Czy Burmistrz Nasielska wybuduje plac zabaw?

„Uważam, że ten teren nie jest dobrą lokalizacją na plac zabaw, co zawsze podkreślałem, ze względu na natężenie ruchu samochodowego”

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski

Tymi słowami burmistrz Bogdan Ruszkowski, na łamach Życia Nasielska, odniósł się do protestu mieszkańców w związku z pomysłem sprzedaży tego placu prywatnemu inwestorowi.

W związku z wypowiedzią pana Burmistrza Nasielska chcielibyśmy zadać publicznie pytanie:

  • W jakim celu była zrobiona za pana poprzedniej kadencji wizualizacja zagospodarowania tego placu?
  • Jeżeli zawsze był pan przeciwny tej lokalizacji, to dlaczego wydał burmistrz Nasielska nasze pieniądze (86 100 zł) na projekt placu?

Przy tej okazji zwracamy się również z apelem do radnych Rady Miejskiej w Nasielsku, którzy w sposób niewystarczający rozliczają burmistrza (władzę wykonawczą) z podjętych przez siebie uchwał. Jeżeli dalej tak będzie, to podjęta przez panów decyzja o przeznaczeniu tego terenu pod plac zabaw oraz wykonany projekt pozostanie tylko wizualizacją i to pomimo przeznaczenia w budżecie znaczących środków na ten cel.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk