Relacja z XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku – cz. 2

„Bardzo rzadko się zdarza, że w setną rocznicę można coś upamiętnić. Mamy okazję rozpowszechnić to wydarzenie wśród mieszkańców oraz w świadomości Polaków, że było takie wydarzenie jak bitwa o Nasielsk

radny Marcin Szarszewski

Przy kolejnej uchwale dotyczącej nazwania ronda na Pniewie imieniem kpt. Czesława Grombczewskiego ps. Jurand, radny Rodryg Czyż wyjaśnił, że „intencją klubu radnych NSZ było uczczenie bitwy o Nasielsk w setną rocznicę. Podczas składania projektu uchwały okazało się, że do tego ronda ktoś rości już sobie jakieś prawa, ale dzięki temu rozgorzała dyskusja, która przełoży się na świadomość o tym wydarzeniu wśród radnych, a być może również wśród mieszkańców”.
Na komisji infrastruktury pani Anna Kotarbińska przedstawiła w sposób merytoryczny opis bitwy oraz wydarzenia z nią związane, które miały miejsce w Nasielsku. Wydarzenia z Nasielska w 1920 r. zostały również opisane w książce pana prof. Lecha Wyszczelskiego. „Mam nadzieję, że znajdziemy inne miejsce, aby w sposób trwały i godny upamiętnimy tę bitwę”.

Radny Pietras odnosząc się do uczczenia bitwy odniósł się do walk 68 pułku piechoty, który „na pamiątkę zwycięstwa w Nasielsku w dniu 16.08.1920 r. uczynił ten dzień swoim świętem pułkowym, a dla szkoły we Wrześni do dnia dzisiejszego ten pułk jest patronem”. Pan radny podkreślił również ważność tej bitwy jako najważniejszej na przedpolach Warszawy.
Radny Pacocha, uważa, że „przede wszystkim o tych wydarzeniach powinni pamiętać mieszkańcy. Sam Tuchaczewski podkreślał, że bitwa o Nasielsk była ważniejsza niż ta pod Radzyminem, ale dowódca 5 Armii gen. Sikorski był z innego obozu politycznego niż Piłsudczycy. Podzielając zdanie innych radnych, pan Pacocha uważa, że „dziś nie powinniśmy się spierać o ważność wydarzeń”.

Bitwa o Nasielsk 1920 - prof. Lech Wyszczelski

Radny Domała stwierdził, że wszyscy radni są zgodni, że trzeba tę bitwę, o której sam dowiedział się niedawno w 100 rocznicę upamiętnić. Być może skwer, który nosi nazwę tej bitwy będzie odpowiedni na tablicę lub dom nauczyciela, gdzie to wspaniałe wydarzenie będzie można przedstawić i opisać.

Radny Szarszewski odnosząc się do wypowiedzi poprzednika stwierdził, że „skwer nie nosi nazwy bitwy o Nasielsk, tylko bohaterów wojny 1920 r. czyli działań na obszarze całego kraju. Tego wydarzenia nie powinniśmy spłycać i mówić o bitwie jako epizodzie i działaniach większej operacji. Jeżeli byśmy tak myśleli, to nie byłoby bitwy nad Wkrą, bitwy pod Radzyminem, bo to byłaby cześć jakiejś większej operacji. Bardzo rzadko się zdarza, że w setną rocznicę można coś upamiętnić. Mamy okazję rozpowszechnić to wydarzenie wśród mieszkańców oraz w świadomości Polaków, że było takie wydarzenie jak bitwa o Nasielsk.”
Radny Czyż odniósł się do słów radnego Kordowskiego, który powołując się na prof. Wyszczelskiego uważa, że bitwa o Nasielsk to epizod całości działań. Pan Czyż zacytował fragment z książki pana profesora: „Bitwa o Nasielsk to najważniejsze wydarzenie w bitwie na przedpolach Warszawy powstrzymujące marsz ku Wiśle wojsk rosyjskiego Frontu Zachodniego. Bitwa ta stworzyła podstawy do uruchomienia manewru znad Wieprza, który doprowadził do diametralnego odwrócenia losów generalnej bitwy i zmusiła przeciwnika do ucieczki na wschód”.

Pan Czyż poprosił radnych, aby nie bagatelizowali tego wydarzenia, a wzięli przykład chociażby ze szkoły we Wrześni. „W Nasielsku, na osiedlu Krupka jest ulica imienia gen. Osińskiego, ale podejrzewam, że niewielu mieszkańców kojarzy gen. Osińskiego z bitwą o Nasielsk, który za jego zdobycie otrzymał order Virtuti Militari”. My jako radni powinniśmy podjąć działania które te wydarzenia upamiętnią.

Radny Kordowski odnosząc się do całej dyskusji stwierdził, że „Lech Wyszczelski wydarzenia od 12-16 opisał jako całość. Nie wyszczególniał bitwy o Nasielsk, a przełomowe znaczenie miało Borkowo, które jest umieszczone na pomniku. Nie ma co z tym polemizować. Nie na darmo jest tam napisane Borkowo k. Nasielska. Jeżeli Nasielsk miałby strategiczne znaczenie i wielkie, to myślę, że byłoby Nasielsk k. Borkowa, a nie Borkowo k. Nasielska”.

Radny Świderski zadeklarował chęć spotkania, wypracowania stanowiska i upamiętnienia tej bitwy, która ma dla nasielszczan duże znaczenie.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk