Część II relacji XXVI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku

„Ja te drogi wszystkie w gminie znam. Ja tu pracuję ponad 36 lat. Ja rowerkiem te wszystkie drogi przejeżdżałem i teraz tak samo co sobota, co niedziela objeżdżam wszystkie drogi i wiem, gdzie jest błoto (…)”

burmistrz Bogdan Ruszkowski

Radny Czyż zwrócił się do radnych. „Odnoszę wrażenie, że koledzy radni nie macie swojego zdania. Wszyscy głosujecie, jak chce tego pan burmistrz. Nie wiem czy wiecie koledzy, że zostaliśmy wybrani przez mieszkańców po to, żeby decydować na co będą wydane pieniądze, a pan burmistrz ma nasze decyzje realizować. My jesteśmy władzą uchwałodawczą, a pan burmistrz władzą wykonawczą. Rozumiem, że podobają się wam pomysły pana burmistrza, ale aż tak bardzo żeby nie widzieć potrzeb mieszkańców? Za chwilę będziemy głosowali nad budową stadionu, na którego burmistrz chce wydać 4 mln zł. Czy burmistrz uzyskał na ten cel dofinansowanie zewnętrzne? A co z drogami, co z chodnikami, co z kanalizacją? Co powiemy naszym mieszkańcom? Stadion jest najważniejszy? Bez dofinansowań? Złożyliśmy dwa wnioski i dwa wnioski zostały odrzucone, bo nie otrzymały wystarczającej ilości punktów. Zastanówmy się nad tym i może my powinniśmy powiedzieć co chcemy realizować, a nie pan burmistrz. Podnosimy ręce i na wszystko się zgadzamy (…) żarty sobie robimy z tych mieszkańców? Dzielimy ich na lepszych i gorszych budując drogę do połowy na ulicy Leśnej. Jak to wygląda! Jak wy spojrzycie swoim wyborcom w oczy!”

„Ja te drogi wszystkie w gminie znam. Ja tu pracuję ponad 36 lat. Ja rowerkiem te wszystkie drogi przejeżdżałem i teraz tak samo co sobota, co niedziela objeżdżam wszystkie drogi i wiem, gdzie jest błoto (…) pan nie musi mnie pouczać, które drogi powinny być robione, które nie. Ja też zostałem wybrany przez mieszkańców (…) i też wiem co mieszkańcom jest potrzebne (…)” – odpowiedział burmistrz Ruszkowski.

Radny Kordowski „Każdy w swoim okręgu posiada nieprzejezdne i zabłocone drogi. Mamy również potrzeby żeby nie tylko drogi budować, ale również inne rzeczy, które zainteresują młodzież”. W dalszej wypowiedzi radny Kordowski zasugerował, że radny Czyż nie kontaktuje się z burmistrzem, bo mógł zrezygnować z remontu domu nauczyciela, czy remontu ul. Szkolnej, a przeznaczyć środki na ul. Traugutta. Pan radny Kordowski podał również wyliczenia korzystania z boiska przez drużyny trenujące, które nie mogą się pomieścić na boisku trawiastym.

Nasielsk ulica Traugutta

Odpowiadając przedmówcy, radny Czyż stwierdził: „Pan burmistrz był bardzo zdziwiony, jak zakwestionowałem jego realizację domu nauczyciela bez dofinansowania. Zapytał się, to co on ma zrobić, żebym był zadowolony? Panie Darku, gdyby pan uczestniczył i słuchał sesji, to by pan wiedział, że ja jestem przeciwny żeby realizować inwestycje bez dofinansowań. I dlatego powiedziałem o stadionie. Nie jestem przeciwny stadionowi, który w Nasielsku jest potrzebny, ale uzyskajmy dofinansowanie na tę inwestycję. Nie róbmy wszystkiego z własnych dochodów. Dzwonię i rozmawiam z panem burmistrzem na różne tematy, ale zawsze jest przeciwny temu co ja proponuję”.

Radny Świderski „Byłem i jestem żeby realizować inwestycję pod nazwą rozbudowa stadionu. Oczywiście troszkę ubolewam, że nie udało się sięgnąć po pieniądze zewnętrzne i wesprzeć tej inwestycji. W każdym terenie są potrzeby i patrząc realnie, to nigdy nie byłoby dobrego czasu, aby tę inwestycję realizować”. 

Radny Gers podał opinię, którą często słyszy jeżdżąc na mecze, że w Nasielsku „jest drużyna na poziomie, ale najbardziej z ponurym i zimnym obiektem sportowym”. 

Radny Domała jest również za budową stadionu, podobnie jak za budową innych dużych inwestycji w naszej gminie (NOK, ośrodek zdrowia, park, przedszkole, plac zabaw). „Żałuję, że nie są to środki zewnętrzne, natomiast uważam, że powinniśmy tę budowę jak najbardziej zrobić”.

Przewodniczący RM Jerzy Lubieniecki nawiązał do porozumienia Nasielska z gminami Winnica i Pułtusk. Razem przygotowywaliśmy i składaliśmy wnioski o dofinansowanie, ale zostały one wybiórczo potraktowane. Jako przykład pan Lubieniecki podał ścieżkę rowerową, na którą otrzymała dofinansowanie gmina Winnica, a tożsamy projekt w Nasielsku takiego dofinansowania nie otrzymał. 

Poproszony o komentarz w tej sprawie radny Pacocha odpowiedział „Pan burmistrz miał udostępnić odpowiedź dlaczego został odrzucony ten wniosek. Ja także mam tę odpowiedź. Wniosek zawierał błędy formalne i to jest cała przyczyna”.

Burmistrz odniósł się do przedmówcy. „Mamy ZUD złożony, mamy pozwolenie na budowę (…) cała Polska trąbi o tym, że jeśli nie ma się odpowiedniej legitymacji, to trudno jest pozyskać środki. (…) Będziemy składać wnioski wszędzie, gdzie to jest możliwe, będziemy się starać żeby te środki pozyskać, bo od tego jestem, ale niestety mogę powiedzieć już z dużą dozą prawdopodobieństwa, że pewnie nie dostanę z tej strony może z wyjątkiem od Marszałka”.

Radny Pacocha odpowiedział, że w przeszłości trzy wnioski składane przez gminę Nasielsk m.in. do Marszałka. Żaden wniosek nie otrzymał dofinansowania, również z uwagi na błędy formalne.

Radny Gers również zabrał głos w tym wątku i przybliżył ocenę wniosków składanych przez gminę Nasielsk przez specjalistkę w pisaniu wniosków zewnętrznych, jak i wewnętrznych, wykładowcę na uczelniach, szkolącą ludzi, która oceniła na prośbę radnego Gersa wnioski i stwierdziła, że „są one pisane wręcz perfekcyjnie.”

Radny Szarszewski zapytał skarbnika o wysokość kwoty, która się znajdzie w uchwale budżetowej na koniec marca. W tamtym roku było to 8,5 mln, a dwa lata temu 7 mln. zł. Z uwagi na wykonywanie bilansu z wykonania budżetu, skarbnik gminy w tym momencie nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Radny Fronczak optymistycznie stwierdził, że nawet po oddaniu inwestycji były przypadki, że udało się otrzymać dofinansowanie zewnętrzne. (O błędach formalnych więcej pod linkiem https://www.aktywnynasielsk.org.pl/2019/08/13/czy-w-nasielsku-powstaja-drogie-inwestycje/

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Nasielsk została podjęta (11 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się i 1 nieoddany). W wyniku głosowania plan wydatków w dziale kultura fizyczna został zwiększony do kwoty 4,35 mln zł.

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk