Nasielski budżet 2021 a COVID

„W dobie kryzysu ten budżet jest stabilny i dobry. Inwestycji też będzie sporo, w planach jest m.in. stadion, ośrodek zdrowia czy rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II.”

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lubieniecki

Wydawać by się mogło, że słowa przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku pana Lubienieckiego są pełne nadziei i powinny ucieszyć każdego z nas. Ale czy na pewno? Zastanówmy się chwilę, jak powinien wyglądać budżet „2021” i dlaczego. To luźna dywagacja, a każdy z nas może mieć różne zdanie w tym temacie.

Stoimy w przededniu olbrzymiego kryzysu wywołanego pandemią, która zaskoczyła nie tylko Gminę Nasielsk, ale również rządy na całym świecie. Wiele gałęzi gospodarki ledwo zipie. Niewątpliwie obywatele zastanawiają się jak zacząć oszczędzać, a jeżeli już chcą inwestować, to raczej w celu obniżenia kosztów życia.

Dynamika realna produktu krajowego brutto a budżet Gminy Nasielsk

Spójrzmy więc jeszcze raz na budżet gminy. Jak my byśmy postąpili w tej sytuacji? W tych trudnych czasach głównym kierunkiem działań Burmistrza i Radnych naszym zdaniem powinny być działania, które pomogłyby mieszkańcom obniżyć koszty utrzymania, wesprzeć służbę zdrowia czy inne działania dostosowane do panujących realiów.

Jakie to działania mógłby podjąć Burmistrz Nasielska

  • pilna rozbudowa kanalizacji, która obniży koszty wywozu nieczystości płynnych. W budżecie zabezpieczono tylko 1 300 000 zł, co pokryje niewielką część miasta Nasielsk;
  • dotacje dla mieszkańców przy przyłączeniu do sieci gazowej;
  • dotacje dla mieszkańców przy wymianie kotłów (zbliża się termin obowiązkowej wymiany!;
  • rozsądna (i np. darmowa dla młodzieży i seniorów) komunikacja gminna (nie w wykonaniu obecnym, która nie do końca odpowiada potrzebom mieszkańców, a pojazdy jeżdżą żeby jeździć dla dotacji);
  • partnerstwo z lokalnymi przedsiębiorcami w celu rozbudowy sieci internetowej. Dziś wielu mieszkańców ma problemy z dostępem do sieci, gdy praca i nauka zdalna to dla wielu jedyna możliwość;

To tylko kilka pomysłów, których próżno szukać w wypowiedziach burmistrza Ruszkowskiego i większości Radnych. A może Państwo mają jeszcze pomysły w temacie?Oczywiście nie negujemy rozbudowy stadionu czy rewitalizacji skweru Jana Pawła II. Wszyscy na to czekają. Ale sam tylko stadion to wydatek (czy ostateczny?) dla gminy 3 792 920 w 2021r. Wszak burmistrz chce wykorzystać 2 000 000 zł z rekompensaty od rządu (RFIL) w związku z kryzysem wywołanym przez COVID. Choć czy te środki należy przeznaczyć akurat na modernizację istniejącego stadionu i właśnie teraz w czasach nadchodzącego kryzysu? Skwer Jana Pawła II to kolejne 2 000 000 zł. I martwi nas to, że Urząd Miejski w Nasielsku po raz kolejny nie pozyskał środków zewnętrznych na te kluczowe inwestycje.

Pytanie więc, czy to dobry budżet? Jak mawiał pewien nasielski klasyk „czas pokaże”. My jako stowarzyszenie, ale przede wszystkim też jako mieszkańcy i podatnicy Gminy Nasielsk mocno trzymamy kciuki, aby decyzje włodarzy gminy okazały się słuszne.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk