Kolejna decyzja SKO w sprawie działań Burmistrza Nasielska

Powinniśmy teraz skupić się na walce z koronawirusem. Maseczki, odkażanie itd. Ale temat, który dziś poruszamy „ciągnie się” od listopada ubiegłego roku. Dostęp do informacji publicznej, zwłaszcza w sprawie finansów publicznych jest bezdyskusyjny. A co robi nasz burmistrz Nasielska Ruszkowski? Odmawia udzielenia informacji! Dwukrotnie i dwukrotnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) wskazało burmistrzowi Nasielska, że odmawiając tych informacji działa niezgodnie z przepisami.

Brak tu jakiejkolwiek logiki, a da się zauważyć pewną złośliwość. Dlaczego? Po pierwsze dane te uzyskał jeden z radnych (niestety nie wiemy dlaczego jego zapytanie nie jest opublikowane na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku). Po drugie gmina składa szereg sprawozdań z wykonania budżetu i takie dane skarbnik gminy na pewno posiada. Czy na pewno burmistrz Nasielska działa w granicach i na podstawie prawa? Przynajmniej tyle mówi prawo.

Gospodarność finansów publicznych, dbanie o sensowne dzielenie środków jak i pozyskiwanie środków zewnętrznych jest szczególnie ważne teraz, gdy trawi nas wirus SARS-CoV-2 i czeka nas prawdopodobnie jako społeczeństwo kryzys gospodarczy, w tym kryzys finansów publicznych.

Czy doczekamy się odpowiedzi burmistrza Nasielska i czy mieszkańcy będą dalej ignorowani zadając pytania w temacie finansów publicznych gminy Nasielsk? Czy w dalszym ciągu decyzje SKO będą bagatelizowane? W najbliższym czasie przekonamy się.

Odmowa Burmistrza Nasielska i decyzje SKO

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk