Modernizacja dróg w Gminie Nasielsk

Nie tak dawno, bo pod koniec czerwca br. (XVIII sesja Rady Miejskiej w Nasielsku), Radny Marcin Szarszewski pytał burmistrza: „Mamy w budżecie kwotę 2 mln 850 zł przeznaczoną na modernizację dróg. Czy jest już lista tych dróg i czy radni mogą się jej przyjrzeć, aby nie było komentarzy, że wylewamy asfalt na asfalt”.

Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski odpowiedział, że poza ‪ul. Wiejską‬, która jest zgłoszona do przetargu i która jest łącznikiem dla wielu mieszkańców Nasielska ze stacją, nie ma innych planów. „Reszta ulic czeka, bo być może te pieniądze trzeba będzie przekazać na duże obciążenia związane z koronawirusem i utratą dochodów”.

Tymczasem koronawirus ma się dobrze, a burmistrz Ruszkowski zdecydował się na remont wybranych odcinków dróg praktycznie z dnia na dzień. Jeszcze w piątek – podczas komisji infrastruktury – kierownik Kasiak czekał na listę zatwierdzoną przez burmistrza, a już po weekendzie w poniedziałek UM ogłosił przetarg zamieszczając pełną dokumentację.

Do przetargu zostało zgłoszonych kilka ulic wymagających prac, ale są i takie budzące wiele wątpliwości np. w szczerym polu.

Po raz kolejny dzielenie tortu budżetowego pozostało w kręgu osób przychylnych burmistrzowi. Po raz kolejny bardzo ważny temat dróg został zignorowany w konsultacjach z radnymi, którzy najlepiej znają potrzeby swoich wyborców.

Na problem dróg, zwłaszcza osiedlowych zwracaliśmy panu burmistrzowi uwagę w poniższych linkach:

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk