Konsultacje społeczne – Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. zachęca do zgłaszania uwag do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL). Uwagi zgłoszone przez mieszkańców mają udoskonalić studium oraz wspomóc przy zdefiniowaniu lokalizacji szlaków kolejowych i drogowych w obrębie wyznaczonych korytarzy.

Konsultacje społeczne - Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego - gmina Nasielsk

Przebieg tras przez gminę Nasielsk

Dla gminy Nasielsk będą to:

Termin składania uwag do studium

Uwagi można składać do 10 marca 2020 r. włącznie.
Możliwe jest również wysłanie wypełnionego dokumentu (do pobrania z https://cpk.pl/uploads/media/5e3d9db422425/konsultacje-ssl-wersja-do-pobrania.pdf) w następujący sposób:

  • wysyłając formularz na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl
  • przesłać formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, z dopiskiem „Konsultacje SSL”
  • składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (tj. w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze, w godzinach 9.00 –15.00.

Komplet dokumentów (mapy, studium) dostępne są pod adresem: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Więcej też na stronach stowarzyszenia Aktywny i Czysty Nasielsk:

My również zachęcamy wszystkich zainteresowanych z gminy Nasielsk do zabrania głosu. To najlepszy moment, aby wyrazić swoją opinię.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk