odbędą się inwestycje?

 • radny Kordowski: Nasielsk ul. Cicha i ul. Krótka;
 • radny Sawicki: Stare Pieścirogi ul. Poziomkowa;
 • radny Kalinowski: Słustowo;
 • radny Dłutowski: Krzyczki Żabiczki;
 • radny Lewandowski: Studzianki;
 • radny Fronczak: Mogowo ul. Długa i ul. Łączna;
 • radny Lubliniecki: Zaborze;
 • radny Gers: ul. Leśna – dlaczego akurat tu?;

Został pominięty w tej statystyce radny Brodowski, ale „u niego” wykonane będzie kilka ulic: Podmiejska, Przechodnia, Łączna, Krupki.

Drogi w Nasielsku za głosowanie?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 – gospodarka

 Raport o stanie Gminy Nasielsk 2020 - gospodarka

„Raport o stanie Gminy Nasielsk za 2020 rok” podkreśla, że dominującym sektorem gospodarki w naszej gminie jest rolnictwo (2650 gospodarstw), a średnia wielkość gospodarstwa to 6,5 ha. Większość rolników jednak pracuje poza rolnictwem. Nieduży przemysł i usługi nie zapewniają mieszkańcom naszej gminy odpowiedniej ilości miejsc pracy i dlatego większość z nas dojeżdża do pracy, głównie do Warszawy.

W gminie Nasielsk jest zarejestrowanych 1341 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Zadłużenie gminy Nasielsk na koniec 2020 r. wyniosło 28,5 mln zł i w porównaniu z rokiem 2018 wzrosło o 5,7 mln zł. Zwiększyły się za to dochody własne z 31,82 % w roku 2018 do 38,16 % w roku ubiegłym. Na dochody własne gminy miał wpływ m.in. uchwalony przez Radę Miejską wzrost podatków od nieruchomości, ale również większe wpływy z PIT.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Konsultacje społeczne „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”

UWAGA! Dziś ostatni dzień, żeby wziąć udział w konsultacjach społecznych dla projektu „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”.

Do końca dnia mamy czas, aby wypełnić ankietę online: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qHxiMbJP2EyaKozz58W_GWM1xY_X3FFAlH1BX8vcEb5UODlYRDVaTTZFTDhQMUkxUUdFSUZVVzc5UC4u
Więcej na stronie firmy Databout: https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/

Aktualnie objętych konsultacjami jest 7 korytarzy kolejowych:

 • korytarz 1 i 2 przechodzi przez wsie Cegielnia Psucka, Studzianki, Mogowo, Pieścirogi, Kosewo, Kątne, Mazewo, Jackowo;
 • korytarz 4 przechodzi przez Psucin i dalej podobnie jak korytarz 1 i 2;
 • korytarze 3, 5 i 6 wchodzą w teren gminy Nasielsk od południa, żeby w okolicy Miękoszyna połączyć się z istniejącą linią kolejową;
 • korytarz 7 – rozbudowa istniejącego szlaku kolejowego o dodatkowy tor. Wariant najmniej ingerujący w tereny gminy Nasielsk. Wariant ten również najmniej ingeruje w sąsiednie gminy jak Wieliszew, Jabłonna czy Pomiechówek;
Konsultacje społeczne „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”

Korytarz 7 wydaje się najbardziej korzystny, choć trzeba pamiętać, że może to wiązać się z utrudnieniami w podróżowaniu w trakcie budowy, a poszerzenie istniejącego torowiska będzie miało wpływ również na wielu mieszkańców naszej gminy. Za tym wariantem opowiedzieli się włodarze sąsiednich gmin z racji na najmniejsze szkody społeczne.

Inne zdanie w temacie ma burmistrz Ruszkowski, który zdecydowanie opowiada się za wariantem 3: https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1648308195369401
Jest to o tyle zastanawiające, że na jednej z sesji burmistrz opowiedział się za ratowaniem lotniska w Modlinie i obroną miejsc pracy. Ale trzeba pamiętać, że proponowany przez burmistrza Ruszkowskiego korytarz 3 będzie marginalizował rolę tego lotniska. Co innego korytarz 7, który przebiega przez Modlin.

Nie ma idealnego wariantu. Każdy będzie w jakiś sposób ingerował w życie części mieszkańców Gminy Nasielsk. Ale jak pokazały poprzednie konsultacje nasz głos się liczy. Dlatego włączmy się do konsultacji My wszyscy. Wspólnie bierzmy odpowiedzialność za nasza Gminę, jak i Polskę!

Szerzej o naszym spojrzeniu na budowę nowej linii kolejowej, problemach społecznych i wpływu na nasze codzienne życie: https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/686819118523203
Protest zorganizowany przez Gminę Wieliszew, w którym wzięli udział mieszkańcy naszej gminy: https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/685548595316922

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy kierować je na nasz profil Facebook lub email stowarzyszenie@aktywnynasielsk.org.pl

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Absolutorium dla Burmistrza Nasielska Bogdana Ruszkowskiego

11 radnych głosowało za udzieleniem burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

W trakcie debaty głos zabrał Radny Marcin Szarszewski, który podał powód dla którego nie udzielił wotum zaufania dla burmistrza Ruszkowskiego. Ciężko się z nim nie zgodzić:

Ciężko zrozumieć też głosowanie niektórych Radnych za udzieleniem poparcia, którzy mają wiedzę, że Burmistrz Nasielska ma problem z realizacją zadań w ich okręgach, choć te wynikają z budżetu.

Sesja z udzieleniem absolutorium, to jedyna okazja, gdzie prawo zezwala Nam – Mieszkańcom na zabranie głosu. Po raz kolejny zaapelowaliśmy do burmistrza Ruszkowskiego, aby odmienne zdanie wielu z nas traktował jako punkt wyjścia do rozmowy i przekonywania mieszkańców o swojej działalności.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk