Dalsza część relacji z XII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Na rynku warszawskim koszt wykonania PFU w przeliczeniu na m2 powierzchni to 10 zł +Vat, pan burmistrz zapłacił 17,50 zł +Vat. Może warto czasami się zastanowić i zrobić rozeznanie rynku”. – radny Rodryg Czyż

Radny Czyż, kontynuując wątek rozliczenia firm z podwykonawcami w Popowie Borowym, złożył interpelację do burmistrza w tej sprawie.

Prowadzący sesje przeczytał pisma kierowane do Rady od: mieszkańców, policji, prokuratury, radnych, burmistrza, a nawet Uniwersytetu. Wyższa uczelnia z Warszawy pytała o konsultacje społeczne przeprowadzone przez Urząd Miejski w Nasielsku.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego był powodem dwóch kolejnych tematów, którymi zajęli się radni.

Pierwszy z nich dotyczył, działki na ul. Armii Krajowej w Nasielsku. Działką, przewidzianą w byłym w MPZP pod drogę, radni zajęli się po raz drugi. Tym razem na wniosek burmistrza, który przekazał radnym pismo mieszkańca zainteresowanego wykupem działki.

Radny Domała motywując swój głos przeciw wykupowi stwierdził, że jest to trudna decyzja z uwagi na znajomość z osobą, która chcę tą nieruchomość kupić. „Będąc radnym muszę spojrzeć bardziej szerzej na tę sytuację. Jest to kilkadziesiąt metrów, które dzieli od ul. Piłsudskiego. Jest to naturalne miejsce objazdu, a jeżeli sprzedamy działkę, to sprzedamy ją tylko raz”.

Radny Brodowski przed podjęciem decyzji, przekazał radnym mapki, które ilustrują ten przejazd. Pan radny podkreślił, że „jest to strategiczny objazd, aby utorować te drogi”.

Nasielsk Mapka

Radny Świderski zastanawiał się nad motywem pisma skierowanego do Rady przez burmistrza. „Nie ma obrotu prawnego dróg gminnych, tak mówi ustawa, a droga ta zalicza się do dróg gminnych”.

Radny Fronczak zastanawiał się czy koszty wykupu działki, która jest w rękach prywatnych (działka sąsiednia i bezpośrednio przyległa do ul. Piłsudskiego) nie będą duże i czy nie trzeba będzie zastosować przepisów specustawy? Pan radny powiedział, że tereny w okręgu, z którego został wybrany nadal nie są załatwione od 5 lat.

Radnemu Fronczakowi odpowiedział radny Domała „nic nie wskazuje abyśmy za małą działkę, na której jest trawa i kostka pod altanę musieli w przyszłości zapłacić duże pieniądze”.

Radny Czyż zauważył, że pieniądze za sprzedaż będą niewielkie w budżecie, a sprzedażą zamkniemy wizję rozbudowy tej drogi. I w przyszłości władze być może będą musiały wykupić nie jedną działkę, a dwie.

Radny Lubieniecki podał ilość osób, które podpisały się pod listami do Rady i większość była przeciwna tej drodze. Ostatecznie radni przy 7 głosach przeciw, 5 za i 1 głosie wstrzymujących się od głosu, nie zezwolili na sprzedaż działki.

„Tworzymy precedens, bo co powiemy tym, którzy zapłacili w przeszłości opłatę adiacencką” – stwierdził radny Świderski, podczas kolejnej omawianej sprawy dotyczącej zakupu działki od pani Dylewskiej. Pan radny zaproponował rozwiązanie, aby opłatę rozłożyć na raty. „Nie dzielmy mieszkańców na równych i równiejszych” zakończył pan Świderski. Radny Czyż poparł przedmówcę twierdząc, że „może to pomóc Radzie w przyszłości przy tego typu podziałach”.

Radny Lubieniecki przypomniał sytuację podziału działek tej pani, które były dokonane w momencie obowiązywania MPZP. Obecnie tam znajdują się media, które de facto są na działce prywatnej, a plan nie obowiązuje.

Radny Sawicki podał przykład Łomianek i Starych Pieścirogów gdzie były podobne sytuacje i mieszkańcy za darmo przekazywali gminie tereny. Zdaniem pana radnego tak powinno być również w tym przypadku. Radni przy 9 głosach przeciw, 3 za i 1 wstrzymującym się od głosu, nie zdecydowali się na zakup działki.

W sprawach rożnych radny Domała zapytał o przeznaczenie domu nauczyciela po skończonym remoncie oraz przekazał pytanie od jednego mieszkańców o przyczyny nieprzyjemnego zapachu ze studzienek w Nasielsku.

Radny Świderski poprosił burmistrza, aby na zadawane krótkie pytania odpowiadał. „Wielu mieszkańców śledzi sesje lub czyta sprawozdania, a na pytania radnych czy mieszkańców nie ma odpowiedzi”. Pan radny zapytał również o możliwość zmiany kursowania autobusów, które jeżdżą na mało intratnych trasach, a także o drogę łączącą ul. Warszawską z ul. Elektronową „Czy i kiedy będzie wykonana ta droga? Temat jest wałkowany od trzech lat, a efektów końcowych nie widać”. Burmistrz odpowiedział, że „nauczony historią na kwestie związane z datami i decyzjami woli odpowiadać pisemnie, aby nie zostać posądzony, że coś ukrywa” natomiast „zakład, który ma tu powstać powiedział, że będzie to skarżył (drogę)”. Pan burmistrz dodał, że firma chce nam przekazać grunt, ale ze zmianą trasy i na ich kosz będą wykonane zmiany projektowe. „Mam nadzieję, że w przyszłym roku sprawy dopniemy” – zakończył burmistrz.

Radny Czyż odnosząc się do nieobecności radnych podczas uroczystości niepodległościowych w Nasielsku powiedział „po raz kolejny pan grzmi na nas, że my nie jesteśmy patriotami. Patriotyzm każdy z nas ma w sercu i to czy był w Nasielsku podczas Dnia Niepodległości czy w jakimś innym mieście, to nie ma to większego znaczenia”.

Radny Czyż nawiązał do wspomnianej przez burmistrza podpisanej umowy na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla przedszkola i żłobka w Starych Pieścirogach. Jego zdaniem umowa została przepłacona. Powierzchnia użytkowa planowanego obiektu to 1400m2. Wg jego rozeznania na rynku warszawskim koszt wykonania PFU w przeliczeniu na m2 powierzchni to 10 zł +Vat, pan burmistrz zapłacił 17,50 zł +Vat. Przepłaciliśmy 10500+Vat (dop. autora) Może warto czasami się zastanowić i zrobić rozeznanie rynku”?

Pan radny Czyż poprosił burmistrza o wykaz firm, z którymi było robione rozeznanie rynku oraz zasugerował, aby w przyszłości, burmistrz pytał radnych, którzy mają wiedzę z różnych dziedzin o możliwości rozwiązania inwestycji w gminie. Przykładem mógł być projekt skweru, który zostałby przygotowany w różnych koncepcjach przez studentów z Wydziału Architektury – prawdopodobnie w formie gratisowej – dodał pan Czyż. Kolejne pytanie skierowane do burmistrza, dotyczyło szczegółów prac w bibliotece miejskiej, a także spodziewanych efektów z nakręcenia kolejnego filmu promocyjnego przez gminę. Pan Czyż, podając przykład z innych gmin, rozwinął temat swojej interpelacji o dofinansowania do wymiany pieców.

Pan Ruszkowski odpowiedział, że raz już z tego programu skorzystaliśmy i więcej nie możemy. A pan radny Lubieniecki dodał, że była to kwota 2 mln zł i można było o te sprawę dopytać w wydziale, a nie na sesji.

Radny Czyż podziękował za odpowiedź. „Cieszę się, że naszej gminie udało się pozyskać tak dużą kwotę na wymianę pieców. Celem mojej interpelacji było zapoczątkowanie czegoś, co moglibyśmy kontynuować przez kolejne lata i wspierać mieszkańców z własnego budżetu. Pan Czyż zapytał również o rozmowy burmistrza w sprawie przeniesienia pomnika JPII ze skweru.

Radny Szarszewski zapytał burmistrza o wykonywany projekt skweru w kontekście projektu urbanistycznego konserwatora, a także o projekt oświetlenia, który był robiony równolegle. „Czy został on zakończony, czy również termin został przedłużony”?

Radny Domała nawiązał do burzliwej dyskusji podczas komisji ws. rozbudowy stadionu. „Popieram tego typu inwestycje, zwłaszcza z dofinansowaniem. Ważne są również inwestycje: przedszkole w Pieścirogach, Ośrodek Zdrowia, plac zabaw, lodowisko. Nie powinniśmy zapomnieć również o NOK. To jest tak naprawdę budynek kina, który nie spełnia żadnych warunków. Zajęcia odbywają się na holu, a za przebieralnię dla artystów służy klatka schodowa”.

Burmistrz odpowiedział, że „jest przygotowana dokumentacja, a jak radni pozwolą, będziemy przesuwać środki. Mam nadzieję, że mój plan wyborczy, jak również radnych będzie realizowany, pomimo turbulencji w dochodach samorządów – to wyborcom obiecałem”. (cdn.)

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Dodaj komentarz