Nagrody w Gminie Nasielsk za rok 2020

Rok 2021 to nadal pandemia. Rzeczywistość po COVIDowa dla wielu z nas nie jest łatwa i trzeba będzie „zaciskać pasa”. Niedaleko od nas Artur Ciecierski Burmistrz Zakroczymia napisał:

”W ubiegłym roku żaden, podkreślam żaden pracownik wszystkich jednostek i urzędu nie otrzymał nagrody.
(…)
Wszystkim przedsiębiorcom dotkniętym całkowitym lockdownem (w pełni zamkniętych) umorzyłem podatek od nieruchomości, nie otrzymując z tego tytułu żadnych rekompensat ze strony rządu RP.
(…)”

Całość można przeczytać na https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1405139263200624&id=461579824223244

Rząd planuje zmiany dotyczące zasad naliczania nagród uznaniowych w budżetówce. Dzięki temu oszczędności mają wynieść 700 mln zł. Czy to oznacza, że nagród nie będzie? W miejsce funduszu nagród możliwe będzie przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia, ze środków będących w dyspozycji kierowników jednostek w funduszu wynagrodzeń, a które z przyczyn obiektywnych nie zostały wydatkowane.

Są jednak gminy w których musi panować jednak rozkwit patrząc na planowane inwestycje jak i przyznane nagrody urzędnikom. Mowa o Gminie Nasielsk.

Nagrody w Gminie Nasielsk za rok 2020

Nagrody w Gminie Nasielsk za rok 2020

Ich wysokość (kwoty podane brutto) była bardzo zróżnicowana:

  • Niewątpliwie na uwagę zasługuje nagroda Skarbnika naszej gminy w wysokości 24500 zł.
  • Znacznie mniej, ale pokaźną sumę otrzymał Wiceburmistrz 8930 zł (pierwszy rok w pracy).
  • Sekretarz 3410 zł.
  • Kierownicy wydziałów otrzymali od 2000 zł do 4000 zł.
  • Pozostali pracownicy UM mogli liczyć na nagrodę w wysokości ok. 1600 zł.

Ogółem na 74 pracowników 69 z nich otrzymało nagrody.

Życzymy Pracownikom Samorządowym docenienia włożonej pracy nie tylko przez przełożonych, ale również przez nas mieszkańców.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk