Nasielsk działa! Pierwsze maseczki dla Caritasu!

Maseczki dla Caritas Nasielsk

Się dzieje w Nasielsku… pierwsze maseczki już trafiły do Caritasu w Nasielsku! A kolejne w trakcie szycia!

Dziękujemy również za wpłaty na nasze konto na rzecz akcji Nasielsk Szyje Maseczki. Za wpłacone datki jutro odbieramy większą partię gumek, które wykorzystamy do szycia kolejnych maseczek.

Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć akcję i wpłacić środki na zakup materiałów (brakuje przede wszystkim gumek/troczków) to podajemy konto stowarzyszenia: 43 1750 0012 0000 0000 4097 2323 (w tytule prosimy o wpisanie „darowizna – maseczki”).

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Się dzieje w Nasielsku… pierwsze maseczki już trafiły do Caritasu w Nasielsku! A kolejne w trakcie szycia!…

Gepostet von Aktywny i Czysty Nasielsk am Montag, 30. März 2020

Komputery dla uczniów z gminy Nasielsk

Drodzy uczniowie oraz rodzice! Sytuacja, w której się znaleźliśmy, to poligon doświadczalny. Wszyscy, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie stanęli przed wielkim wyzwaniem nauki zdalnej.

Dostajemy sygnały, że wielu spośród Was, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, nie dysponuje komputerem do nauki.

Prosimy, aby władze naszego miasta zleciły dyrektorom placówek oświatowych sprawdzenie czy wszyscy uczniowie mają realny dostęp do zdalnego nauczania.

Komputery dla uczniów z gminy Nasielsk

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 szkoły mogą wypożyczyć Wam niezbędny do nauki sprzęt. W szczególności dotyczy to komputerów (zestawów), laptopów czy tabletów.

Jeżeli potrzebujecie komputerów do nauki – nie zwlekajcie! Nie wiemy jak długo jeszcze potrwa nauka zdalna, dlatego prosimy rodziców i uczniów, aby problemy z dostępem do sprzętu zgłaszali wychowawcom, bądź dyrektorom szkoły. Nie róbmy sobie zaległości! Działajmy pozytywnie!

Rozporządzenie ministra edukacji w sprawie komputerów dla uczniów

Apelujemy do burmistrza Nasielska, Radnych, Sołtysów, aby jak najszybciej poinformowali mieszkańców gminy Nasielsk we wszelakich dostępnych kanałach informacyjnych (nie tylko strona WWW i Facebook) o możliwości wypożyczenia sprzętu do zdalnej nauki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji. Prosimy Burmistrza o osobisty nadzór przy wdrażaniu rozporządzenia ministra w naszej gminie.

Przypominamy, że nasze stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk udziela pomocy uczniom i nauczycielom mającym problemy w konfiguracji aplikacji lub przy usuwaniu usterek, które uniemożliwiają naukę. Więcej informacji na https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/03/26/komputerowa-pomoc-dla-dzieci-z-gminy-nasielsk/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Działamy – maseczki dla Nasielska!

Od rana działamy! Nasze stowarzyszenie odebrało materiały na maseczki ochronne od Caritas Nasielsk, Nasielskiej przychodzi przy Sportowej oraz Nowodworskiego Centrum Medycznego. Ale olbrzymią ilość materiałów na maseczki otrzymaliśmy również od EcoWipes z Nowego Dworu Mazowieckiego. Serdecznie dziękujemy.

Maseczki ochronne dla Nasielska

W tej chwili materiały trafiły do mieszkańców Żabiczyna, gdzie są przygotowywane dla osób, które będą szyć. Zapewne pierwsze partie trafią do szycia jutro (a może dziś?). Akcję szycia koordynować będzie pani Angelika Petrykowska.

Prosimy cały czas o zgłaszanie się osób, które wspomogą akcję przy szyciu do nas lub do pani Angeliny Petrykowskiej. Osoby te poza materiałem wraz z troczkami/gumkami dostaną instrukcję jak poprawnie szyć, aby maseczka spełniła standardy oczekiwane przez szpital czy przychodnie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, firmie EcoWipes za okazaną pomoc osobistą, finansową i materialną.

Działamy!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Nasielsk Szyje Maseczki

Szanowni mieszkańcy, mijają kolejne dni w walce z koronawirusem

Wspieraliśmy już szpital w Nowym Dworze Mazowieckim, wspieramy uczniów z problemami ze sprzętem komputerowym do nauki.

Tym razem mieszkanka naszej gminy Nasielsk – Angelina Petrykowska, wyszła z propozycją akcji szycia maseczek ochronnych dla osób. Dla tych, którzy wspierają nas w tej codziennej walce i są narażone na kontakt z wirusem.

Aby móc przystąpić do tej akcji potrzebujemy:

 • wsparcia osób, które potrafią szyć i (najlepiej, ale nie wymagane) posiadają maszynę do szycia,
 • darowizn na konto stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk (43 1750 0012 0000 0000 4097 2323 z tytułem wpłaty „darowizna – maseczki„), dzięki którym zakupimy niezbędny do ich uszycia materiał,
 • zaangażowania osób, które pomogą w dystrybucji maseczek na rzecz potrzebujących służb lub organizacji.

Osoby, które mogłyby pomóc proszone są o kontakt z nami (Fb lub email: stowarzyszenie@aktywnynasielsk.org.pl) lub panią Angeliną. Została utworzona również dedykowana grupa: https://www.facebook.com/groups/620721495146000/

Nasielsk Szyje Maseczki

My jesteśmy już w kontakcie z właściwymi służbami, aby maseczki trafiły tam, gdzie są potrzebne i wyczekiwane oraz spełniły niezbędne wymagania.

My się przyłączamy do tej akcji. A wy?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Komputerowa pomoc dla dzieci z gminy Nasielsk

Uwaga dzieci i młodzież ucząca się w domach (rodzice niech również posłuchają)!

W tych trudnych chwilach wsparcie komputerów w nauce wydaje się nieocenione. Ale jak to czasem bywa, sprzęt lub oprogramowanie potrafią popsuć nam szyki. Jeżeli macie problem z komputerem podczas nauki, to skontaktujcie się z nami przez Facebook Messenger lub email: pomoc@aktywnynasielsk.org.pl.
W miarę naszych możliwości postaramy się wspomóc Was w konfiguracji aplikacji lub przy usuwaniu usterek, które uniemożliwiają naukę.

Nauczyciele, jeżeli potrzebujecie wsparcia przy wyborze aplikacji wspierających nauczanie lub przy ich konfigurowaniu, prosimy również o kontakt.

Pomoc komputerowa dla dzieci i młodzieży uczącej się w domach

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Koronawirus w Nasielsku – jakie działania podejmują przedstawiciele władz?

Zasięg epidemii koronawirusa z dnia na dzień jest coraz większy. My, mieszkańcy gminy Nasielsk, podobnie jak cała Polska obserwujemy oficjalne komunikaty, ale również dociera do nas masa różnych, często niesprawdzonych informacji. Niepokoi nas to, że Urząd Miejski w Nasielsku ogranicza informowanie mieszkańców do minimum, w praktyce kopiując ogólnopolskie informacje, bez odniesienia do sytuacji i potencjalnych problemów naszej gminy. Dlatego apelujemy i prosimy władze naszego miasta, aby z zachowaniem środków ostrożności, burmistrz Nasielska, kierownicy wydziałów, dyrektorzy oraz radni spotkali się i przeanalizowali obecną sytuację, a także możliwe scenariusze.

Koronawirus w Nasielsku

Panowie radni, jesteście przedstawicielami mieszkańców. Prosimy o wsparcie, żebyśmy czuli się wszyscy bezpiecznie.

Koronawirus, to nie tylko problemy zdrowotne, ale także gospodarcze i społeczne. Z tego powodu prosimy władze naszego miasta o rozważenie następujących postulatów:

 1. Ile osób jest objętych kwarantanną w gminie Nasielsk? Czy osoby te są monitorowane przez Urząd Miejski w Nasielsku? Czy rodzinom objętym kwarantanną jest udzielana pomoc?
 2. Zwolnienie z podatków gruntowych firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Nasielsk, które utraciły dochody spowodowane wirusem COVID-19.
 3. Zwolnienie z opłaty czynszowej najemców lokali komunalnych, których dotyka obniżenie dochodów w związku z pandemią.
 4. Czy planowana jest rekompensata w opłatach za gospodarowanie odpadami dla osób, które utraciły dochody?
 5. Czy finanse gminy nie są zagrożone w związku z pandemią wirusa COVID-19? 5. Czy aktualne prace inwestycyjne lub umowy naszej gminy są zagrożone w związku z sytuacją w kraju?
 6. Komunikacja miejska – w zarządzeniu ministra zdrowia jest zapis, że komunikacja może przewozić maksymalnie taką ilość osób na ile autobus ma miejsc dzieloną przez 2… a więc co najmniej 2 razy mniej niż dotychczas (do tej pory można było wozić również pasażerów stojących). Co z najbardziej obleganą linią z miasta do stacji PKP. Czy będą dodatkowe kursy rano, aby ludzie mieli jak się dostać do pracy?
 7. Co z czystością i odkażaniem autobusów oraz przystanków? Burmistrz Nasielska nie udzielił dotychczas odpowiedzi jakie kroki podjął, aby wyeliminować nieprawidłowości pokazane przez stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk.
 8. Kto i w jaki sposób będzie egzekwował zarządzenie o wielkości zgromadzeń, a także te dotyczące przewozów autobusowych, placów zabaw oraz zgromadzeń w kościołach. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy będą patrole policji, straży miejskiej lub OSP?
 9. Czy jest jakiś plan wsparcia dla rodziców i uczniów (szczególnie rodzin wielodzietnych) gdzie może być problem z dostępem do odpowiedniej ilości komputerów i Internetu do nauki zdalnej?
 10. Co z zakupami dla osób starszych i tych z grup ryzyka? Czy to zadanie zgodnie z deklaracją MOPS Nasielsk jest w praktyce realizowane?
 11. Co ze zwierzętami domowymi osób z grup ryzyka?
 12. Czy gmina Nasielsk lub radni powiatowi przyłączyli się do udzielenia pomocy finansowej dla szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim wzorem np. gminy Zakroczym (nasze stowarzyszenie również zorganizowało i przekazało pomoc finansową).
 13. Czy przychodnie z gminy Nasielsk są gotowe na zwiększającą się skalę zagrożenia (maseczki, materiały ochronne dla pracowników, środki dezynfekujące)?
 14. Czy dla strażaków OSP z gminy Nasielsk, którzy jako pierwsi niosą pomoc, jest wystarczająca ilość środków ochronnych (maseczki, materiały ochronne dla pracowników, środki dezynfekujące)?
 15. Czy pracownicy komunalni pracują w środkach ochrony osobistej? Czy użyty sprzęt podlega po wykonanej pracy dezynfekcji?

W dniu dzisiejszym Komisariat Policji w Nasielsku rozpoczął patrole ulic, aby zweryfikować jak mieszkańcy stosują się do obowiązujących zasad przedstawionych przez rząd: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Ile udało się pozyskać gminie Nasielsk funduszy ze środków UE?

Obecna perspektywa funduszy UE sporządzona na lata 2014-2020 dobiega końca. Ten kilkuletni budżet UE, pozwala na realizację różnych wydatków m.in. polityki spójności – głównego nurtu wydatków UE – skierowanego na poprawę jakości życia obywateli (infrastruktura, kanalizacja, wodociągi, edukacja, zatrudnienie itp.)

Urząd Miejski w Nasielsku
Urząd Miejski w Nasielsku

Gminie Nasielsk udało się pozyskać 17,8 mln zł. Dużo to, czy mało?

O skuteczności nasielskich urzędników w sprawach funduszy pisaliśmy niejednokrotnie i nadal temat pozyskanych środków jest w nasielskim urzędzie tajemnicą. Mamy nadzieję, że komisja rewizyjna, mająca w planach na 2020 rok kontrolę tego obszaru, dokładnie przeanalizuje ten problem.

Porównajmy efekty gminy Nasielsk i wybranych pobliskich:

 • Pomiechówek – 237,7 mln zł, jak na taką małą gminę to kosmiczna kwota
 • Czosnów 176,6 mln
 • Nowy Dwór Mazowiecki 166,9 mln zł
 • Jabłonna 121,9 mln zł
 • Legionowo 114,1 mln zł
 • Nieporęt 69,4 mln zł
 • Pułtusk 68,3 mln zł
 • Leoncin 50,3 mln zł
 • Wieliszew 50 mln zł
 • Nowe Miasto 23,2 mln zł
 • Załuski 25,3 mln zł
 • Serock 22,3 mln zł
 • Winnica 7,2 mln zł
 • Zakroczym 4 mln zł

Różnice są spore i stawiają one wiele pytań. Brak pomysłów na projekty? Słabe zaangażowanie i współpraca pracowników Urzędu w Nasielsku i mieszkańców? A może odrzucone wnioski? Czy też nie ma potrzeb na inwestycje w gminie Nasielsk? Jak widać wielkość gminy nie ma znaczenia… Pytań jest więcej, zachęcamy Państwa do własnych przemyśleń i podzielenia się nimi w komentarzach.

Warto podkreślić, że wsparcie funduszy europejskich to szansa dla każdej gminy jeśli mają merytoryczne projekty, spełniające wymagania danego programu. Pamiętajmy, że po kończącej się aktualnej perspektywie, kolejna ma być mniejsza w środkach o ok. 25%

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/finanse/gus-o-projektach-ue-w-gminach-od-160-tys-w-zabrodziu-do-20-mld-zl-w-warszawie

Międzynarodowy Dzień Lasu

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasu, dzień w którym chcemy zwiększać świadomość społeczeństwa, jak ważną rolę pełni on w życiu człowieka. W tym roku odbywa się pod hasłem „Lasy i różnorodność biologiczna. Zbyt cenne by je tracić”.

W Nasielsku powinniśmy spoglądać na las ze szczególną troską. Lesistość w Polsce wynosi około 30% i z roku na rok powierzchni tej przybywa. Niestety u nas ten wskaźnik nie wygląda najlepiej – około 12%, a dalsza ekspansja człowieka w najbliższym czasie na terenie nasze gminy może jeszcze obniżyć lesistość.

Las w gminie Nasielsk

Dwa z trzech wariantów planowanej nowej linii kolejowej przebiegają przez las chrcyński, las położony w bliskim sąsiedztwie miasta Nasielsk. Ale czy tylko ekspansja kolejowa zagraża naszym lasom? Niestety każdego dnia możemy się przekonać, że my – mieszkańcy – nie dbamy o nasze lasy wystarczająco dobrze. Co chwilę możemy znaleźć kolejne śmieci wrzucane do lasu. A kto je wyrzuca?!

Trzeba pamiętać, że las to przede wszystkim dom wszelakich form życia – dużych jak i małych, które czasem spotkamy na spacerze, które prowadzą dzienny jak i nocny tryb życia. A co napisały Lasy Państwowe o tych wszystkich leśnych mieszkańcach?!

„Nawet najmniejsze z nich odgrywają ogromną rolę. Ciężko się trudząc, by podtrzymać życie. Umożliwiając wzrost drzew oraz innych niezwykłych roślin. Czasami nawet działając niezauważenie.”

A przede wszystkim „to bohaterowie kręgu życia, który utrzymuje zdrowie naszej planety”. Ale ta różnorodność jest poważnie zagrożona. W szczególności na terenie naszej gminy Nasielsk, gdzie przy niskiej lesistości rozważane są olbrzymie wycinki w nadchodzących latach. Tylko czy nasza natura nie zbuntuje się przeciwko nam? Czy w końcu opamiętamy się?

„Troszczmy się o nasz jedyny dom, chrońmy nasze lasy!”.

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego specjalnie na ten dzień przez Lasy Państwowe: https://youtu.be/CwR_APy2LQQ

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Pomoc dla Nowodworskiego Centrum Medycznego

Szanowni mieszkańcy, w tej trudnej sytuacji jaką jest zagrożenie epidemiczne i walka z koronawirusem Nowodworskie Centrum Medyczne zwróciło się z apelem do mieszkańców naszego powiatu o wszelaką pomoc, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania szpitala.

Pomoc dla Nowodworskiego Centrum Medycznego

Kontaktowaliśmy się z pracownikami szpitala w tym temacie. Próbowaliśmy również pozyskać z okolicznych aptek materiały niezbędne dla szpitala. W chwili obecnej ciężko jest cokolwiek nabyć z tej listy. Jeśli chodzi o źródła zakupów takiego sprzętu to szpital póki co sytuację ma opanowaną.

Jednak Dyrektor NCM Jacek Kasperski informuje o rosnących cenach materiałów medycznych. I przykładowo, w tej chwili koszt maseczek chirurgicznych wzrósł z 10 gr do 4 zł. To bardzo trudna sytuacja dla szpitala.

Dlatego chyba najlepszą formą wsparcia jest wpłata na specjalnie utworzone konto: 04 8009 1062 0012 9554 2007 0322 (specjalne konto darowizn pieniężnych).

Z informacji uzyskanych z Nowodworskiego Centrum Medycznego wiemy, że najbardziej potrzebne są następujące materiały:

 • maseczki (chirurgiczne i z filtrem HEPA),
 • kombinezony ochronne (idealne z obuwiem ochronnym),
 • środki do dezynfekcji.

Jeżeli państwo mają możliwość pozyskania następujących materiałów prosimy o kontakt z NCM (email: sekretariat@ncm.med.pl) lub z nami (mail: stowarzyszenie@aktywnynasielsk.org.pl; my już przekażemy materiały szpitalowi). Ale każda pomoc udzielona będzie na wagę złota.

Aktualnie nie brakuje produktów spożywczych i NCM nie grozi wypowiedzenie umowy przez firmy, które takie produkty dostarczają.

My i nasi znajomi wsłuchaliśmy się w apel Nowodworskiego Centrum Medycznego i w miarę naszych możliwości zasililiśmy specjalne konto. A państwo przyłączą się razem z nami? Dziękujemy!

https://e-portal.ncm.med.pl/2020/03/18/apel-do-mieszkancow-powiatu-nowodworskiego/

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Urząd Miejski w Nasielski planuje zabić 25 bobrów europejskich

Czy Urząd Miejski w Nasielsku zlecił odstrzał redukcyjny niedocenionych bobrów? Wygląda na to, że tak.

Zmartwiła nas planowana egzekucja na zwierzętach, które ratują nas przed suszą. A ta w tym roku może być największa od 50 lat, jak ostrzega nasz rząd.

Urząd Miejski w Nasielsku planuje zabić 25 bobrów europejskich na terenie gminy Nasielsk

Najpożyteczniejsi budowniczy gminy Nasielsk dbają, by zatrzymać wodę z i tak mizernych opadów w skali roku. Tworzą tamy i rozlewiska, by to co spadnie miało więcej czasu na wsiąkniecie w glebę, gasząc pragnienie roślin i zwierząt. Działają sprawnie na Nasielnej i innych ciekach wodnych Ziemi Nasielskiej. Podwyższają poziom wód naszej sieci wodnej, by ograniczyć skutki 3 roku z rzędu niskiego bilansu wodnego zmierzającego do kolejnej wielkiej suszy.

Tymczasem Wydział środowiska i rozwoju obszarów wiejskich w Nasielsku zlecił za kwotę 25000 zł zadanie: „Współpraca mająca na celu ograniczenia szkód powodowanych przez bobry europejskie’’.

Co się kryje pod zleceniem „ograniczenia szkód powodowanych przez bobry europejskie”?

Zakres działań jest obszerny: niszczenie, uszkadzanie nor, tam, siedlisk, płoszenie i zabijanie przypadkowo wytypowanych 25 osobników. Z odpowiedzi, które otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Nasielsku wynika również, że zwrócił się on do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wymaganego wydania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do bobra europejskiego (ochrona częściowa gatunku).

Urząd Miejski w Nasielsku poinformował nas również, że nie mierzono populacji bobra i nie posiadają informacji nt. ilości złożonych wniosków z tytułu szkód wyrządzonych przez bobry.

Jednak Urząd Miejski już twardo stwierdza, że „Wg ogólnych szacunków i zgłoszeń miejsc występowania populacja na terenie Gminy Nasielsk jest bardzo liczna” – tylko na jakiej podstawie?

I skąd zatem taki śmiertelny wymiar kary na bobry?

Czy wg Urzędu Miejskiego w Nasielsku w dobie suszy celem tych działań jest bezpieczeństwo mieszkańców? W szczególności, że żyjemy w czasach najniższych stanów rzek i wód gruntowych od kilku lat. Czy rolnicy nie narzekają na niedobór opadów?

W związku z działaniami Urzędu Miejskiego w Nasielsku zwróciliśmy się o merytoryczne wsparcie do Stowarzyszenie Nasz Bóbr.

Pamiętajmy, że woda to dar i życie przyrody oraz nasze.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk