Czy susza stanie się klęską w gminie Nasielsk?

Problem suszy w gminie Nasielsk

Stajemy już nie przed pytaniem czy czeka nas susza, a zastanawiamy się kiedy nastąpi w gminie Nasielsk. Po 3 latach ujemnych bilansów opadów mieliśmy suchą zimę, a teraz (o zgrozo!) wiosnę. Poziom rzek, strumyków, cieków wodnych i wód podziemnych cały czas obniża się do stanów krytycznie niskich. Problem ten dotyczy całego kraju, jednak to My powinniśmy zadbać o nasze własne, nasielskie podwórko. Opady są małe lub symboliczne. Dlatego każdą możliwą ilość wody powinniśmy zatrzymać aby nawadniać naszą okolicę. Tereny podmokłe czy bagienne lepiej spełniają swoją role dla roślin, zwierząt wpływając na bioróżnorodność obszaru. Ale tych jakby coraz mniej…

Wielokrotnie poruszaliśmy na Sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku czy w pismach do Urzędu Miejskiego w Nasielsku temat suszy i niepokojącego stanu wód w naszej gminie, która ma wpływ nie tylko stan wód w stacjach uzdatniania, ale i przyrody nasielskiej. Z odpowiedzi można było wyciągnąć wprost wnioski, że problem nie istnieje i działania oraz inwestycje są zbyteczne. Ale czy na pewno? Podobno jesteśmy gminą rolniczą…

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk