Stan dróg w Nasielsku – komentarz Radnego Rady Miejskiej w Nasielsku

O komentarz w sprawie osiedla przy ul. Traugutta poprosiliśmy radnego Rodryga Czyża.

„Wkraczamy w trzecią dekadę XXI wieku, skonstruowaliśmy maszyny pozwalające nam na podróż w kosmos, jeździmy samochodami napędzanymi energią słoneczną, a na Osiedlu Traugutta (nazwa używana przez mieszkańców) w kwestii drogowej nic się nie zmieniło od 40 lat.
Osiedle Traugutta jest jednym z najstarszych w naszym mieście. Wprawdzie leży w niedalekim sąsiedztwie od Urzędu Miasta, ale gdy na nie wjeżdżamy, czujemy się jak w zapadłej dziurze. Przepraszam mieszkańców za to określenie, ale to nie ich wina, a kolejnych włodarzy, którzy „zapominają” o mieszkańcach tego okręgu.

Osiedle wyposażone jest we wszystkie media, ale co ciekawe woda z miejskich ujęć dotarła do Nich zaledwie kilka lat temu. Tak, tak, jeszcze w latach 20-stych XXI wieku mieszkańcy tego osiedla mieli na swoich posesjach wodę z ujęć wód podziemnych tzw. studni.
Mieszkańcy od wielu lat piszą do włodarzy miasta wnioski, prośby i petycje. Odpowiedź wciąż jest taka sama: „radni nie zagwarantowali środków w budżecie, teraz nie jest dobry moment, może później, jak pozyskamy środki zewnętrzne itp.”.

Reprezentując mieszkańców, jako radny złożyłem dwie interpelacje w ich sprawie. Jedną w sprawie zagwarantowania środków na wykonanie nawierzchni asfaltowych i chodników. Drugą z prośbą chociażby o zagwarantowanie środków na projekt. Byłby to taki promyk nadziei dla mieszkańców. Obie moje propozycje nie otrzymały poparcia pana Burmistrza. Na załączonym do postu filmie przedstawiony jest mój kolejny wniosek o wykonanie chodników. Rezultat?! Możecie państwo obejrzeć.
Na dzisiejszej sesji złożę wniosek o wykonanie nawierzchni asfaltowej i chodników na Osiedlu Traugutta. Będę wnioskował o przeniesienie środków z inwestycji, której nie chcą mieszkańcy przy ul. Elektronowej (odwołali się oni od decyzji starosty do wojewody). Czy mój wniosek uzyska poparcie? To zależy od głosowania panów radnych. Dziś burmistrz będzie proponował radnym przesunięcie 200 tys zł z modernizacji dróg gminnych na stadion. Możecie Państwo uczestniczyć w sesji on-line (godz. 10.00) i wysłuchać dyskusji na ten temat.

Jedno jest pewne: we wspieraniu mieszkańców i w ich staraniach o poprawę warunków życia nie ustanę do końca kadencji. Mówiłem o tym w pierwszych swoich wystąpieniach w Radzie Miejskiej, że remonty dróg, z którymi zmagają się mieszkańcy zakładający kalosze wiosną podczas roztopów, powinny być traktowane priorytetowo w inwestycjach Gminy Nasielsk”.

Radny Rodryg Czyż