Czy ruszy modernizacja Stadionu Miejskiego w Nasielsku?

Czy będziemy budować wyłącznie ze środków własnych? Niebawem zostanie rozstrzygnięty przetarg na „Modernizację Stadionu Miejskiego w Nasielsku”.

Jest to jedna z najdroższych inwestycji gminy Nasielsk w ciągu ostatnich lat. Mówi się nawet o kwocie 10 mln. zł. całego projektu, podzielonego na dwa etapy.

Nasielsk zasługuje na stadion z prawdziwego zdarzenia i to nie tylko z uwagi na długoletnią tradycję klubu Żbik, z którym jest utożsamiany, ale również, a może przede wszystkim Nasielsk zasługuje na stadion, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł bezpiecznie i komfortowo uprawiać sport.

Stadion Miejski w Nasielsku - bieżnia

Przy tej okazji warto wspomnieć, że przy wysokiej kwocie jaką Burmistrz Nasielska chce przeznaczyć na modernizację stadionu, w projekcie zabrakło miejsca na obiecywany od lat budynek przeznaczony na siłownię dla utytułowanego i z wieloletnimi tradycjami klubu „Spartakus”.

Niestety ostatnio większość inwestycji w naszej gminie jest realizowana ze środków własnych – pomimo specjalnie utworzonego referatu do pozyskiwania środków zewnętrznych.

Pan Burmistrz Ruszkowski za cel postawił sobie w kampanii wyborczej zintensyfikowanie działań w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Obiecał również radnym pod koniec 2019 r. na komisji infrastruktury i powtórzył te słowa na komisji budżetowej, że bez dofinansowania zewnętrznego nie ruszy z inwestycjami takimi jak stadion i skwer.

Poprosiliśmy dziennikarzy, aby w naszym imieniu zapytali Ministerstwo Sportu o przyznane dofinansowanie na przebudowę stadionu miejskiego.

Z informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że Gmina Nasielsk złożyła dwa wnioski konkursowe w ramach programów Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2019 oraz 2020.

Wniosek złożony w ramach Programu Sportowa Polska – Edycja 2019 był poprawny od strony formalnej i merytorycznej. Nieprzyznanie dofinansowania wynikało ze zbyt małej liczby punktów, a tym samym zbyt niskiego miejsca w rankingu.

Program Sportowa Polska – Edycja 2020 nie został jeszcze ostatecznie rozstrzygnięty. Wnioski złożone w ramach przedmiotowego programu nadal podlegają procedurze oceny.

Trzymamy kciuki za pozytywne rozstrzygnięcie konkursowe. Jednocześnie mamy nadzieję, że Burmistrz Nasielska będzie pamiętał o złożonej obietnicy radnym, a przede wszystkim wyborcom „bez dofinansowania zewnętrznego nie ruszy z inwestycjami takimi jak stadion i skwer”.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk