Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nasielsku

Komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Nasielsku zakończyła kolejny rok. Czy z sukcesem? W ub.r. obiecaliśmy Państwu, że pracom tej wyjątkowej grupie radnych, mającej uprawnienia kontrolne będziemy się bacznie przyglądać.

Zakres kontroli był szeroki, a komisja postawiła sobie ambitny plan, o którym można przeczytać https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/05/12/plan-komisji-rewizyjnej-w-nasielsku-na-2020/.

Niestety z wielkim rozczarowaniem stwierdzamy, że w kolejnym roku komisja pod przewodnictwem radnego Brodowskiego, to spotkanie trzech grup. Po jednej stronie są ci co pytają. Po drugiej grupa, która atakuje tych co pytają, a po trzeciej ci co cicho siedzą i o nic nie pytają.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nasielsku

Jest jeszcze jedna strona – wydaje się, że najważniejsza z punktu widzenia kontroli – podmiot kontrolowany, który nie przychodzi na komisję. O tym pisaliśmy pod linkiem https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2020/10/20/relacja-z-komisji-rewizyjnej-rady-miejskiej-w-nasielsku-cz-1/.

Czy po to wybraliśmy radych, aby ich udział ograniczał się tylko i wyłącznie do samego przyjścia na komisję lub co gorsza tylko do podpisania listy obecności? Ustawa o samorządzie gminnym na ten temat milczy, ale radny kandyduje po to, aby aktywnie uczestniczyć w życiu nasielskiej gminy, nie tylko poprzez głosowanie, ale powinien składać wnioski, zabierać głos w dyskusji, zgłaszać uwagi. Pamiętajmy o tym, bo radni podlegają nam – wyborcom!

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk