Nasielsk zaskoczony przez zimę

Wychodząc dziś rano na chodniki w naszym mieście trzeba uważać. W wielu miejscach jest ślisko i zalega błoto pośniegowe.

Wiosną 2019 r., kiedy apelowaliśmy o zakup zamiatarki, wnioskowaliśmy również o zabezpieczenie środków w budżecie i zakup zamiatarki do odśnieżania chodników. Czy taki sprzęt został kupiony? Nie wiemy, ale życzmy sobie i zarządcom dróg, aby wszystkie chodniki w Nasielsku wyglądały jak ten na ul. Elektronowej – odśnieżony i posypany.

Ale czy to jedyny problem zimowy z jakim zmagają się mieszkańcy? My wiemy, że nie. Do wielu z nas w ostatnim czasie nie dojechały śmieciarki. Dlaczego? Drogi są nieprzejezdne. Urząd w Nasielsku wyznaczył nowy termin, kiedy śmieci będą odebrane. Ale czy dojechały? Nie. Niestety ktoś w Urzędzie Miejskim w Nasielsku zapomniał odśnieżyć drogi gminne i po raz kolejny śmieci nie zostały odebrane. A może w gminie brakuje również pługów śnieżnych?

Sorry, taki mam klimat” mógłby rzec ktoś w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Nowe przedszkole w gminie Nasielsk

W końcu udało się! Rusza temat samorządowego przedszkola w Starych Pieścirogach w gminie Nasielsk. Najpierw opracowanie dokumentacji, a następnie prace budowlane, które mają zakończyć się już we wrześniu 2021.

Gratujemy Urządowi Miejskiemu w Nasielsku. W końcu pozyskał znaczące środki na inwestycje w naszej gminie (1 200 000 zł). Całość inwestycji to 5 701 050 zł. Życzymy powodzenia w realizacji inwestycji i zakończeniu prac zgodnie z planem. Dzieci na pewno się ucieszą!

Mamy nadzieję, że w końcu coś drgnęło w naszym Urzędzie i będzie pozyskiwał coraz więcej środków zewnętrznych na różnego typu inwestycje w gminie Nasielsk.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Czy wymiana kopciucha na ekologiczny w Gminie Nasielsk jest możliwa?

W Państwa komentarzach były głosy, że są to rozwiązania drogie i nie każdego na nie stać. Skontaktowaliśmy się z jedną z mieszkanek naszej gminy i sprawdziliśmy na konkretnym przykładzie jak może to wyglądać w rzeczywistości.

Zaczęliśmy od wywiadu – sprawdziliśmy aktualny stan budynku (~70m²), wiek budynku i jaką ma izolację, jakim dysponuje kotłem oraz jak wygląda cała instalacja C.O.

Następie skontaktowaliśmy się z instalatorem, który wycenił wymianę kotła wraz z niezbędnymi zmianami w instalacji C.O.

Jak wygląda kosztorys❓👉

  • kocioł: 7000 zł
  • bojler: 1000 zł
  • osprzęt (rury, pompa C.O. itp): 3000 zł
  • robocizna: 2000 zł

Całość wyszła 13000 zł. Czy dużo? Dla wielu z Nas oczywiście, że tak. Ale jakby skorzystać z dostępnych dotacji…

Przeprowadziliśmy symulację kredytową w BOŚ przy okresie kredytowania 5 lat z kilkoma wariantami na kwotę 13 tys zł.

  • Wariant I sfinansowanie wymiany bez żadnych dotacji. Rata wyniesie 255 zł
  • Wariant II spłata jednorazowo połowy kredytu z przyznanej dotacji z NFOŚ (mieszkanka kwalifikuje się do programu). Rata wyniesie 127 zł.
  • Wariant III obejmuje spłatę z dotacji z NFOŚ (6500 zł) oraz dofinansowanie z gminy (5000 zł) gdyby taki program ruszył. Rata wyniesie 30 zł.
wymiana kopciucha na ekologiczny w Gminie Nasielsk

Czy Rada Miejska w Nasielsku pomoże mieszkańcom?

W ramach walki ze smogiem wiele gmin udziela dotacji na wymianę starego kotła węglowego na nowy, ekologiczny. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest likwidacja nieekologicznego kotła i zakup nowego urządzenia grzewczego spełniającego obowiązujące normy.Nasze stowarzyszenie przygotowało projekt uchwały, który wspomógłby mieszkańców naszej gminy finansowo przy wymianie źródeł ciepła. Przesłaliśmy go zainteresowanym tematem radnym. Więcej na https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/885919988613114

Radni z klubu NSZ (Czyż, Pacocha, Pietras, Szarszewski) postanowili wnieść nasz projekt do Rady Miejskiej w Nasielsku. Czekamy na dalszy bieg proceduralny.Pokazaliśmy powyżej, że pomimo niskich dochodów jest możliwa wymiana naszych kotłów, a tym samym dbania o środowisko i nasze zdrowie.

Czy nasielscy Radni dodatkowo pomogą nam w tym?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Historia nasielskiego radiowozu

Od nowego roku nasielska Policja dysponuje nowym samochodem. Taką informację mogliśmy przeczytać na portalu społecznościowym Urzędu Miejskiego, a przy okazji wielkie podziękowania, które skierował Komendant podinspektor Dariusz Leszczyński w stronę władz naszej gminy.

Nie jest żadną tajemnicą, że od kilkunastu miesięcy pan podinspektor Leszczyński czynił starania o wsparcie finansowe z gminy. Natomiast hierarchia podziękowań pana Komendanta chyba powinna być odwrócona, bo pan Burmistrz Ruszkowski wielokrotnie się wypowiadał w tej sprawie i za każdym razem był przeciwny zakupowi.Przypomnijmy kto z radnych wnioskował o zabezpieczenie środków w budżecie i to w czasach przed pandemią kiedy finanse publiczne były w dużo lepszej kondycji (czerwiec 2019 r.).

Wniosek radnego Pacochy o zabezpieczenie kwoty 50 tys zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Nasielsku. Wynik głosowania (5 głosów za: Czyż, Domała, Pacocha, Pietras, Szarszewski, 8 głosów przeciw: Brodowski, Dłutowski, Fronczak, Kalinowski, Kordowski, Lewandowski, Lubieniecki, Sawicki, 2 głosy wstrzymujące się: Gers, Świderski).

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Społeczna lodówka w Nasielsku już wkrótce?

Dziękujemy Państwu za ciepłe przyjęcie pomysłu o społecznej lodówce (https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/900131090525337). Cieszymy się, że tego typu inicjatywy mają poparcie wśród naszej społeczności. A nie ma rzeczy niemożliwych!

W dniu, w którym pojawił się nasz post skontaktował się z nami MOPS Nasielsk, a pani Dyrektor Nojbert podjęła się jego realizacji i dopięcia szczegółów administracyjnych.

Nam udało się zorganizować wolną lodówkę, ale MOPS Nasielsk poinformował nas, że zamówił specjalną, zewnętrzną lodówkę dedykowaną do tego typu akcji. Więc wszystko na dobrej drodze i czekamy na uruchomienie społecznej lodówki w Nasielsku.

Teraz najcięższy zimowy okres dla osób potrzebujących.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Statut Gminy Nasielsk – co proponuje Rada Miejska w Nasielsku

Złożone uwagi do Statutu Gminy Nasielsk przez nasze stowarzyszenie nie uderzają w nikogo. Chcemy, aby nasza „lokalna konstytucja” była zgodna z zapisami ustaw i Konstytucji RP. Uwagi pomimo ich złożenia pod koniec listopada 2020 r. dla większej części komisji nie były znane, a przypomnijmy, że dotyczyły 17 zagadnień do przepisów, których tożsame zapisy zakwestionowały w wyrokach sądy administracyjne.

Szczegółową analizę ma dopiero przeprowadzić biuro prawne. Niestety przewodniczącemu komisji nie udało się zaprosić radcy prawnego, pomimo pisemnej prośby radnych: Czyża i Pacochy.

W jednym zdaniu moglibyśmy podsumować komisję, że radni przegłosowali te punkty w statucie, które przysparzały ostatnio problemów burmistrzowi lub przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nasielsku.

Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Nasielsku

Zauważyliśmy niebezpieczne zjawisko. Część nasielskich radnych nadal chce uchwalać przepisy, które są niezgodne z ustawą o samorządzie gminnym rozszerzając uprawnienia przewodniczącemu Rady Miejskiej. Niepokojący jest również fakt, że pomysł wydłużający odpowiedzi radnym przez burmistrza do 30 dni wyszedł nie od burmistrza, ani sekretarza gminy, a od radnego Brodowskiego, który zgodnie z ustawą ma rolę uchwałodawczą oraz kontrolną. Nota bene par 24 ust 6 ustawy o samorządzie gminnym mówi o 14 dniach – zwrócił na to uwagę radny Czyż, ale większość radnych uważa, że najważniejszy jest statut, a nie ustawa.

Były również ciekawe aspekty. Niestety zakończone bez happy endu. Ciekawy wniosek złożył radny Czyż. Proponowana zmiana dotyczyła udziału mieszkańców w sesjach Rady Miejskiej. Byłby on uzależniony od wcześniejszego zgłoszenia tematu zgodnego z kompetencjami organów gminy (rada i burmistrz).

W podobnym tonie wypowiedział się radny Domała. Uważa, że mieszkańcy powinni mieć prawo wypowiedzi, a sesja nie powinna ograniczać się tylko i wyłącznie do jak najszybszego podjęcia uchwał (a taka propozycja padła, aby wypowiedzi radnych były obwarowane w ramach czasowych – 5 minut!).

Nasz argument był taki, aby w relacjach radni – mieszkańcy był wzajemny szacunek. Obecna sytuacja prowadzi do podziałów i konfliktów, które nie powinny mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa.

Każdy ma prawo do wypowiedzi. Wolność i prawa obywatelskie powinny być przestrzegane zgodnie z przywołanym przez nas zapisem preambuły Konstytucji RP nawiązującej do okresu PRL „pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane”. To gorzkie doświadczenie powinno być dla nas drogowskazem, w którym kierunku powinniśmy kształtować ustrój gminy Nasielsk.

Demokracja ma jednak tę wadę, że stery władzy należą do większości, a ta w naszej gminie jest po stronie radnych z obozu burmistrza Ruszkowskiego i większość propozycji nie spotkała się z akceptacją członków komisji.

Pamiętajmy o tym przy następnych wyborach. Bo nasielska demokracja od dwóch lat skręca w niebezpieczną stronę.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Z czego słynie Nasielsk

Wróćmy jeszcze raz do historycznej audycji Polskiego Radia z 1959r, którą odnalazła po latach pani Anna Kotarbińska. Dziękujemy!

Z czego słynął Nasielsk? Kto lub raczej co było pupilem wśród mieszkańców gminy Nasielsk?A co z drogami? Czy kiedyś też mieszkańcy zmagali się z problem dróg jak dziś?

Tego wszystkiego możemy się dowiedzieć z audycji Andrzeja Mularczyka z 1959 roku. Dziś fragment, w którym mieszkaniec naszej gminy oraz przedwojenny burmistrz Nasielska pan Rostkowski opowiada o historii naszego miasta.

Więcej o audycji: https://www.facebook.com/watch/?v=585243875571837

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Społeczna lodówka w gminie Nasielsk?

Czy taka społeczna lodówka przyjęłaby się w naszym mieście?Jest wiele osób potrzebujących, którzy z pewnością ucieszyliby się z możliwości otrzymania darmowego jedzenia.

Często kupujemy na zapas i niewykorzystane jedzenie trafia wprost do śmietnika. A może uda się ten trend odwrócić? Co Państwo sądzą o takim pomyśle?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Tygodnik Nowodworski o gminie Nasielsk

W ostatnim numerze Tygodniku Nowodworskim możemy przeczytać dwa ciekawe artykuły związane z nasielskim samorządem i gminą Nasielsk.

Pierwszy z nich zatytułowany „Nasielski burmistrz stulecia” jest poświęcony w całości burmistrzowi Feliksowi Rostkowskiemu. Trudno się nie zgodzić z autorem panem Andrzejem Zawadzkim, że burmistrz Rostkowski w sposób wyjątkowy zapisał się dla miasta Nasielska.

Tygodnik Nowodworski o gminie Nasielsk

Drugi artykuł poświęcony prowadzeniu sesji przez Dariusza Kordowskiego zatytułowany „Wiceprzewodniczący Rady cenzuruje mieszkańców?” Autor stawia pytanie i przedstawia punkt widzenia z trzech stron, dając możliwość każdej z nich przedstawienia swoich argumentów.

My od dawna zwracamy uwagę na skandaliczne prowadzenie sesji przez radnego Kordowskiego. Jak to wyglądało w tej konkretnej sprawie możecie Państwo zobaczyć poniżej:

Dwóch samorządowców, a jakże inna ich ocena. Zapraszamy do lektury.
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Ostrzeżenie! Złe warunki atmosferyczne w gminie Nasielsk

Ostrzeżenie przed opadami śniegu w gminie Nasielsk

Ostrzeżenie! Złe warunki atmosferyczne w gminie Nasielsk

Jeszcze dziś dotrze do gminy Nasielsk od zachodu (nie mylić z Bestią ze wschodu) strefa opadów wielkoskalowych związana z niżem znad Skandynawii. Do jutra może spaść do 6 cm białego puchu, lokalnie niewykluczone więcej. Temperatura będzie oscylować w okolicy 0°C.

Więcej informacji na https://www.facebook.com/InfoMeteoWarszawa/posts/3573648689400294

Bądźcie ostrożni!
Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk