Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW) przecina gminę Nasielsk

Północny odcinek Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW) planowany jest przez południowy obszar gminy Nasielsk (wszystkie warianty tą samą trasą). Obwodnica przebiegająca przez naszą gminę będzie miała status drogi ekspresowej (2×2). Dotychczasowe informacje z GDDKiA nie pozwalały dokładnie stwierdzić jak trasa będzie przebiegała przez naszą gminę. Jednak w ostatnich dniach dokładniejsze mapy pojawiły się na stronie dotyczącej Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przebieg trasy

Trasa na terenie gminy Nasielsk od wschodu będzie przebiegać między wsiami Popowo Borowe, a Stanisławowem. Następnie między Lorcinem, a Nuną dotrze do Krogul (od północy) i Bud Siennickich aż po Lelewo i Borkowo. Koniecznie musimy tutaj zaznaczyć, że proponowany przebieg jest cały czas w opracowaniu, a badane korytarze mają szerokość ok. 5km i w ich obrębie mogą zachodzić zmiany. Przygotowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zaplanowane jest na lata 2020 – 2024 i dopiero w nim zostanie zaproponowany finalny przebieg trasy.
Szczegóły na https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej przebiega przez gminę Nasielsk

Szansa dla gminy Nasielsk?

Czy planowana budowa drogi ekspresowej przyczyni się do rozwoju gminy Nasielsk? Sama budowa może przynieść krótkotrwały efekt w postaci wzrostu zatrudnienia osób do jej budowy. Znacznie trudniej jest uzyskać efekt długoterminowy. Droga ekspresowa na pewno zwiększa możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym, jednak nie jest to warunek wystarczający. To i jak zostanie on wykorzystany zależy od nasielskich władz samorządowych.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk