Ocena Radnych – Jan Lewandowski

Lewandowski Jan – ubiegał się o mandat w okręgu nr 11 z Komitetu Wyborczego Centrum Samorządowe. Zdobył zaufanie 266 wyborców pokonując tym samym największego i zasiadającego od kilku kadencji swojego kontrkandydata z KWW MO pana Śmietańskiego.

Status quo w samorządzie musi jednak być i bardzo szybko radny Lewandowski utożsamił się z polityką kreowaną przez burmistrza Ruszkowskiego, dołączając do ścisłego dziewięcioosobowego grona z KWW MO, skupionego wokół głosowania po myśli burmistrza.

Odnotowaliśmy jedno głosowanie radnego Lewandowskiego, kiedy wyraził swój sprzeciw nota bene jako jedyny radny. Warte odnotowania są również jego słowa, bo rzadko kiedy radny Lewandowski zabiera głos i przedstawia swoje argumenty. Było to w marcu 2020 r. kiedy Rada Miejska uchwaliła stanowisko w sprawie infrastruktury drogowej i kolejowej CPK na terenie gminy Nasielsk.

Radny Jan Lewandowski - Nasielsk

Nie jest tajemnicą, że jeden z wariantów przechodzi w bliskiej odległości gospodarstwa rolnego radnego Lewandowskiego, a sam zainteresowany był zdania żeby rada nie decydowała za resztę społeczeństwa i aby samorząd zaangażował się w konsultacje z mieszkańcami. Takiej woli wśród burmistrza i większości radnych wówczas zabrakło, a jak przyszły prawdziwe konsultacje mieszkańców z przedstawicielami PKP PLK i Databout Sp. z o.o, to z konkretnymi rozwiązaniami kolejowymi przebiegającymi przez naszą gminę – odmiennymi niż uchwalone stanowisko radnych.

Radny Lewandowski zasiada w czterech komisjach, zajmując w większości z nich funkcje wiceprzewodniczącego lub przewodniczącego. Najwięcej posiedzeń ma komisja skarg, wniosków i petycji, której zadaniem jest m.in. rozpatrywanie skarg na działalność burmistrza oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli. Ani doświadczenie, ani wiedza, a tym bardziej umiejętności w obszarze rozpatrywania skarg i petycji oraz zrozumienia procedur administracyjnych nie są mocną stroną radnego Lewandowskiego. W efekcie żadna skarga nie została uznana za zasadną. Status quo w samorządzie musi być.

Światełko w tunelu jednak jest. Radny Lewandowski w rozmowie z nami przyznał, że rada i komisja nie podlega burmistrzowi. Tak, to prawda, rada i komisja, zwłaszcza w kontekście samorządu terytorialnego powinny być niezależne od burmistrza i żadnej Ameryki radny Lewandowski tym stwierdzeniem nie odkrył. Odkrywcze byłoby zaprotestowanie przeciwko traktowaniu mieszkańców i wsłuchanie się w ich wnioski, skargi i petycje.

Niezmieniony stan rzeczy w samorządzie jednak musi być. A cena jaką się płaci za uprawianie wspólnej polityki kreowanej przez burmistrza Ruszkowskiego jest chociażby dobór inwestycji drogowych w naszej gminie i nie jest kwestią przypadku, że asfalt przez pola i las jest wylany na drodze w bliskiej odległości domu radnego Lewandowskiego.

Działalność rolna i zwierzęca stanowi główne źródło dochodu Jana Lewandowskiego. Dieta radnego w ubiegłym roku została wypłacona w wysokości niecałych 20 tys zł.