Szesnaście wyzwań dla Burmistrza Nasielska i 15 Radnych #12

W dwunastej odsłonie „Szesnastu wyzwań dla wyjątkowych szesnastu osób z naszej gminy: pana Burmistrza Nasielska i 15 Radnych Gminy” – poziom debaty publicznej.

Kilka dni temu obchodziliśmy 30 lecie samorządu. Wydarzenie to jest niewątpliwie jednym z największych osiągnięć przemian w naszym kraju. Wybrane władze stały się gospodarzami realizującymi potrzeby praktycznie każdej sfery życia, a mieszkańcy dostali szansę na realny udział w kształtowaniu i rozwoju swoich małych ojczyzn.

Obserwując poziom naszej lokalnej debaty publicznej, zastanawiamy się czy autorom samorządu terytorialnego chodziło właśnie o taki model, który jest stosowany na sesjach Rady Miejskiej w Nasielsku. Czy dla władz gminy Nasielsk, głos mieszkańców ma jakiekolwiek znaczenie? Dla przykładu jak wygląda wysłuchanie mieszkańców, przypomnijmy konsultacje i próbę podjęcia rozmów z władzami gminy w sprawie linii CPK.

Wypowiedzi radnych dot mieszkańców gminy Nasielsk na sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

Prof. Stępień jeden z twórców samorządu terytorialnego przyznał, że w dalszym ciągu musimy uczyć się samorządu, ponieważ z zaangażowaniem obywatelskim wciąż mamy problem. Dziś istotne znaczenie ma dialog społeczny, a ten niestety w naszej gminie sprowadza się do nakazu zadania „konkretnego pytania”.

W kolejnym wyzwaniu apelujemy do osób, które pełnią kluczowe funkcje w naszej gminie, aby nawiązały współpracę z mieszkańcami gminy Nasielsk i korzystając z tej doniosłej rocznicy, odbudowały relacje z mieszkańcami opartymi na zaufaniu, tolerancji i dialogu.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk