Plac zabaw w Cieksynie

Wczoraj pisaliśmy o nieczynnym placu zabaw w Psucinie. Okazuje się, że to nie jedyne takie miejsce w naszej gminie.Zdjęcia przedstawiają plac zabaw w Cieksynie. Wieś licząca kilkuset mieszkańców, w tym liczną grupę uczniów z miejscowej szkoły jak i letników jest pozbawiona placu zabaw na okres wakacji.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że temat konieczności naprawy został zgłoszony do gminy już kilka miesięcy temu, ale niestety nie udało się przekonać osób decyzyjnych z nasielskiego magistratu.

Plac zabaw w Cieksynie

Raport o stanie gminy wspomina o 14 placach zabaw. Panie burmistrzu, czy te nieistniejące są również w tej statystyce?

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk