XVII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – relacja cz. 1

„Decyzja przez pana burmistrza była nieprzemyślana. Zrobiony projekt za 40 tys. zł., wpisanie go w WPF, a teraz gdy jest możliwość uzyskania dofinansowania pan się wycofał”

radny Rodryg Czyż

XVII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku, która odbyła się 22 kwietnia 2020 r. była wyjątkowa. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, została ona zwołana przez przewodniczącego Rady Miejskiej w trybie zdalnym. Przed monitorami komputerów był komplet 15 radnych, burmistrz, skarbnik oraz radca prawny. Część radnych była w domach, część w pracy, a kilku korzystało z gościny i pomocy informatyka Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Nie wszystko odbyło się z sukcesem, bo miały miejsce problemy z łącznością oraz fonią.

Pytania do przegłosowanej uchwały „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk” mieli radni: Czyż, Pietras oraz Domała. Odpowiedzi burmistrza odczytał pan Lubliniecki. Radni Czyż i Pietras nie uzyskali wyczerpujących informacji na zadane tematy: zadłużenia gminy oraz budynku w Nunie dla WTZ. Stąd wniosek, aby pan burmistrz jeszcze raz w sposób pełny udzielił odpowiedzi na postawione pytania. Pan radny Domała pytał o terminarz i postęp prac: placu zabaw, skweru JPII w Nasielsku oraz przedszkola w Pieścirogach. Z uwagi na procedury i uzgodnienia, termin wykonalności dla części tych zadań może ulec przedłużeniu – odpowiedział burmistrz.

Do kolejnej – również przegłosowanej uchwały „Budżetowa Gminy Nasielsk na 2020 r.”, pytania miał radny Domała. Pytał o przeznaczenie kwoty 300 tys. zł na remont chodników „Czy są wyznaczone miejsca remontu oraz czy jest uwzględniony chodnik, o którego remont wielokrotnie wnioskował”. Nie ma wyznaczonych takich lokalizacji odpowiedział burmistrz. W pierwszej kolejności będą remontowane najbardziej zniszczone – dodał. Mieszkańcy ulicy Traugutta oraz tych ulic, na których nie ma chodników z tej kwoty nie otrzymają pomocy, ponieważ kwota ta przeznaczona jest na remont już istniejących, dla których nie trzeba wykonywać projektów.

Analiza budżetu oraz dobro i bezpieczeństwo mieszkańców gminy spowodowała zmianę decyzji pana Ruszkowskiego w sprawie dofinansowania samochodu dla nasielskiej policji. O kupno pojazdu wnioskowali poza Komendantem nasielskiej Policji, radni klubu NSZ. Od radnych z tego klubu, padło również pytanie o ścieżkę rowerową, a z udzielonej odpowiedzi burmistrza mogliśmy się dowiedzieć po raz kolejny, że gmina ma już dokumentację od Pniewa do Winnicy oraz po raz pierwszy, że gmina przystąpi do opracowania projektu od Pniewa do stacji PKP.

Przedłużający się remont biblioteki był również tematem zainteresowania radnych. Kolejne pytania dotyczyły: przeniesienia i koncepcji pomnika w Borkowie (temat ten jest wciąż na etapie dyskusji – mogliśmy usłyszeć odpowiedź); budowy boiska sportowego w Budach Siennickich, kosztu utrzymania stadionu miejskiego po jego rozbudowie, kwoty (wkład własny) na rozbudowę dróg „Schetynówki”, montażu klimatyzacji w Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz przebudowy chodnika na ul. Piłsudskiego i jego przedłużenia.

Radny Rodryg Czyż, w nawiązaniu do odpowiedzi burmistrza na temat braku przeprowadzonej analizy kosztów utrzymania rozbudowanego stadionu, nawiązał do przeprowadzonej kalkulacji budynku w Nunie przez panią dyrektor MOPS. „Czemu przy jednej inwestycji nie robimy kalkulacji kosztowej, a przy drugiej zrobiliśmy analizę kosztową i mimo, że otrzymaliśmy dofinansowanie, rezygnujemy z niego”. Burmistrz Nasielska odpowiedział, że nie otrzymaliśmy dofinansowania na budynek w Nunie, a z przeprowadzonej analizy wynikało, że utrzymanie tego budynku wyniosłoby od 700 tys. do 1 mln zł rocznie. Budynek trzeba utrzymać przez co najmniej 5 lat. Na Stadion, aby można było to wyliczyć, takich danych do podstawienia nie mamy.

„Czy nie powinniśmy przeprowadzać takich analiz kosztowych w przyszłości” zapytał radny Czyż, bo po okresie 5 lat może ten budynek przyniósłby zysk dla gminy. Burmistrz odpowiedział, że to nie jest inwestycja dochodowa. „W takim razie decyzja przez pana burmistrza była nieprzemyślana. Zrobiony projekt za 40 tys. zł., wpisanie go w WPF, a teraz gdy jest możliwość uzyskania dofinansowania pan się wycofał”.

Pan radny Pietras zapytał czy nie możemy kupić pojazdu dla strażnika miejskiego. „Kupujemy pojazd dla policji i straży pożarnej, a strażnik bez pojazdu ma ograniczone możliwości. Skoro SM jest w gminie, to niech ma narzędzie do pracy”. Pan burmistrz odpowiedział, że SM ma samochód. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk