Historia adaptacji szkoły w gminie Nasielsk dla osób niepełnosprawnych

Nie chcemy nikogo oskarżać o manipulację, ale w polityce – również, a może przede wszystkim – tej lokalnej, osoby piastujące funkcje publiczne powinny brać odpowiedzialność za swoje słowa.

Wstęp – Urząd w Nasielsku zamawia projekty

Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Nunie od lat stoi pusty, a o jego zaadaptowanie dla osób niepełnosprawnych od roku 2014 starało się Stowarzyszenie Jan-Pol.

Odpowiadając na apel Stowarzyszenia Jan-Pol, burmistrz Bogdan Ruszkowski w 2014 roku informuje, że planuje w budynku po zlikwidowanej szkole w Nunie stworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dzięki tej inwestycji gmina Nasielsk zostałaby skreślona z niechlubnej listy, na której widnieje jako jedna z niewielu samorządów w województwie mazowieckim, w której nie ma miejsca wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy Prezes Stowarzyszenia Jan-Pol pan Janusz Konerberger w lipcu 2014 nawet współfinansował z gminą Nasielsk projekt dostosowania budynku do osób niepełnosprawnych.

Z nieznanych nam przyczyn we wrześniu 2014 gmina Nasielsk zamówiła kolejny projekt za kwotę 36 tys. zł, a jednym z wykonawców nowego projektu był min. pan Krzysztof Mendalka, autor pierwotnego projektu (ten sam, który nadzorował budowę sali w Popowie Borowym, częściowo rozebraną z powodu błędów w sztuce budowlanej).

Rozdział 1 – gmina Nasielsk składa wniosek

Mija kilka lat. Rok 2017. W spotkaniu oprócz Prezesa Stowarzyszenia Jan-Pol, pana Janusza Konerbergera bierze udział pani Elżbieta Ławor. Spotkanie odbywa się z dyrektorem MCPS i dotyczyło możliwości dofinansowania remontu i przebudowy budynku w Nunie.

Szkoła w Nunie - gmina Nasielsk

W sporządzonej notatce ustalono, że gmina Nasielsk złoży wniosek do końca października 2017 r., a do prawidłowego wypełnienia wniosku zobowiązała się pani Elżbieta Ławor ze swoim zespołem, której zostało zlecone to zadanie na podstawie podpisanej umowy-zlecenia z gminą Nasielsk. Wniosek nie przeszedł pozytywnie weryfikacji pod względem formalnym i gmina nie otrzymała dofinansowania.

Rozdział 2 – obietnice wyborcze Burmistrza Nasielska

Rok 2018. Kampania wyborcza. Na scenie ubiegających się o fotel burmistrza pozostaje dwoje kandydatów. Komitet obecnego burmistrza Nasielska pana Bogdana Ruszkowskiego (w odpowiedzi na post kontrkandydatki o sytuacji lokalowej WTZ i przeniesieniu działalności do sąsiedniej gminy w m. Świeszewo) informuje, że w gminie Nasielsk są zabezpieczone środki finansowe, a w listopadzie 2018 r. ma zostać złożony wniosek o dofinansowanie.

Być może środki finansowe zostały zabezpieczone, ale pół roku wcześniej jednym z argumentów odmowy przyznania środków we wniosku przygotowanego przez panią Elżbietę Ławor, był brak w „Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 Gminy Nasielsk” zabezpieczenia środków finansujących tę inwestycję. Na szczęście dla gminy lub jak kto woli na nieszczęście osób niepełnosprawnych z powodu niewystarczających środków finansowych w Samorządzie Województwa – zadanie to nie zostało zakwalifikowane.

W dyskusji przedwyborczej rozgrzanej do czerwoności zabiera głos pan Janusz Konerberger, były właściciel budynku, który na mocy porozumienia użyczył pomieszczenia WTZ . Prezes Jan-Pol informuje w dniu 8.10.2018 r., że WTZ mają zabezpieczony pobyt w istniejących pomieszczeniach do 2020 r. w Starych Pieścirogach. Była to raczej mało przekonywująca odpowiedź z kilku powodów. Po pierwsze w niedługim czasie po podpisaniu porozumienia z WTZ, pan Konerberger sprzedał budynek. Po drugie nowy właściciel – firma WiringS sp. zo.o – respektowała warunki wcześniejszego porozumienia, ale mając na uwadze dynamiczny rozwój spółki, poprosiła WTZ o opuszczenie budynku do końca 2018 r. Nie potwierdza również zapewnieniu pana Konerbergera informacja z dnia następnego tj. 9.10.2018 r. kierownik WTZ pani Bogumiły Szlaskiej, która z ogromnym wzruszeniem dziękuje wójtowi gminy Świercze za zaproszenie i umożliwienie przeniesienia warsztatów do gminy Świercze.

Rozdział 3 – kolejne wioski Urzędu w Nasielsku

Mija kolejny rok. Wniosek o środki zewnętrzne dla niszczejącego z roku na rok budynku w Nunie przygotowuje pani Agnieszka Kordulewska pod nadzorem Dyrektor MOPS pani Moniki Nojbert. Tym razem wniosek zawiera również istotne braki formalne, które moglibyśmy wymieniać, ale załóżmy, że to co powiedziała pani Dyrektor MOPS na XVIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku było prawdą i błędy kwalifikowały się do poprawy o ile gminę byłoby stać na utrzymanie budynku.

Zakończenie – Burmistrz Nasielska rezygnuje z obiektu dla niepełnosprawnych

W lutym 2020 r. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, że gmina Nasielsk rezygnuje z ubiegania się o środki finansowe w celu utworzenia obiektu dla osób niepełnosprawnych z powodów finansowych.

Gmina Nasielsk rezygnuje z ubiegania się o środki finansowe dla niepełnosprawnych

Wnioski

Jak można zrezygnować z dofinansowania, twierdząc że gminy Nasielsk na to nie stać? Czy sześć lat to za mało, aby przeprowadzić strategiczną analizę, która by przemawiała „za” lub argumentowała „przeciwko” budowie? Czy przygotowując wielomilionowe wydatki, składając trzykrotnie wniosek o dofinansowanie nie powinno się przeprowadzić szczegółowej analizy? Czy w tym konkretnym przypadku najbardziej pokrzywdzoną grupą nie zostali ci, którzy oczekują od nas pomocy?

P.S. WTZ w Świeszewie działają od stycznia 2019 r. po dostosowaniu budynku ze zbiórek od osób prywatnych. W chwili obecnej przebywa w ośrodku ponad 70 osób z czego większość to mieszkańcy z gminy Nasielsk. Działalność WTZ finansowana jest 90% z PFRON oraz 10% z Powiatu. Gmina Świercze nieodpłatnie użycza budynek. Gmina Nasielsk nie udziela żadnej pomocy.