Konsultacje społeczne „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”

UWAGA! Dziś ostatni dzień, żeby wziąć udział w konsultacjach społecznych dla projektu „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”.

Do końca dnia mamy czas, aby wypełnić ankietę online: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=qHxiMbJP2EyaKozz58W_GWM1xY_X3FFAlH1BX8vcEb5UODlYRDVaTTZFTDhQMUkxUUdFSUZVVzc5UC4u
Więcej na stronie firmy Databout: https://www.databout.pl/konsultacjespoleczne/

Aktualnie objętych konsultacjami jest 7 korytarzy kolejowych:

  • korytarz 1 i 2 przechodzi przez wsie Cegielnia Psucka, Studzianki, Mogowo, Pieścirogi, Kosewo, Kątne, Mazewo, Jackowo;
  • korytarz 4 przechodzi przez Psucin i dalej podobnie jak korytarz 1 i 2;
  • korytarze 3, 5 i 6 wchodzą w teren gminy Nasielsk od południa, żeby w okolicy Miękoszyna połączyć się z istniejącą linią kolejową;
  • korytarz 7 – rozbudowa istniejącego szlaku kolejowego o dodatkowy tor. Wariant najmniej ingerujący w tereny gminy Nasielsk. Wariant ten również najmniej ingeruje w sąsiednie gminy jak Wieliszew, Jabłonna czy Pomiechówek;
Konsultacje społeczne „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)”

Korytarz 7 wydaje się najbardziej korzystny, choć trzeba pamiętać, że może to wiązać się z utrudnieniami w podróżowaniu w trakcie budowy, a poszerzenie istniejącego torowiska będzie miało wpływ również na wielu mieszkańców naszej gminy. Za tym wariantem opowiedzieli się włodarze sąsiednich gmin z racji na najmniejsze szkody społeczne.

Inne zdanie w temacie ma burmistrz Ruszkowski, który zdecydowanie opowiada się za wariantem 3: https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1648308195369401
Jest to o tyle zastanawiające, że na jednej z sesji burmistrz opowiedział się za ratowaniem lotniska w Modlinie i obroną miejsc pracy. Ale trzeba pamiętać, że proponowany przez burmistrza Ruszkowskiego korytarz 3 będzie marginalizował rolę tego lotniska. Co innego korytarz 7, który przebiega przez Modlin.

Nie ma idealnego wariantu. Każdy będzie w jakiś sposób ingerował w życie części mieszkańców Gminy Nasielsk. Ale jak pokazały poprzednie konsultacje nasz głos się liczy. Dlatego włączmy się do konsultacji My wszyscy. Wspólnie bierzmy odpowiedzialność za nasza Gminę, jak i Polskę!

Szerzej o naszym spojrzeniu na budowę nowej linii kolejowej, problemach społecznych i wpływu na nasze codzienne życie: https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/686819118523203
Protest zorganizowany przez Gminę Wieliszew, w którym wzięli udział mieszkańcy naszej gminy: https://www.facebook.com/AktywnyCzystyNasielsk/posts/685548595316922

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy kierować je na nasz profil Facebook lub email stowarzyszenie@aktywnynasielsk.org.pl

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk