Wstęp na sesje i komisje Rady Miejskiej w Nasielsku dla mieszkańców

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 878, §12) od poniedziałku 25 maja urzędy administracji samorządowej są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi mieszkańców gminy Nasielsk. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie wliczając osób obsługujących interesantów).

Korzystając z tej okazji, złożyliśmy pismo skierowane do przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku Pana Jerzego Lubienieckiego do dostępnej skrzyneczki w wejściu Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Nasze pytania dotyczyło prac Komisji Rady jak i planowanych sesji Rady Miejskiej. Zgodnie ze Statutem Gminy Nasielsk oraz ustawą o samorządzie gminnym sesje jak i posiedzenia komisji mają być dostępne dla mieszkańców. Art 11b ustawy o samorządzie gminnym mówi wprost, że „jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do (..) wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji(…)”.

Dostępność Urzędu Miejskiego w Nasielsku dla mieszkańców

Rozporządzenia Rady Ministrów dot. walki z COVID-19 dopuszczają formę zdalnej pracy „online”, ale bynajmniej nie unieważniają Statutu Gminy Nasielsk jak i ustawy o samorządzie gminnym. Czy mieszkańcy otrzymają co najmniej możliwość obecności zdalnej? Czekamy na odpowiedź Pana Lubienieckiego.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk