Wesprzyjmy Agatę z gminy Nasielsk

Mieszkanka gminy Nasielsk z Kędzierzawic potrzebuje naszej pomocy.

Wesprzyjmy Agatę z gminy Nasielsk

Agata, młoda 23-letnia dziewczyna marzy, aby normalnie chodzić. Urodziła się z deformacją prawej kości udowej i zanikiem stawu biodrowego. Pomimo trzech skomplikowanych operacji dziś porusza się o ortezie, a jej prawa noga jest o 23 cm krótsza od lewej. Dodatkowych trudności w życiu codziennym przysparza jej niesprawna prawa dłoń, która również jest zdeformowana. Na domiar złego 4 lata temu mama Agaty uległa wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego straciła władzę w nogach i porusza się na wózku inwalidzkim. Ta smutna historia dzieje się na naszych oczach, tu w naszej niewielkiej gminie Nasielsk.

Kilka tygodni temu w życiu Agaty, jak sama mówi, pojawiła się iskra nadziei. Słynny kanadyjski chirurg dr Dror Paley specjalizujący się w procedurach wydłużania kończyn, zaplanował dla Agaty operację dłoni i wydłużenia kości udowej. To spowodowało u Agaty eksplozję radości i wiarę, że w końcu będzie mogła normalnie chodzić, nosić piękne buty i kiedyś zatańczyć. Niestety cena za te marzenia jest niebagatelna i sięga blisko 600 tys.zł. Więcej informacji o Agacie w materiale TVP3.

Wesprzyjmy Agatę z gminy Nasielsk

Mieszkanka naszej małej społeczności z Kędzierzawic potrzebuje naszej pomocy. Agata, młoda 23-letnia dziewczyna marzy, aby normalnie chodzić. Urodziła się z deformacją prawej kości udowej i zanikiem stawu biodrowego. Pomimo trzech skomplikowanych operacji dziś porusza się o ortezie, a jej prawa noga jest o 23 cm krótsza od lewej. Dodatkowych trudności w życiu codziennym przysparza jej niesprawna prawa dłoń, która również jest zdeformowana. Dodatkowych trudności w życiu codziennym przysparza jej niesprawna prawa dłoń, która również jest zdeformowana. Na domiar złego 4 lata temu mama Agaty uległa wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego straciła władzę w nogach i porusza się na wózku inwalidzkim. Ta smutna historia dzieje się na naszych oczach, tu w naszej niewielkiej gminie.Kilka tygodni temu w życiu Agaty, jak sama mówi, pojawiła się iskra nadziei. Słynny kanadyjski chirurg dr Dror Paley specjalizujący się w procedurach wydłużania kończyn, zaplanował dla Agaty operację dłoni i wydłużenia kości udowej. To spowodowało u Agaty eksplozję radości i wiarę, że w końcu będzie mogła normalnie chodzić, nosić piękne buty i kiedyś zatańczyć. Niestety cena za te marzenia jest niebagatelna i sięga blisko 600 tys.zł. Więcej informacji o Agacie w materiale TVP3.Nie stójmy z boku przyglądając się tej smutnej historii, pomóżmy Agacie, ta młoda pełna wiary i optymizmu dziewczyna naprawdę zasługuje na więcej.Pomóżmy Agacie! https://www.siepomaga.pl/agataStowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Gepostet von Aktywny i Czysty Nasielsk am Donnerstag, 13. Februar 2020

Nie stójmy z boku przyglądając się tej smutnej historii, pomóżmy Agacie, ta młoda pełna wiary i optymizmu dziewczyna naprawdę zasługuje na więcej.

Pomóżmy Agacie! https://www.siepomaga.pl/agata

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyla w całości decyzję Burmistrza Nasielska dla Psucina

To już przestaje być śmieszne. Czy nie po to wybraliśmy Burmistrza Nasielska, aby w naszym imieniu dobrze rządził gminą? Minął prawie rok od spotkania radnych i burmistrza z mieszkańcami Psucina, którzy protestowali przeciwko budowie chlewni blisko swoich domów. Wtedy też reprezentujący mieszkańców gminy Nasielsk, mecenas Karol Podgórny przytoczył przepisy prawne, których nie spełnił Urząd Miejski w Nasielsku wydając decyzję dla inwestycji budynku inwestorskiego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyla w całości decyzję Burmistrza Nasielska dla Psucina

Panowie radni: Świderski, Sawicki, Gers i Lubieniecki zamiast zastanowić się nad oceną tych przepisów, zgodnie stanęli murem za swoim burmistrzem. „Czy to jest polityka, czy brak logiki?” spuentował wypowiedzi naszych władz pan mecenas Podgórny.

Pod koniec stycznia 2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) uchyliło w całości decyzję burmistrza Nasielska. SKO w orzeczeniu podkreśliło, że burmistrz Nasielska nie ocenił materiałów dowodowych w sposób wystarczający. Odmówienie udziału stron w postępowaniu, a także brak wykonania przez Urząd Miejski w Nasielsku kumulacji oddziaływania zostało przez skład orzekający SKO krytycznie ocenione.

Należy mieć nadzieję, że kolejna już sprawa, która wraca niczym bumerang do nasielskich urzędników zostanie potraktowana z najwyższą starannością, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli o czym mówią przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego .

Tylko czy zapewnienie udzielone przez kancelarię prawną obsługującą Urząd Miejski w Nasielsku w tej sprawie nas uspokoi? „Wszystko jest pod kontrolą, prowadzone przez fachowców i analizowane. Proszę nie mieć tutaj obaw” – prawnik J. Nieścior, VI sesja Rady Miejskiej w Nasielsku 23.05.2019 r.

Więcej na:

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Konsultacje społeczne – Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. zachęca do zgłaszania uwag do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL). Uwagi zgłoszone przez mieszkańców mają udoskonalić studium oraz wspomóc przy zdefiniowaniu lokalizacji szlaków kolejowych i drogowych w obrębie wyznaczonych korytarzy.

Konsultacje społeczne - Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - gmina Nasielsk

Przebieg tras przez gminę Nasielsk

Dla gminy Nasielsk będą to:

Termin składania uwag do studium

Uwagi można składać do 10 marca 2020 r. włącznie.
Możliwe jest również wysłanie wypełnionego dokumentu (do pobrania z https://cpk.pl/uploads/media/5e3d9db422425/konsultacje-ssl-wersja-do-pobrania.pdf) w następujący sposób:

  • wysyłając formularz na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl
  • przesłać formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, z dopiskiem „Konsultacje SSL”
  • składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (tj. w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze, w godzinach 9.00 –15.00.

Komplet dokumentów (mapy, studium) dostępne są pod adresem: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Więcej też na stronach stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk:

My również zachęcamy wszystkich zainteresowanych z gminy Nasielsk do zabrania głosu. To najlepszy moment, aby wyrazić swoją opinię.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Nowa linia kolejowa nr 20 przebiega przez gminę Nasielsk

Nie tylko Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej w planach będzie przecinać gminę Nasielsk (o czym wspominaliśmy w komentarzach). PKP PLK rozpoczęło działania zmierzające do powstania nowej linii kolejowej nr 20. Trasa miałaby łączyć odcinek Warszawa Choszczówka/Legionowo z miejscowością Kątne lub Świercze dla prędkości 250km/h.

I tu już robi się znacznie ciekawiej, bo chociaż przez gminę Nasielsk przebiegają 3 warianty to widać, że ich trasy są bardziej zróżnicowane niż obwodnicy.

Szlaki kolejowe w gminie Nasielsk

Planowana linia kolejowa Legionowo Nasielsk nr 20

I tak odcinek pomarańczowy w dużej części pokrywa się z przedwojenną trasą prowadząc m.in. przez Cegielnię Psucką i omijając Pieścirogi przechodzi przez Morgi, Kosewo aż do Kątnych. Wariant zielony i jasnoniebieski początkowo przez naszą gminę przechodzi przez Nunę, Lorcin, Żabiczyn i las w Chrcynnie. Następnie wariant zielony przebiega przez południowe obrzeża Nasielska docierając do Kosewa, żeby w okolicy Mazewa połączyć się z istniejącym szlakiem. Wariant jasnoniebieski przecinając las w Chrcynnie przejdzie przez Pniewo, Głodowo Wielkie i omijając od północy Jackowo Dworskie dotrze do Świercz.

Przetarg i konsultacje społeczne

Z materiałów dostępnych w internecie można wywnioskować, że główny cel linii nr 20 to ruch dalekobieżny (pociągi InterCity) i sama trasa raczej nie będzie miała znaczenia lokalnego. Ale na szczegóły będziemy musieli poczekać aż powstanie dokumentacja przedprojektowa na którą PKP PLK ogłosiło przetarg: https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/963/details
Wspomniana we wcześniejszym poście Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej jak i rozbudowa linii Legionowo Nasielsk to też część dokumentu „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”, który jest w opracowaniu.

Stacja kolejowa PKP Nasielsk

W ramach opracowania ostatecznej wersji studium zostały ogłoszone konsultacje społeczne, które będą trwały do 10 marca 2020. Uwagi można składać na formularzach dostępnych na stronie https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl. Na tej stronie znajdują się również szczegółowe mapy jak i studium.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW) przecina gminę Nasielsk

Północny odcinek Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) planowany jest przez południowy obszar gminy Nasielsk (wszystkie warianty tą samą trasą). Obwodnica przebiegająca przez naszą gminę będzie miała status drogi ekspresowej (2×2). Dotychczasowe informacje z GDDKiA nie pozwalały dokładnie stwierdzić jak trasa będzie przebiegała przez naszą gminę. Jednak w ostatnich dniach dokładniejsze mapy pojawiły się na stronie dotyczącej Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przebieg trasy

Trasa na terenie gminy Nasielsk od wschodu będzie przebiegać między wsiami Popowo Borowe, a Stanisławowem. Następnie między Lorcinem, a Nuną dotrze do Krogul (od północy) i Bud Siennickich aż po Lelewo i Borkowo. Koniecznie musimy tutaj zaznaczyć, że proponowany przebieg jest cały czas w opracowaniu, a badane korytarze mają szerokość ok. 5km i w ich obrębie mogą zachodzić zmiany. Przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zaplanowane jest na lata 2020 – 2024 i dopiero w nim zostanie zaproponowany finalny przebieg trasy.
Szczegóły na https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej przebiega przez gminę Nasielsk

Szansa dla gminy Nasielsk?

Czy planowana budowa drogi ekspresowej przyczyni się do rozwoju gminy Nasielsk? Sama budowa może przynieść krótkotrwały efekt w postaci wzrostu zatrudnienia osób do jej budowy. Znacznie trudniej jest uzyskać efekt długoterminowy. Droga ekspresowa na pewno zwiększa możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym, jednak nie jest to warunek wystarczający. To i jak zostanie on wykorzystany zależy od nasielskich władz samorządowych.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Ostrzeżenie przed porywistym wiatrem na terenie gminy Nasielsk

Drodzy mieszkańcy, po dzisiejszej ładnej i spokojnej aurze („cisza przed burzą”) w w gminie Nasielsk czekają nas najprawdopodobniej niespokojne chwile.

Zbliżający się orkan będzie oddziaływał także na naszą gminę. W ciągu doby mogą występować bardzo silne porywy wiatru rzędu ok. 70-90 km/h. Wraz z nim pojawią się silniejsze opady deszczu oraz możliwe słabe burze. A na dodatek dojdzie do tego szybko spadające ciśnienie. Silniejszy wiatr może utrzymać się do środy.

Gmina Nasielsk - porywiste wiatry

Warto zabezpieczyć na zewnątrz przedmioty i nie parkować pojazdów pod drzewami! Należy również liczyć się z utrudnieniami przez połamane drzewa czy awarie sieci energetycznej.

Więcej o zjawisku: Silne wietrzenie m.in Polski zawdzięczamy głębokiemu niżu ”Sabine” sunącego znad Atlantyku w stronę Skandynawii. Jego działanie potęguje duży gradient ciśnienia między południem a północą Europy. Na obszarze Polski może być nawet 18-20 hPa różnicy. Prawdopodobne jest także uderzenie szkwału, wtedy porywy wiatru mogą być dużo silniejsze (do 100 km/h).

Alert: http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Park Nauki Torus w Ciechanowie – pomysł na weekend

Nasielska wieża ciśnień przy stacji kolejowej póki co nie znalazła pomysłu na siebie. Za to ta odległa o równe 34,5 km od naszej stała się wizytówką Parku Nauki Torus. Witamy w Ciechanowie!

Park Nauki Torus w Ciechanowie

Park Nauki Torus w Ciechanowie

Ciechanów ostatnimi laty mocno zmienił się na DUŻY PLUS. Warto zaplanować tam choć jeden dzień, a z dziećmi wybrać się właśnie pod wieżę ciśnień, przy której zlokalizowano wspomniany Park Nauki. Może nie jest tak wielki jak Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ale godzina na skorzystanie ze wszystkich atrakcji nie wystarczy. Szczególnie jak udamy się tam z naszymi pociechami. Choć proszę uwierzyć – dorośli też nie mogą się oderwać od niektórych eksponatów. Znajdują się tam 3 sale, w których ekspozycje edukacyjne dotyczą głównie nauk ścisłych. Jednakże każdy punkt programu wciąga, w szczególności gra dla dwóch osób, w których do walki staje bezpośrednio nasz… no właśnie… nasz mózg!

Zwiedzać można indywidualnie lub z przewodnikiem, a ceny biletów to – 12 zł osoba dorosła (11 zł z KDR) i 8 zł bilet dla dzieci i młodzieży (7 zł z KDR). Bilet rodzinny do 7 osób to koszt 40 zł.

Park Nauki Torus w Ciechanowie

Po zrobieniu sobie zdjęcia „selfie” pod samą wieżą ciśnień (która robi duże wrażenie) możemy się przejść do kawiarni, która znajduje się w budynku Parku Nauki, w której można do ciepłej kawki (i nie tylko) zjeść na zimno i ciepło smaczne posiłki.

Dojazd do Parku Nauki

Park Nauki Torus w Ciechanowie

Park Nauki Torus znajduje się przy ulicy Płockiej 34 w Ciechanowie. Jeżeli chcemy odpocząć od samochodu to możliwy jest dojazd pociągiem do stacji Ciechanów Przemysłowy (i niecałe 2 km spacerku) lub do stacji Ciechanów i skorzystać z lokalnej komunikacji (warto jednak wcześniej sprawdzić godziny odjazdów autobusów).

Co jeszcze warto zobaczyć?

A jeżeli komuś starczy sił, to można się np. przejść ciechanowskim deptakiem – ulicą Warszawską i mijając pl. Jana Pawła II dojść aż do Zamku Książąt Mazowieckich. Ale tu lista ciechanowskich atrakcji się nie kończy. Ale może o tym napiszemy innym razem.

Zamek Książąt Mazowiecki w Ciechanowie

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Nadchodząca susza – czy mieszkańcy gminy Nasielsk są na nią gotowi?

„A takich zbiorników nie ma potrzeby wg mnie budować, jakichś retencyjnych, żeby były tereny zalewowe.” – takie słowa padły z ust radnego Kalinowskiego w czerwcu na VIII Sesji Rady Miejskiej w Nasielsku. Czy takie zbiorniki nie są rzeczywiście potrzebne?

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk poinformował, że „ (…) będzie bardzo trudna wiosna, bo tych opadów mamy teraz mało. Jeśli taka sytuacja się utrzyma, to możemy mieć suszę chyba najbardziej w swojej mocy najsilniejszą w porównaniu z ostatnim pięćdziesięcioleciem ”. Czy Nasielsk jest gotowy na suszę czy ze względu na opieszałość radnych i władz samorządowych musimy się przygotować do tego samodzielnie?

Wszystko wskazuje, że rząd będzie chciał nas w tej prywatnej walce wesprzeć poprzez uruchomienie programów indywidualnych – np. wsparcie przy budowach własnych studni głębinowych. Minister wspomina również o możliwości budowy zbiorników wodnych do 1 tyś m2, które można budować bez jakichkolwiek pozwoleń.

Ministerstwo rolnictwa planuje również uruchomić programy melioracyjne. Tylko rodzi się pytanie – czy radni gminy Nasielsk nadal uważają, że nie potrzebujemy takich zbiorników? A może nowo powołane Ministerstwo Klimatu swoimi spec-ustawami skutecznie wpłynie na poprawę pogody?

I szkoda, że pan radny Świderski zapomniał, że w obowiązującej strategii rozwoju gminy Nasielsk z 2014 roku, za którą osobiście głosował, teren pod retencję został wskazany.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Kurnik na 39,9 tyś kur koło Nasielska

Sprawa kurników w Mazewie Dworskim A (w gminie Nasielsk), czy raczej fermy drobiowej usytuowanej w 2 budynkach, intensywnej hodowli i transporcie 239 400 tys. kurczaków rocznie, oborniku wynoszącym 440 000 ton, to temat dyskusji mieszkańców okolicznych wsi z Burmistrzem Bogdanem Ruszkowskim. Spotkanie odbyło się w ubiegłą niedzielę 26 stycznia br.

Mazewo Dworskie A koło Nasielska

Zacznijmy od końca. Wygrana sprawa w NSA w styczniu 2019 r. – to sprawa kasacyjna, którą doprowadziła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego jedna z mieszkanek, nie zgadzająca się z decyzjami wydanymi przez Urząd Miejski w Nasielsku, a mówiąc dokładniej na wydane decyzje Burmistrza Nasielska i decyzję środowiskową przygotowaną przez Wydział Środowiska.

Na jesieni 2014 r. na wniosek inwestora we wsi Mazewo Dworskie A, zaledwie około 100 m od zwartej zabudowy ma powstać kurnik na 39,9 tys. kur. Liczba ta pozwala uniknąć wykonania „Zintegrowanego pozwolenia środowiskowego”, które jest wymagane od 40 tys. szt.

Z uwagi na nieuwzględnienie dowodów w sprawie, Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) w marcu 2016 r. zaskarżoną decyzję przez mieszkańców uchyliło i wycofało do ponownego rozpatrzenia przez Burmistrza Nasielska. W międzyczasie zostało zebranych 350 podpisów, od osób które opowiedziały się przeciw tej inwestycji.

Zaledwie po 4 miesiącach zostaje przez Urząd Miejski w Nasielsku wydana błędna kolejna decyzja środowiskowa. Jest to o tyle zastanawiające, że wykonany za prywatne pieniądze mieszkanki Mazewa koreferat Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego nie został dołączony do sprawy, tylko raport, który przedstawił inwestor. Dziwne jest również to, że IOŚ-PIB „dostał” od Urzędu Miejskiego w Nasielsku 72 godziny (!) na przygotowanie analizy. Czas krótki zwłaszcza, że miało to miejsce w lipcu, w okresie wakacyjnym.

Mazewo Dworskie A koło Nasielska

Na ten dokument mieszkańcy również wnieśli odwołanie, ale zarówno SKO jak i WSA utrzymało decyzję Burmistrza Nasielska w mocy. Dopiero przywołany na samym początku wyrok NSA stwierdził, że bez należytego rozpatrzenia dowodów w sprawie decyzja Burmistrza Nasielska nie powinna być wydana.

Szanowni Państwo, sprawa kurników w Mazewie powróciła na jesieni 2019 r., kiedy Burmistrz Ruszkowski powiadomił o wznowieniu postępowania administracyjnego. Do końca stycznia br. inwestor ma zrobić nowy raport. Odbyły się dwa spotkania mieszkańców z Burmistrzem. Przy pierwszym z nich (grudzień 2019 r.) pan Ruszkowski zobowiązał się do zrobienia analizy, z której będą wynikały wszelkie uciążliwości dla mieszkańców i środowiska. Przy drugim spotkaniu (styczeń 2020 r.) już była mowa tylko o przejrzeniu raportu. Różnica jest taka, że analiza jest szersza i dokładniejsza. Wydaje się, że z uwagi na zdrowie mieszkańców koszt przygotowania dokumentu powinien być sprawą drugorzędną. Inną sprawą jest też to, że przez kilka lat można było skutecznie opracować i uchwalić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który by nie pozwalał na tego typu inwestycje blisko budynków mieszkalnych. Czy radny Kalinowski złożył taki wniosek? Zapewne Burmistrz Nasielska podobnie jak w przypadku Jaskółowa jest teraz bardziej przeciw, ale jak sam przyznał, jeżeli raport przygotowany przez inwestora będzie dostarczony, to Burmistrz zgodnie z prawem będzie musiał wydać decyzję. Czy tym razem uwzględni wszystkie dowody w sprawie i zrobi to rzetelnie? Tego mieszkańcom życzymy.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Odpady z gospodarstw domowych koło Nasielska

Śmieci w gminie Nasielsk - Kosewo i Kątne

5 dzieci i 4 dorosłych powiedziało NIE! Tego co można było zobaczyć niedaleko Nasielska na pograniczu wsi Kosewo i Kątne nie można opisać – to niezliczone odpady z gospodarstw domowych. Bierność władz (i radnych) w tym temacie już nas nie zaskakuje. Ale nam, mieszkańcom już to nie przeszkadza? Serio?

W każdym razie w miarę możliwości zaczęliśmy sprzątać ten teren. Ale sami nie damy rady. Potrzebujemy waszej pomocy. Mieszkańcy muszą też przejąć odpowiedzialność za naszą gminę. Nie bądźmy bezczynni. Takie akcje to też sposób na edukowanie najmłodszych. Oni biorą z nas przykład.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

PS. Dziękujemy pani Dorocie i jej córce za wsparcie naszej spontanicznej akcji.